Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av etnicitet: gestaltningar av ’de andra’ i samtal om otrygghet, kriminalitet och utsatthet för brott

Burcar Alm, Veronika LU orcid (2009) Sveriges sociologförbunds årsmöteskonferens 2009
Abstract (Swedish)
Detta projekt uppmärksammar brottsoffer och etnicitetsfrågor. I fokus står mellanmänskliga tolkningar av etnicitetens betydelse. Syftet är att analysera etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av andra ungdomar ”med annan etnicitet”. Med samtalsintervjun som metod studeras hur etnicitet omtalas och behandlas. Innebörden av begreppet är inte entydig, det inbegriper inte något essentiellt och är inte nödvändigtvis närvarande som någonting väsentligt. Studien uppmärksammar ”etnisk tillhörighet” utifrån hur identiteter (egna och andras) och kategoriseringar aktualiseras, markeras och formeras. Om etnicitet uppmärksammas är betydelsen inte given. På vilka sätt och i vilka situationer uttrycks etnisk... (More)
Detta projekt uppmärksammar brottsoffer och etnicitetsfrågor. I fokus står mellanmänskliga tolkningar av etnicitetens betydelse. Syftet är att analysera etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av andra ungdomar ”med annan etnicitet”. Med samtalsintervjun som metod studeras hur etnicitet omtalas och behandlas. Innebörden av begreppet är inte entydig, det inbegriper inte något essentiellt och är inte nödvändigtvis närvarande som någonting väsentligt. Studien uppmärksammar ”etnisk tillhörighet” utifrån hur identiteter (egna och andras) och kategoriseringar aktualiseras, markeras och formeras. Om etnicitet uppmärksammas är betydelsen inte given. På vilka sätt och i vilka situationer uttrycks etnisk tillhörighet, explicit eller implicit, i samtalsintervjuerna? Hur kategoriseras gärningspersonerna, brottsoffren själva och andra involverade aktörer? Vilka förklaringar ges till brottet och till egna och andras handlingar? Projektet är förlagt till Malmö och innefattar ungdomar med såväl ”icke-svenskt” som ”svenskt” ursprung. Både ungdomar som polisanmält det brott de utsatts för och ungdomar som inte gjort någon polisanmälan ingår i studien. Materialet i undersökningen kommer att studeras och analyseras med en etnometodologisk blick vilket bland annat innebär att stor vikt läggs vid en öppen och undersökande inställning till de unga brottsoffrens egna kategoriseringar, förklaringar och identitetstillskrivningar. Föreliggande paper uppmärksammar betydelsen av etnicitet utifrån hur ”de andra” kan gestaltas i berättelser om otrygghet, kriminalitet och utsatthet för brott. Här relateras bland annat till en tidigare studie om trygghetsarbete i Landskrona centrum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
unpublished
subject
keywords
sociologi, sociology
conference name
Sveriges sociologförbunds årsmöteskonferens 2009
conference dates
0001-01-02
language
Swedish
LU publication?
yes
id
27228a66-dd4f-43c3-8442-78b8af26dab5 (old id 1536111)
date added to LUP
2016-04-04 13:59:51
date last changed
2018-11-21 21:17:39
@misc{27228a66-dd4f-43c3-8442-78b8af26dab5,
 abstract   = {Detta projekt uppmärksammar brottsoffer och etnicitetsfrågor. I fokus står mellanmänskliga tolkningar av etnicitetens betydelse. Syftet är att analysera etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av andra ungdomar ”med annan etnicitet”. Med samtalsintervjun som metod studeras hur etnicitet omtalas och behandlas. Innebörden av begreppet är inte entydig, det inbegriper inte något essentiellt och är inte nödvändigtvis närvarande som någonting väsentligt. Studien uppmärksammar ”etnisk tillhörighet” utifrån hur identiteter (egna och andras) och kategoriseringar aktualiseras, markeras och formeras. Om etnicitet uppmärksammas är betydelsen inte given. På vilka sätt och i vilka situationer uttrycks etnisk tillhörighet, explicit eller implicit, i samtalsintervjuerna? Hur kategoriseras gärningspersonerna, brottsoffren själva och andra involverade aktörer? Vilka förklaringar ges till brottet och till egna och andras handlingar? Projektet är förlagt till Malmö och innefattar ungdomar med såväl ”icke-svenskt” som ”svenskt” ursprung. Både ungdomar som polisanmält det brott de utsatts för och ungdomar som inte gjort någon polisanmälan ingår i studien. Materialet i undersökningen kommer att studeras och analyseras med en etnometodologisk blick vilket bland annat innebär att stor vikt läggs vid en öppen och undersökande inställning till de unga brottsoffrens egna kategoriseringar, förklaringar och identitetstillskrivningar. Föreliggande paper uppmärksammar betydelsen av etnicitet utifrån hur ”de andra” kan gestaltas i berättelser om otrygghet, kriminalitet och utsatthet för brott. Här relateras bland annat till en tidigare studie om trygghetsarbete i Landskrona centrum.},
 author    = {Burcar Alm, Veronika},
 language   = {swe},
 title    = {Betydelsen av etnicitet: gestaltningar av ’de andra’ i samtal om otrygghet, kriminalitet och utsatthet för brott},
 year     = {2009},
}