Advanced

Biogaspotential i Skåne - Inventering och planeringsunderlag på översiktsnivå

Björnsson, Lovisa LU ; Lantz, Mikael LU ; Murto, Marika and Davidsson, Åsa LU (2011) 2011:02.
Abstract (Swedish)
Biogas Syd i samarbete med Länsstyrelsen Skåne har genomfört en inventering av biogaspotentialen i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Målet med projektet är att skapa ett GIS-verktyg som ska kunna användas för översiktsplanering på kommunal nivå. Verktyget ska bland annat innefatta data om metanutbyten för olika råvaror och var dessa råvaror uppkommer. Syftet med föreliggande skriftliga rapport är att beskriva den metodik som använts för att ta fram underlaget till GIS-verktyget och att sammanfatta biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun.

10 av Skånes 33 kommuner har en biogaspotential från restprodukter på över 100 GWh/år. Den sammanlagda... (More)
Biogas Syd i samarbete med Länsstyrelsen Skåne har genomfört en inventering av biogaspotentialen i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Målet med projektet är att skapa ett GIS-verktyg som ska kunna användas för översiktsplanering på kommunal nivå. Verktyget ska bland annat innefatta data om metanutbyten för olika råvaror och var dessa råvaror uppkommer. Syftet med föreliggande skriftliga rapport är att beskriva den metodik som använts för att ta fram underlaget till GIS-verktyget och att sammanfatta biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun.

10 av Skånes 33 kommuner har en biogaspotential från restprodukter på över 100 GWh/år. Den sammanlagda biogaspotentialen uppgår till 2 927 GWh/år. Majoriteten utgörs av odlingsrester, 933 GWh/år i form av halm, 874 GWh/år i form av övriga odlingsrester. Biogaspotentialen i gödsel utgör 450 GWh/år, varav drygt hälften utgörs av flytgödsel. Biogasråvaror från den tillståndspliktiga industri som kartlagts i denna studie uppgår till 364 GWh/år, där nära hälften utgörs av fraktioner som idag används som djurfoder eller går till annan försäljning. Biogaspotentialen i matavfall uppgår till 182 GWh/år, detta är dock potentialen beräknad för hela mängden matavfall medan det nationella målet för 2010 var att uppnå en utsorteringsgrad på 35 %. Slam från de kommunala reningsverken kan bidra med 124 GWh/år. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Biogas, klimat, energi, miljö, planeringsunderlag, potential, planering, översiktsplanering, gas
volume
2011:02
publisher
Länsstyrelsen i Skåne
report number
2011:02
ISBN
978-91-86533-58-8
language
Swedish
LU publication?
no
id
15c042bf-efce-465f-963c-f213ea22c3b0 (old id 4690041)
alternative location
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/Biogaspotential_i_Skane_111114.pdf
date added to LUP
2016-04-04 11:05:51
date last changed
2018-11-21 21:02:37
@techreport{15c042bf-efce-465f-963c-f213ea22c3b0,
 abstract   = {Biogas Syd i samarbete med Länsstyrelsen Skåne har genomfört en inventering av biogaspotentialen i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Målet med projektet är att skapa ett GIS-verktyg som ska kunna användas för översiktsplanering på kommunal nivå. Verktyget ska bland annat innefatta data om metanutbyten för olika råvaror och var dessa råvaror uppkommer. Syftet med föreliggande skriftliga rapport är att beskriva den metodik som använts för att ta fram underlaget till GIS-verktyget och att sammanfatta biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun. <br/><br>
10 av Skånes 33 kommuner har en biogaspotential från restprodukter på över 100 GWh/år. Den sammanlagda biogaspotentialen uppgår till 2 927 GWh/år. Majoriteten utgörs av odlingsrester, 933 GWh/år i form av halm, 874 GWh/år i form av övriga odlingsrester. Biogaspotentialen i gödsel utgör 450 GWh/år, varav drygt hälften utgörs av flytgödsel. Biogasråvaror från den tillståndspliktiga industri som kartlagts i denna studie uppgår till 364 GWh/år, där nära hälften utgörs av fraktioner som idag används som djurfoder eller går till annan försäljning. Biogaspotentialen i matavfall uppgår till 182 GWh/år, detta är dock potentialen beräknad för hela mängden matavfall medan det nationella målet för 2010 var att uppnå en utsorteringsgrad på 35 %. Slam från de kommunala reningsverken kan bidra med 124 GWh/år.},
 author    = {Björnsson, Lovisa and Lantz, Mikael and Murto, Marika and Davidsson, Åsa},
 institution = {Länsstyrelsen i Skåne},
 isbn     = {978-91-86533-58-8},
 language   = {swe},
 number    = {2011:02},
 title    = {Biogaspotential i Skåne - Inventering och planeringsunderlag på översiktsnivå},
 url     = {http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/Biogaspotential_i_Skane_111114.pdf},
 volume    = {2011:02},
 year     = {2011},
}