Advanced

Cardiac arrest and therapeutic hypothermia: Prognosis and outcome

Rundgren, Malin LU (2010) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2010:28.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Personer som drabbas av hjärtstopp riskerar grava hjärnskador p.g.a. brist på blodflöde till hjärnan. Patienterna blir ofta långvarigt medvetslösa och vårdas på intensiv¬vårdsavdelning i respirator. Risken för hjärnskada kan minskas med kyl¬behandling. Under kylbehandlingen, cirka 1.5 dygn, får patienten sederande och ev. muskelavslappnande medicin för att minska ”huttring”. Medicineringen påverkar möjligheten att göra en neurologisk värdering under kylbehandlingen och den närmsta tiden därefter. För att kunna ta ställning till fortsatt vård och ge bästa möjliga information till anhöriga krävs därför andra prognostiska metoder. Målet med avhandlingen var att undersöka kontinuerligt... (More)
Popular Abstract in Swedish

Personer som drabbas av hjärtstopp riskerar grava hjärnskador p.g.a. brist på blodflöde till hjärnan. Patienterna blir ofta långvarigt medvetslösa och vårdas på intensiv¬vårdsavdelning i respirator. Risken för hjärnskada kan minskas med kyl¬behandling. Under kylbehandlingen, cirka 1.5 dygn, får patienten sederande och ev. muskelavslappnande medicin för att minska ”huttring”. Medicineringen påverkar möjligheten att göra en neurologisk värdering under kylbehandlingen och den närmsta tiden därefter. För att kunna ta ställning till fortsatt vård och ge bästa möjliga information till anhöriga krävs därför andra prognostiska metoder. Målet med avhandlingen var att undersöka kontinuerligt amplitudintegrerat EEG (aEEG) samt hjärnskademarkörerna neuron¬specifikt enolase (NSE) och S-100B som tidiga markörer för hjärnskada hos kylbehandlade patienter.Studierna omfattade kylbehandlade patienter i Lund, Malmö och Helsingborg under åren 2003-2008. Kontinuerligt amplitudintegrerat EEG (aEEG) kopplades upp då patienten anlände till intensiv¬vårdavdelningen och kopplades ner då patienten återfick medvetandet eller, vid fortsatt medvetslöshet, efter 120 timmar. Serumprover för hjärnskademarkörerna NSE och S-100B togs vid upprepade provtagningstillfällen under de tre första dygnen efter hjärtstoppet. För de patienter som inte återfick medvetandet kompletterades ovanstående med neurologisk undersökning, magnetresonans¬tomografi av hjärnan (MR) och somatosensorisk evoked potential (SSEP) tre dygn efter kylbehandlingens avslutning. (Vid SSEP stimulerar men nerver i handleden elektriskt och mäter hur nervimpulserna fortleds till hjärnan.) Överlevande patienter följdes upp sex månader efter hjärtstoppet.De viktigaste resultaten var:i. att ett kontinuerligt aEEG-mönster vid kyl¬behandlingens avslutning talade starkt för att patienten skulle återfå medvetandet, medan andra aEEG-mönster talade starkt för fortsatt medvetslöshet.ii. att en status epilepticus-bild i aEEG sågs hos 28% av patienterna och att detta innebar en hög risk för fortsatt medvetslöshet: endast 7% av dessa patienter återfick medvetandet.iii. att NSE-värden över 28 µg/l 48 timmar efter hjärtstoppet, respektive en ökning mellan 24 och 48 timmar efter hjärtstoppet, talade starkt för dålig prognos.iv. att cirka 50% av de patienterna var i livet sex månader efter hjärtstoppet och att 97-98% levde ett självständigt liv. Trots detta kunde brister i framför allt minnesfunktioner konstateras. 2-3% hade kraftigt nedsatt funktionsnivå.v. att 34 av 111 patienter som var medvetslösa tre dygn efter avslutad kyl¬behandling hade tre typer av skademönster:

• Multipla tecken på hjärnskada i form av mycket djup medvetslöshet, bortfall av SSEP, utbredda skador på MR och gravt patologiskt aEEG. Inga av dessa patienter återfick medvetandet.

• Mycket djup medvetslöshet med status epilepticus bild i aEEG utan andra tecken på utbredd hjärnskada. Endast en av dessa patienter återfick medvetandet.

