Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framgångspotential. Egenskapsfaktorer vid rekryteringen av bibliotekarier. Slutrapport

Olander, Birgitta LU (2009) In BIVIL:s skriftserie
Abstract (Swedish)
Projektet Framgångspotential är en kartläggning av vissa professionella attityder och personliga egenskaper hos 2000-talets bibliotekarier. Kartläggningen gjordes 2001-2002. Den övergripande forskningsfrågan rör hurdana medarbetare biblioteken behöver under de kommande 10-20 åren. Projektet syftade till att med utgångspunkt från en lista över 34 personliga egenskaper kartlägga och analysera dels arbetsgivarnas förväntningar på nya medarbetare, dels i vilken utsträckning svenska studenter i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) motsvarar förväntningarna. De personliga egenskaperna påverkar hur yrkeskunskaperna tillämpas och arbetet utförs. De är särskilt synliga i ett serviceyrke. Det som användaren ser av bibliotekariens... (More)
Projektet Framgångspotential är en kartläggning av vissa professionella attityder och personliga egenskaper hos 2000-talets bibliotekarier. Kartläggningen gjordes 2001-2002. Den övergripande forskningsfrågan rör hurdana medarbetare biblioteken behöver under de kommande 10-20 åren. Projektet syftade till att med utgångspunkt från en lista över 34 personliga egenskaper kartlägga och analysera dels arbetsgivarnas förväntningar på nya medarbetare, dels i vilken utsträckning svenska studenter i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) motsvarar förväntningarna. De personliga egenskaperna påverkar hur yrkeskunskaperna tillämpas och arbetet utförs. De är särskilt synliga i ett serviceyrke. Det som användaren ser av bibliotekariens yrkesutövning är det som präglas av de personliga egenskaperna.

Kartläggningen utgör underlag för en bedömning av den framtida svenska bibliotekariekårens professionella potential - dess framgångspotential - genom att identifiera blivande medarbetares kompetenser och jämföra dem med en sökprofil. Bibliotekscheferna svarar för sökprofilen genom att peka ut vilka kompetenser som är särskilt viktiga på lång sikt. B&I-studenterna är de blivande medarbetarna. Deras självbedömning och utfallet av deras personlighetstest ger beskriver de framtida bibliotekariernas kvaliteter.

Resultaten av projektets olika delar visar sammantagna att det är ganska god överensstämmelse mellan hurdana medarbetare cheferna önskar och hur väl studenterna motsvarar dessa önskemål. De blivande bibliotekarierna motsvarar i många avseenden sina framtida arbetsgivares förväntningar, även om de inte lever upp till alla önskemål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
bibliotekariers personliga egenskaper, Bibliotekarieprofession, bibliotekariers arbetsmarknad, biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning
in
BIVIL:s skriftserie
pages
51 pages
publisher
Lunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper
ISSN
1401-2375
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e6011e5c-6c8c-4b72-8af1-22e58fd3064d (old id 1567653)
date added to LUP
2016-04-01 15:05:16
date last changed
2018-11-21 20:33:02
@techreport{e6011e5c-6c8c-4b72-8af1-22e58fd3064d,
 abstract   = {Projektet Framgångspotential är en kartläggning av vissa professionella attityder och personliga egenskaper hos 2000-talets bibliotekarier. Kartläggningen gjordes 2001-2002. Den övergripande forskningsfrågan rör hurdana medarbetare biblioteken behöver under de kommande 10-20 åren. Projektet syftade till att med utgångspunkt från en lista över 34 personliga egenskaper kartlägga och analysera dels arbetsgivarnas förväntningar på nya medarbetare, dels i vilken utsträckning svenska studenter i biblioteks- och informationsvetenskap (B&amp;I) motsvarar förväntningarna. De personliga egenskaperna påverkar hur yrkeskunskaperna tillämpas och arbetet utförs. De är särskilt synliga i ett serviceyrke. Det som användaren ser av bibliotekariens yrkesutövning är det som präglas av de personliga egenskaperna. <br/><br>
Kartläggningen utgör underlag för en bedömning av den framtida svenska bibliotekariekårens professionella potential - dess framgångspotential - genom att identifiera blivande medarbetares kompetenser och jämföra dem med en sökprofil. Bibliotekscheferna svarar för sökprofilen genom att peka ut vilka kompetenser som är särskilt viktiga på lång sikt. B&amp;I-studenterna är de blivande medarbetarna. Deras självbedömning och utfallet av deras personlighetstest ger beskriver de framtida bibliotekariernas kvaliteter. <br/><br>
Resultaten av projektets olika delar visar sammantagna att det är ganska god överensstämmelse mellan hurdana medarbetare cheferna önskar och hur väl studenterna motsvarar dessa önskemål. De blivande bibliotekarierna motsvarar i många avseenden sina framtida arbetsgivares förväntningar, även om de inte lever upp till alla önskemål.},
 author    = {Olander, Birgitta},
 institution = {Lunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper},
 issn     = {1401-2375},
 language   = {swe},
 series    = {BIVIL:s skriftserie},
 title    = {Framgångspotential. Egenskapsfaktorer vid rekryteringen av bibliotekarier. Slutrapport},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4331340/1567659.pdf},
 year     = {2009},
}