Advanced

Human papillomaviruses in skin cancer and cervical cancer

Andersson, Kristin LU (2010) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2010:40.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Papillomvirus (PV) är små virus som förmodligen infekterar alla däggdjur

samt fåglar. De papillomvirus som infekterar människa kallas humant papillomvirus

(HPV) och kan infektera antingen huden eller slemhinnor.

Att livmoderhalscancer orsakas av bestående infektion med HPV har varit

känt länge. Man har länge också misstänkt att HPV-infektioner i huden kan

orsaka icke-melanom hudcancer (NMSC) men orsakssambandet är inte bevisat.

I gruppen NMSC ingår i huvudsak diagnoserna skivepitelcancer (SCC) och

basalcellscancer (BCC). Vi har undersökt risken att utveckla NMSC om man

har en HPV-infektion i huden tillsammans med andra kända... (More)
Popular Abstract in Swedish

Papillomvirus (PV) är små virus som förmodligen infekterar alla däggdjur

samt fåglar. De papillomvirus som infekterar människa kallas humant papillomvirus

(HPV) och kan infektera antingen huden eller slemhinnor.

Att livmoderhalscancer orsakas av bestående infektion med HPV har varit

känt länge. Man har länge också misstänkt att HPV-infektioner i huden kan

orsaka icke-melanom hudcancer (NMSC) men orsakssambandet är inte bevisat.

I gruppen NMSC ingår i huvudsak diagnoserna skivepitelcancer (SCC) och

basalcellscancer (BCC). Vi har undersökt risken att utveckla NMSC om man

har en HPV-infektion i huden tillsammans med andra kända riskfaktorer för

hudcancer och om detektion av antikroppar mot HPV som infekterar huden

sammanfaller med förekomst av HPV-DNA i huden. Vi har även tittat på hur

sexuellt överförbara HPV-infektioner samverkar med andra faktorer, så som andra

infektioner och rökning, i utvecklingen av livmoderhalscancer.

Två av studierna om NMSC är designade som sjukhusbaserade fall-kontrollstudier

(individer som redan har en sjukdom jämförs med individer utan sjukdomen),

där vävnad från tumör och frisk hud analyserats för förekomst av HPVDNA

och serumprov testats för förekomst av antikroppar mot 14 olika HPVtyper.

En tredje NMSC-studie och en studie om livmoderhalscancer är båda

designade som prospektiva (framåtblickande) fall-kontroll-studier där biobanker

länkats till cancerregister för att identifiera individer med sjukdomen som lämnat

prov till biobanken. Inom varje biobank har kontroller sedan valts efter

matchning mot fallen (faktorer så som kön, ålder och tidpunkt för provtagning)

och serumprov från både fall och kontroller samlats in och analyserats. Från

fallen med livmoderhalscancer har även tumörvävnad testats för HPV-DNA.

Sammanfattningsvis fann vi att infektion i huden med HPV från genus beta

species 2 innebar en ökad risk att utveckla SCC i huden samt att förhöjd exponering

av huden för solljus var en riskfaktor för att få en HPV-infektion. För

livmoderhalscancer fann vi att om DNA-test och antikroppstest var positivt för samma HPV-typ ökade risken att utveckla livmoderhalscancer jämfört med om

man bara testats positiv för antikroppar eller om HPV-typerna inte överensstämde.

Att ha varit infekterad med Chlamydia trachomatis var också kopplat

till livmoderhalscancer och bidrar troligen till risken. (Less)
Abstract
The causal relationship between persistent genital infections with human

papillomavirus (HPV) and development of cervical cancer is well established.

In contrast, the significance of infections with cutaneous HPV for development

of non-melanoma skin cancer (NMSC) is not well understood. We have evaluated

whether seropositivity to cutaneous HPV is a marker for cutaneous HPV

infection and used high throughput HPV serology to investigate the risk for

developing NMSC in relation to seropositivity for cutaneous HPV infection and

PCR techniques to investigate the risk for NMSC in relation to presence of HPV

DNA in the skin. We have also investigated how different sexually... (More)
The causal relationship between persistent genital infections with human

papillomavirus (HPV) and development of cervical cancer is well established.

In contrast, the significance of infections with cutaneous HPV for development

of non-melanoma skin cancer (NMSC) is not well understood. We have evaluated

whether seropositivity to cutaneous HPV is a marker for cutaneous HPV

infection and used high throughput HPV serology to investigate the risk for

developing NMSC in relation to seropositivity for cutaneous HPV infection and

PCR techniques to investigate the risk for NMSC in relation to presence of HPV

DNA in the skin. We have also investigated how different sexually transmitted

infections interact with HPV in the aetiology of cervical cancer.