• Ytlig medvetslöshet med kontinuerligt aEEG-mönster. Dessa patienter återfick alla medvetandet.Sammanfattningsvis kan kontinuerligt aEEG och NSE ge tidig information om patienten som kylbehandlas efter hjärtstopp kommer att återfå medvetandet eller inte. Hos patienter som är långvarigt medvetslösa kan en kombination av undersökningar sannolikt underlätta värderingen av patientens prognos. De patienter som återfår medvetandet kan i de allra flesta fall återgå till ett självständigt liv. (Less)
Abstract
AbstractTherapeutic hypothermia (TH) is the only treatment available to reduce neurological sequels for unconscious patients following cardiac arrest (CA). TH requires sedation and muscular relaxation, obscuring the clinical neurological examination for estimation of prognosis, and clinical decision making.Continuous amplitude-integrated EEG (aEEG) has been used to predict outcome in neonates suffering from asphyxia. In adults following CA and TH, the novel observation was made that a continuous aEEG-pattern prior to or at normothermia strongly correlated to return of consciousness, while other patterns strongly correlated to continued coma. A status epilepticus aEEG-pattern carried a poor, but not... (More)
AbstractTherapeutic hypothermia (TH) is the only treatment available to reduce neurological sequels for unconscious patients following cardiac arrest (CA). TH requires sedation and muscular relaxation, obscuring the clinical neurological examination for estimation of prognosis, and clinical decision making.Continuous amplitude-integrated EEG (aEEG) has been used to predict outcome in neonates suffering from asphyxia. In adults following CA and TH, the novel observation was made that a continuous aEEG-pattern prior to or at normothermia strongly correlated to return of consciousness, while other patterns strongly correlated to continued coma. A status epilepticus aEEG-pattern carried a poor, but not desolate prognosis.Biochemical neuronal-markers (neuron-specific enolase (NSE) and S-100B) have previously been assessed in non-TH CA patients. In TH, an NSE level of 28 μg/l 48h after CA, or an increase of more than 2 μg/l between 24 and 48h were strongly associated to a poor outcome.Five days after the CA, one third of the patients remained in coma. They either had multimodal signs of extensive brain damage (high NSE levels, ischemic changes on MRI or neurophysiological evidence of advanced brain damage (bilateral lack of SSEP)), or showed sustained unconsciousness and a status epilepticus aEEG-pattern. Unconscious patients without these signs of brain injury eventually regained consciousness.Approximately 50% of hypothermia treated patients regained consciousness. Ninety-eight percent of surviving patients had an independent lifestyle six months after the CA. The dominant cognitive problem was a disturbed memory function.Taken together, aEEG appears superior in early neurological prognostication in these patients. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Horn, Janneke, Department of Intensive Care Medicine, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Nederländerna
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
hypothermia, NSE, S-100B, EEG, cardiac arrest, prognosis
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2010:28
pages
123 pages
publisher
Lund University, Faculty of Medicine
defense location
Segerfalksalen
defense date
2010-04-09 13:15
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86443-43-6
language
English
LU publication?
yes
id
3e000a90-88cd-43a5-8888-f04e56f718bb (old id 1578691)
date added to LUP
2010-03-19 11:24:18
date last changed
2018-05-29 09:33:20
@phdthesis{3e000a90-88cd-43a5-8888-f04e56f718bb,
 abstract   = {Abstract<br/><br>
<br/><br>
Therapeutic hypothermia (TH) is the only treatment available to reduce neurological sequels for unconscious patients following cardiac arrest (CA). TH requires sedation and muscular relaxation, obscuring the clinical neurological examination for estimation of prognosis, and clinical decision making. <br/><br>
<br/><br>
Continuous amplitude-integrated EEG (aEEG) has been used to predict outcome in neonates suffering from asphyxia. In adults following CA and TH, the novel observation was made that a continuous aEEG-pattern prior to or at normothermia strongly correlated to return of consciousness, while other patterns strongly correlated to continued coma. A status epilepticus aEEG-pattern carried a poor, but not desolate prognosis.<br/><br>
 <br/><br>
Biochemical neuronal-markers (neuron-specific enolase (NSE) and S-100B) have previously been assessed in non-TH CA patients. In TH, an NSE level of 28 μg/l 48h after CA, or an increase of more than 2 μg/l between 24 and 48h were strongly associated to a poor outcome.<br/><br>
<br/><br>
Five days after the CA, one third of the patients remained in coma. They either had multimodal signs of extensive brain damage (high NSE levels, ischemic changes on MRI or neurophysiological evidence of advanced brain damage (bilateral lack of SSEP)), or showed sustained unconsciousness and a status epilepticus aEEG-pattern. Unconscious patients without these signs of brain injury eventually regained consciousness.<br/><br>
<br/><br>
Approximately 50% of hypothermia treated patients regained consciousness. Ninety-eight percent of surviving patients had an independent lifestyle six months after the CA. The dominant cognitive problem was a disturbed memory function.<br/><br>
<br/><br>
Taken together, aEEG appears superior in early neurological prognostication in these patients.},
 author    = {Rundgren, Malin},
 isbn     = {978-91-86443-43-6},
 issn     = {1652-8220},
 keyword   = {hypothermia,NSE,S-100B,EEG,cardiac arrest,prognosis},
 language   = {eng},
 pages    = {123},
 publisher  = {Lund University, Faculty of Medicine},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Cardiac arrest and therapeutic hypothermia: Prognosis and outcome},
 volume    = {2010:28},
 year     = {2010},
}