Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erkännande av utländska förvaltningsbeslut

Wenander, Henrik LU orcid (2010) In Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund 173.
Abstract
This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. In several fields of public law there exist rules and principles providing that decisions emanating from other States’ administrative bodies should be recognized in Sweden, e.g. driving licences, university degrees and product certifications. The thesis examines the function of such rules and principles in light of the balancing of the interests of the states and individuals involved.

There is no general legal duty to recognize foreign administrative decisions. However, there are some general obligations of international cooperation within the field of public law, especially under EU Law. Specific duties to recognize foreign... (More)
This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. In several fields of public law there exist rules and principles providing that decisions emanating from other States’ administrative bodies should be recognized in Sweden, e.g. driving licences, university degrees and product certifications. The thesis examines the function of such rules and principles in light of the balancing of the interests of the states and individuals involved.

There is no general legal duty to recognize foreign administrative decisions. However, there are some general obligations of international cooperation within the field of public law, especially under EU Law. Specific duties to recognize foreign administrative decisions are laid down in international conventions, legal instruments of the EU and Swedish legislation. Furthermore, general principles under EU Law, such as the principle of mutual recognition, may entail a duty to recognize foreign decisions in individual cases.

When there is a legal duty to recognize a foreign decision, there is very little room to refuse recognition in Sweden. As a rule, there is a right of refusal only in case of manifest errors in the issuing State.

The present study investigates some legal problems arising from the handling of cases involving the recognition of foreign administrative decisions, including issues concerning control by the authorities of the issuing State.

The thesis puts forward a typology for rules on the recognition of foreign administrative decisions. It is concluded that rules and principles on recognition serve the function of balancing the interests of international cooperation, legal certainty and a State’s prerogatives for the determination of its domestic rules. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Ämnet för avhandlingen är verkningarna av utländska förvaltningsbeslut i svensk rätt. På många offentligrättsliga områden finns regler och principer som innebär att utländska beslut skall tillmätas rättsliga verkningar i Sverige. Hit hör exempelvis körkort, yrkeskvalifikationer och produktgodkännanden. Syftet med avhandlingen är att i svenskt förvaltningsrättsligt perspektiv undersöka hur regler och principer om erkännande av utländska förvaltningsbeslut fungerar i det svenska förvaltningsrättsliga systemet. Ämnet behandlas genom dels identifiering av rättsliga principer och regler, dels systematisering av materialet mot bakgrund av en intresseavvägning mellan internationellt samarbete och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Ämnet för avhandlingen är verkningarna av utländska förvaltningsbeslut i svensk rätt. På många offentligrättsliga områden finns regler och principer som innebär att utländska beslut skall tillmätas rättsliga verkningar i Sverige. Hit hör exempelvis körkort, yrkeskvalifikationer och produktgodkännanden. Syftet med avhandlingen är att i svenskt förvaltningsrättsligt perspektiv undersöka hur regler och principer om erkännande av utländska förvaltningsbeslut fungerar i det svenska förvaltningsrättsliga systemet. Ämnet behandlas genom dels identifiering av rättsliga principer och regler, dels systematisering av materialet mot bakgrund av en intresseavvägning mellan internationellt samarbete och nationellt självbestämmande.Den grundläggande regleringen i folkrätt, EU-rätt och svensk rätt innebär inte någon allmän plikt att erkänna andra staters förvaltningsbeslut. Dock föreligger, särskilt inom EU-rätten, vissa allmänna åtaganden till internationellt offentligrättsligt samarbete.Uttryckliga erkännandeplikter följer av internationella konventioner, EU-rättsakter och svenska författningar. Vidare kan EU-rättsliga principer, inte minst principen om ömsesidigt erkännande, innebära erkännandeplikter i enskilda fall. När det föreligger en erkännandeplikt är utrymmet att vägra att godta ett utländskt beslut mycket begränsat och kan normalt endast aktualiseras när det föreligger en uppenbar brist i det utländska beslutet.Avhandlingen undersöker vidare de frågor som kan uppstå vid de svenska myndigheternas handläggning i anslutning till olika slags erkännanderegler. Särskilt uppmärksammas de bestämmelser om hemlandstillsyn som förekommer i anslutning till vissa erkännanderegler.I avhandlingen presenteras en typologi för erkännanderegler, vilken utgår från avvägningen mellan nationellt självbestämmande och internationellt samarbete. En övergripande slutsats av undersökningen är att erkännanderegler kan anses ha sin främsta funktion i att de möjliggör en avvägning mellan dessa intressen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Bull, Thomas, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
mutual trust, mutual recognition, European Union, administrative agencies, global administrative law, international administrative law, public law, administrative law, federalism, home country control, förvaltningsrätt
in
Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund
volume
173
pages
404 pages
publisher
Juristförlaget i Lund
defense location
Pufendorfsalen, Juridiska institutionen (Tryckeriet), Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund
defense date
2010-03-20 10:15:00
ISBN
978-91-544-0115-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a4d04025-6a83-40b2-89ee-9a6aca3f9a2b (old id 1546234)
date added to LUP
2016-04-04 12:20:40
date last changed
2021-08-26 09:04:46
@phdthesis{a4d04025-6a83-40b2-89ee-9a6aca3f9a2b,
 abstract   = {This thesis investigates the effects of foreign administrative decisions in the Swedish legal system. In several fields of public law there exist rules and principles providing that decisions emanating from other States’ administrative bodies should be recognized in Sweden, e.g. driving licences, university degrees and product certifications. The thesis examines the function of such rules and principles in light of the balancing of the interests of the states and individuals involved.<br/><br>
There is no general legal duty to recognize foreign administrative decisions. However, there are some general obligations of international cooperation within the field of public law, especially under EU Law. Specific duties to recognize foreign administrative decisions are laid down in international conventions, legal instruments of the EU and Swedish legislation. Furthermore, general principles under EU Law, such as the principle of mutual recognition, may entail a duty to recognize foreign decisions in individual cases.<br/><br>
When there is a legal duty to recognize a foreign decision, there is very little room to refuse recognition in Sweden. As a rule, there is a right of refusal only in case of manifest errors in the issuing State.<br/><br>
The present study investigates some legal problems arising from the handling of cases involving the recognition of foreign administrative decisions, including issues concerning control by the authorities of the issuing State.<br/><br>
The thesis puts forward a typology for rules on the recognition of foreign administrative decisions. It is concluded that rules and principles on recognition serve the function of balancing the interests of international cooperation, legal certainty and a State’s prerogatives for the determination of its domestic rules.},
 author    = {Wenander, Henrik},
 isbn     = {978-91-544-0115-4},
 language   = {swe},
 publisher  = {Juristförlaget i Lund},
 school    = {Lund University},
 series    = {Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund},
 title    = {Erkännande av utländska förvaltningsbeslut},
 volume    = {173},
 year     = {2010},
}