Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att sminka de döda

Askander, Mikael LU (2009) ACSIS Kultur~Natur 2009 Kultur~Natur 2009 - Conference Proceedings(40). p.397-408
Abstract (Swedish)
Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under, och i fokus för min framställning står berättelsens behandling av föreställningar om döden som knuten till naturen och som något ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik. I Six Feet Under behandlas en rad ämnen centrala för det västerländska samhällets diskurser om natur, kultur, moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001, efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehåll, något om dess mottagande, samt gör ett an-tal exemplifierande nedslag i några av seriens episoder, för att visa på hur reso-nemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berättelsens audiovisuella gestaltningar av de döda... (More)
Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under, och i fokus för min framställning står berättelsens behandling av föreställningar om döden som knuten till naturen och som något ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik. I Six Feet Under behandlas en rad ämnen centrala för det västerländska samhällets diskurser om natur, kultur, moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001, efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehåll, något om dess mottagande, samt gör ett an-tal exemplifierande nedslag i några av seriens episoder, för att visa på hur reso-nemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berättelsens audiovisuella gestaltningar av de döda och de levandes hållning till och inför döden. Jag tar fasta på hur musik, rörliga bilder och ord samspelar i skapandet av mening i dessa uttryck. Teoretiska perspektiv för mina läsningar av Six Feet Under hämtar jag bland annat från intermedialitetsforskning. Den text som här presenteras och som handlar om tv-serien Six Feet Under är en modifierad version av min essä ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under”, publicerad i volymen Förgängligheter (2009). Jag inleder med en generell skiss av handling, karaktärer och reception, för att sedan via ett antal nedslag diskutera hur serien på olika sätt gestaltar döden som kulturell konstruktion och naturfenomen. Därefter diskuteras estetiseringen av döden i relation till begreppen natur och kultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
HBO, Six Feet Under, döden, estetisering, kultur och natur, Alan Ball, tv-serier, intermedialitet
host publication
ACSIS: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden
editor
Nyblom, Andreas
volume
Kultur~Natur 2009 - Conference Proceedings
issue
40
pages
11 pages
publisher
Linköping University Electronic Press
conference name
ACSIS Kultur~Natur 2009
conference location
Norrköping, Sweden
conference dates
2009-06-15 - 2009-06-17
ISSN
1650-3686
1650-3740
language
Swedish
LU publication?
yes
id
41e1874c-bb78-43de-86e9-105c14793f27 (old id 1543520)
alternative location
http://www.ep.liu.se/ecp/040/034/index.html
date added to LUP
2016-04-01 12:38:15
date last changed
2018-11-21 20:09:30
@inproceedings{41e1874c-bb78-43de-86e9-105c14793f27,
 abstract   = {Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under, och i fokus för min framställning står berättelsens behandling av föreställningar om döden som knuten till naturen och som något ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik. I Six Feet Under behandlas en rad ämnen centrala för det västerländska samhällets diskurser om natur, kultur, moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001, efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehåll, något om dess mottagande, samt gör ett an-tal exemplifierande nedslag i några av seriens episoder, för att visa på hur reso-nemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berättelsens audiovisuella gestaltningar av de döda och de levandes hållning till och inför döden. Jag tar fasta på hur musik, rörliga bilder och ord samspelar i skapandet av mening i dessa uttryck. Teoretiska perspektiv för mina läsningar av Six Feet Under hämtar jag bland annat från intermedialitetsforskning. Den text som här presenteras och som handlar om tv-serien Six Feet Under är en modifierad version av min essä ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under”, publicerad i volymen Förgängligheter (2009). Jag inleder med en generell skiss av handling, karaktärer och reception, för att sedan via ett antal nedslag diskutera hur serien på olika sätt gestaltar döden som kulturell konstruktion och naturfenomen. Därefter diskuteras estetiseringen av döden i relation till begreppen natur och kultur.},
 author    = {Askander, Mikael},
 booktitle  = {ACSIS: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden},
 editor    = {Nyblom, Andreas},
 issn     = {1650-3686},
 language   = {swe},
 number    = {40},
 pages    = {397--408},
 publisher  = {Linköping University Electronic Press},
 title    = {Att sminka de döda},
 url     = {http://www.ep.liu.se/ecp/040/034/index.html},
 volume    = {Kultur~Natur 2009 - Conference Proceedings},
 year     = {2009},
}