Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategier för ett ökat gående och cyklande - en litteraturstudie om olika faktorers betydelse

Lindelöw, David LU (2009) In Bulletin 249 / 3000 Bulletin 249 / 3000.
Abstract (Swedish)
Denna rapport är resultatet av en litteraturstudie där olika faktorers påverkan på gåendet och cyklandet i en urban kontext har undersökts. Utifrån det studerade materialet har faktorerna delats in i grupperna individuella, externa samt resspecifika faktorer. Beslutsprocessen

för genomförande av gång- och cykelresor har delats in i faserna resbeslut, färdmedelsval och vägval. De studerade publikationernas validitet och pålitlighet har bedömts. Effekterna av ett flertal faktorer, så som säkerhet och trygghet, är svåra att estimera då studier av dessa

ej klargör hur graden av gående eller cyklande påverkas. Två viktiga slutsatser är att påverkansfaktorer för fotgängare och cyklister bör studeras ur ett... (More)
Denna rapport är resultatet av en litteraturstudie där olika faktorers påverkan på gåendet och cyklandet i en urban kontext har undersökts. Utifrån det studerade materialet har faktorerna delats in i grupperna individuella, externa samt resspecifika faktorer. Beslutsprocessen

för genomförande av gång- och cykelresor har delats in i faserna resbeslut, färdmedelsval och vägval. De studerade publikationernas validitet och pålitlighet har bedömts. Effekterna av ett flertal faktorer, så som säkerhet och trygghet, är svåra att estimera då studier av dessa

ej klargör hur graden av gående eller cyklande påverkas. Två viktiga slutsatser är att påverkansfaktorer för fotgängare och cyklister bör studeras ur ett användargrupperspektiv och att det finns ett antal faktorer som omnämns i de studerade publikationerna utan att valideras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
cyklist, cykel, påverkansfaktorer, färdmedelsval, litteraturstudie, fotgängare
in
Bulletin 249 / 3000
volume
Bulletin 249 / 3000
pages
60 pages
publisher
Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
report number
Bulletin 249 / 3000
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e2537f61-ee49-429f-b41b-76248bedc67e (old id 1515498)
date added to LUP
2016-04-01 13:40:59
date last changed
2018-11-21 20:18:53
@techreport{e2537f61-ee49-429f-b41b-76248bedc67e,
 abstract   = {Denna rapport är resultatet av en litteraturstudie där olika faktorers påverkan på gåendet och cyklandet i en urban kontext har undersökts. Utifrån det studerade materialet har faktorerna delats in i grupperna individuella, externa samt resspecifika faktorer. Beslutsprocessen<br/><br>
för genomförande av gång- och cykelresor har delats in i faserna resbeslut, färdmedelsval och vägval. De studerade publikationernas validitet och pålitlighet har bedömts. Effekterna av ett flertal faktorer, så som säkerhet och trygghet, är svåra att estimera då studier av dessa<br/><br>
ej klargör hur graden av gående eller cyklande påverkas. Två viktiga slutsatser är att påverkansfaktorer för fotgängare och cyklister bör studeras ur ett användargrupperspektiv och att det finns ett antal faktorer som omnämns i de studerade publikationerna utan att valideras.},
 author    = {Lindelöw, David},
 institution = {Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden},
 issn     = {1653-1930},
 language   = {swe},
 number    = {Bulletin 249 / 3000},
 series    = {Bulletin 249 / 3000},
 title    = {Strategier för ett ökat gående och cyklande - en litteraturstudie om olika faktorers betydelse},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3530829/1528911.pdf},
 volume    = {Bulletin 249 / 3000},
 year     = {2009},
}