Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att tänka, tala och skriva om musik – och en verktygslåda därtill

Lamberth, Marion LU (2009) Musikvetenskap idag, 2009
Abstract (Swedish)
Under de senaste decennierna har vi inom musikvetenskapen sett en ivrig diskussion kring hur

man ska tänka, tala och skriva om musik. Den positivistiska synen på musik, som behandlar musik

enbart på musikens villkor, håller numera på att tonas ner till förmån av uppfattningen att musik

inte kan lösryckas från sina kontexter. Det senare synsättet har resulterat dels i New Musicology

(med t ex Susan McClary som företrädare), med betoning på musikens sociala kontexter, i

synnerhet av marginaliserade grupper – dels i Musical Hermeneutics (med t ex Leo Treitler och

Lawrence Kramer som företrädare), med en bredare hänsyn till relevanta kontexter. Gemensamt

för dessa riktningar är att... (More)
Under de senaste decennierna har vi inom musikvetenskapen sett en ivrig diskussion kring hur

man ska tänka, tala och skriva om musik. Den positivistiska synen på musik, som behandlar musik

enbart på musikens villkor, håller numera på att tonas ner till förmån av uppfattningen att musik

inte kan lösryckas från sina kontexter. Det senare synsättet har resulterat dels i New Musicology

(med t ex Susan McClary som företrädare), med betoning på musikens sociala kontexter, i

synnerhet av marginaliserade grupper – dels i Musical Hermeneutics (med t ex Leo Treitler och

Lawrence Kramer som företrädare), med en bredare hänsyn till relevanta kontexter. Gemensamt

för dessa riktningar är att de värnar om tolkningen av musik, alltså om en förståelse för musikens

innehåll snarare än om en beskrivning av hur musiken fungerar.

I mitt paper kommer jag att presentera en litterär tolkningsmodell som med fördel kan

användas för att tänka, tala och skriva om musik. Modellen, som har utvecklats av litteraturvetaren

Anders Palm, kombinerar olika hermeneutiska inriktningar på ett pragmatiskt sätt utan att

överbelastas av en alltför teoretisk begreppsapparat. Jag har använt mig av den i min avhandling

om interaktionen mellan liv och verk hos Arnold Schönberg (Peter Lang Verlag, 2008). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
musikalisk analys, Palms modell, kontextuell analys
host publication
http://musikforskning.se/konferenser/2009/abstracts.pdf
conference name
Musikvetenskap idag, 2009
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2009-06-11 - 2009-06-11
language
Swedish
LU publication?
yes
id
df05c740-d7a9-4c02-b33b-c3382c5c0569 (old id 1540336)
date added to LUP
2016-04-04 13:14:33
date last changed
2018-11-21 21:12:50
@inproceedings{df05c740-d7a9-4c02-b33b-c3382c5c0569,
 abstract   = {Under de senaste decennierna har vi inom musikvetenskapen sett en ivrig diskussion kring hur<br/><br>
man ska tänka, tala och skriva om musik. Den positivistiska synen på musik, som behandlar musik<br/><br>
enbart på musikens villkor, håller numera på att tonas ner till förmån av uppfattningen att musik<br/><br>
inte kan lösryckas från sina kontexter. Det senare synsättet har resulterat dels i New Musicology<br/><br>
(med t ex Susan McClary som företrädare), med betoning på musikens sociala kontexter, i<br/><br>
synnerhet av marginaliserade grupper – dels i Musical Hermeneutics (med t ex Leo Treitler och<br/><br>
Lawrence Kramer som företrädare), med en bredare hänsyn till relevanta kontexter. Gemensamt<br/><br>
för dessa riktningar är att de värnar om tolkningen av musik, alltså om en förståelse för musikens<br/><br>
innehåll snarare än om en beskrivning av hur musiken fungerar.<br/><br>
I mitt paper kommer jag att presentera en litterär tolkningsmodell som med fördel kan<br/><br>
användas för att tänka, tala och skriva om musik. Modellen, som har utvecklats av litteraturvetaren<br/><br>
Anders Palm, kombinerar olika hermeneutiska inriktningar på ett pragmatiskt sätt utan att<br/><br>
överbelastas av en alltför teoretisk begreppsapparat. Jag har använt mig av den i min avhandling<br/><br>
om interaktionen mellan liv och verk hos Arnold Schönberg (Peter Lang Verlag, 2008).},
 author    = {Lamberth, Marion},
 booktitle  = {http://musikforskning.se/konferenser/2009/abstracts.pdf},
 language   = {swe},
 title    = {Att tänka, tala och skriva om musik – och en verktygslåda därtill},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/6076676/3971952.pdf},
 year     = {2009},
}