Two of our NMSC studies were hospital-based case-control studies where

biopsies from skin tumours and healthy skin were analysed for presence of HPV

DNA and serum samples for presence of antibodies to 14 different HPV types.

The third NMSC study and the cervical cancer study were designed as prospective

biobank-based case-control studies where biobanks were linked to cancer

registries for identification of cancers that have occurred after donation of a

serum sample. For patients with cervix cancer also formalin-fixed paraffin embedded

tumour tissue was retrieved and tested for HPV DNA.

In the skin cancer studies, we found that both DNA and seropositivity to

HPV of genus beta species 2 associated with an increased risk for development of

squamous cell carcinoma (SCC) of the skin and that sun-exposure is a risk factor

for cutaneous HPV infection. In the cervical cancer study we found in addition

to the exposure to the oncogenic HPV type that is found in the cancer tissue,

that history of Chlamydia trachomatis stood out among the different sexually

transmitted infections as being associated with increased risk for cervical cancer,

suggesting that it may acts as a co-factor to HPV in cervical carcinogenesis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • professor favre, michel, Pasteur Institute, Paris, France
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Human papillomavirus, serology co-factors, non-melanoma skin cancer
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2010:40
pages
64 pages
publisher
Department of Medical Microbiology, Lund University
defense location
lecturing hall pathology department, Malmö
defense date
2010-04-22 09:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86443-55-9
language
English
LU publication?
yes
id
dcdc1f34-9b8e-4cc9-91c3-6fa0ca51e33b (old id 1581000)
date added to LUP
2010-03-31 08:04:19
date last changed
2018-05-29 11:17:27
@phdthesis{dcdc1f34-9b8e-4cc9-91c3-6fa0ca51e33b,
 abstract   = {The causal relationship between persistent genital infections with human<br/><br>
papillomavirus (HPV) and development of cervical cancer is well established.<br/><br>
In contrast, the significance of infections with cutaneous HPV for development<br/><br>
of non-melanoma skin cancer (NMSC) is not well understood. We have evaluated<br/><br>
whether seropositivity to cutaneous HPV is a marker for cutaneous HPV<br/><br>
infection and used high throughput HPV serology to investigate the risk for<br/><br>
developing NMSC in relation to seropositivity for cutaneous HPV infection and<br/><br>
PCR techniques to investigate the risk for NMSC in relation to presence of HPV<br/><br>
DNA in the skin. We have also investigated how different sexually transmitted<br/><br>
infections interact with HPV in the aetiology of cervical cancer.<br/><br>
Two of our NMSC studies were hospital-based case-control studies where<br/><br>
biopsies from skin tumours and healthy skin were analysed for presence of HPV<br/><br>
DNA and serum samples for presence of antibodies to 14 different HPV types.<br/><br>
The third NMSC study and the cervical cancer study were designed as prospective<br/><br>
biobank-based case-control studies where biobanks were linked to cancer<br/><br>
registries for identification of cancers that have occurred after donation of a<br/><br>
serum sample. For patients with cervix cancer also formalin-fixed paraffin embedded<br/><br>
tumour tissue was retrieved and tested for HPV DNA.<br/><br>
In the skin cancer studies, we found that both DNA and seropositivity to<br/><br>
HPV of genus beta species 2 associated with an increased risk for development of<br/><br>
squamous cell carcinoma (SCC) of the skin and that sun-exposure is a risk factor<br/><br>
for cutaneous HPV infection. In the cervical cancer study we found in addition<br/><br>
to the exposure to the oncogenic HPV type that is found in the cancer tissue,<br/><br>
that history of Chlamydia trachomatis stood out among the different sexually<br/><br>
transmitted infections as being associated with increased risk for cervical cancer,<br/><br>
suggesting that it may acts as a co-factor to HPV in cervical carcinogenesis.},
 author    = {Andersson, Kristin},
 isbn     = {978-91-86443-55-9},
 issn     = {1652-8220},
 keyword   = {Human papillomavirus,serology co-factors,non-melanoma skin cancer},
 language   = {eng},
 pages    = {64},
 publisher  = {Department of Medical Microbiology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Human papillomaviruses in skin cancer and cervical cancer},
 volume    = {2010:40},
 year     = {2010},
}