Advanced

GENERAL ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST DURING PREGNANCY, AN OPPORTUNITY FOR IMPROVED PREGNANCY OUTCOME AND IMPROVED FUTURE HEALTH.

Anderberg, Eva LU (2010) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2010:87.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som förhöjt blodglukos (blodsocker) som

uppstår eller upptäcks under graviditet och som oftast försvinner efter förlossningen.

Orsaken anses vara en otillräcklig förmåga att öka insulinproduktionen i takt med det

ökade behov som normalt uppträder under en graviditet till följd av hormonella

förändringar. Livsstilsfaktorer såsom stillasittande, felaktig kost och övervikt innebär

en ökad risk att drabbas.

GDM kan betraktas som en manifestation av typ 2 diabetes under graviditet och är

en stark riskfaktor för framtida diabetesinsjuknande. GDM ger oftast inga symtom

och är därför svårt att... (More)
Popular Abstract in Swedish

Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som förhöjt blodglukos (blodsocker) som

uppstår eller upptäcks under graviditet och som oftast försvinner efter förlossningen.

Orsaken anses vara en otillräcklig förmåga att öka insulinproduktionen i takt med det

ökade behov som normalt uppträder under en graviditet till följd av hormonella

förändringar. Livsstilsfaktorer såsom stillasittande, felaktig kost och övervikt innebär

en ökad risk att drabbas.

GDM kan betraktas som en manifestation av typ 2 diabetes under graviditet och är

en stark riskfaktor för framtida diabetesinsjuknande. GDM ger oftast inga symtom

och är därför svårt att upptäcka utan aktivt sökande. Diagnosen ställs med en oral

glukostoleranstest (OGTT). Cirka 300 nya kvinnor med potentiellt anlag för diabetes

identifieras varje år i Skåne med hjälp av OGTT under graviditet.

Högt blodglukos hos modern innebär i sin tur högt blodglukos hos fostret. Detta

medför en ökad insulinproduktion hos fostret med risk för alltför kraftig fostertillväxt

och förlossningskomplikationer. Därför är det viktigt att behandla förhöjda

glukosvärden hos modern.

Målet med avhandlingsarbetet var dels att beskriva ett tillförlitligt sätt att

diagnostisera GDM och att beskriva kvinnornas uppfattning om den vård som

erbjuds, dels att beskriva graviditetsutfallet och att kartlägga förekomsten av diabetes

efter förlossningen utifrån olika gränsvärden vid OGTT under graviditet, samt att

utvärdera behovet av sjukvård efter GDM.

Rutiner för allmän, decentraliserad OGTT under graviditet med hög kvalitet och

högt deltagande har beskrivits. Resultat jämfördes för åren 1995-1999 och 2000-2003

och för två lika områden men med olika screeningmetoder, OGTT till alla eller

slumpmässiga glukosmätningar (RGM) med värden över en viss gräns som urval för

OGTT. Med OGTT till alla identifierade 100% fler kvinnor med GDM än med

RGM-metoden och de som inte identifierades med RGM-metoden var lika sjuka som

de som identifierades.

Kvinnornas uppfattning om det utökade vårdprogram som erbjöds alla med diabetes

under graviditets har efterfrågats. En enkät gavs till alla kvinnor med diabetes före

graviditeten såväl som till alla kvinnor med GDM, som besökte

Specialistmödravården i Lund under tiden från 2002-10-01 till och med 2003-10-31.

Resultatet visade att kvinnorna var mycket nöjda med vården, speciellt med den

möjlighet som gavs att delta i beslut och den respekt som visades för deras

55

uppfattning, men de önskade bättre förberedelse inför glukosbelastningen och bättre

informationsflöde mellan enheter.

Kvinnor förlösta 2003-2005 deltog i en uppföljningsstudie. Alla hade genomfört en

OGTT under graviditeten. Olika gränsvärden för 2-tim kapillärt plasmaglukos

användes, >10.0 mmol/L (GDM), 8.6-9.9 mmol/L (sänkt glukostolerans under

graviditet, GIGT) och <8.6 mmol/L (normal glukostolerans under graviditet,

kontroller). Vid uppföljningen 1-2 år efter förlossningen hade 11% (n=160) i GDMgruppen,

4% (n=309) i GIGT-gruppen och ingen (n=167) i kontroll-gruppen

diabetes. Vid diagnosen GIGT erbjöds en förnyad OGTT. Gruppen som vid förnyad

test fick diagnosen GDM hade samma diabetesförekomst vid uppföljningen som den

ursprungliga GDM-gruppen.

Förlossningsresultatet var försämrat för kvinnor med GDM och GIGT jämfört med

kontroller, vilket sammanföll med ökat glukosvärde vid OGTT. Resultaten visade

ökad förekomst av högt blodtryck under graviditet, fler igångsättningar av förlossning,

fler akuta kejsarsnitt, fler stora barn för tiden, fler barn med Apgar score <7 vid 5 min

efter förlossning, liksom ett större behov av neonatal intensivvård.

Kvinnor med GDM riskerade att behöva söka sjukvård mer än 3 gånger så ofta som

kontrollerna, till en genomsnittligt 50% högre kostnad, vilket var tydligt upp till 7 år

efter förlossningen.

Slutsats: Allmän decentraliserad OGTT i samband med graviditet identifierar alla

med GDM, ger en chans att förbättra graviditetsutfallet och en möjlighet att tidigt

informera kring livsstilsförändringar för att förbättra framtida hälsa. (Less)
Abstract
Gestational diabetes mellitus (GDM) is associated with a risk of adverse pregnancy

outcome and is a predictor of subsequent diabetes. The aims of this work were to

describe a reliable routine to diagnose abnormal glucose tolerance during pregnancy,

to investigate women’s opinions of the specialist care provided, to determine the

prevalence of diabetes one year after giving birth, and to elucidate the effect of

abnormal glucose tolerance on pregnancy outcome and on the women’s future health.

Routines for a general decentralised oral glucose tolerance test (OGTT) at antenatal

clinics, with high quality and high compliance of the patients are described. Perinatal

outcome... (More)
Gestational diabetes mellitus (GDM) is associated with a risk of adverse pregnancy

outcome and is a predictor of subsequent diabetes. The aims of this work were to

describe a reliable routine to diagnose abnormal glucose tolerance during pregnancy,

to investigate women’s opinions of the specialist care provided, to determine the

prevalence of diabetes one year after giving birth, and to elucidate the effect of

abnormal glucose tolerance on pregnancy outcome and on the women’s future health.

Routines for a general decentralised oral glucose tolerance test (OGTT) at antenatal

clinics, with high quality and high compliance of the patients are described. Perinatal

outcome was determined and compared for the years 1995-1999 and 2000-2003, and

in two geographical areas with different screening routines (OGTT and random

glucose measurements, RGM). The routine use of OGTTs identified twice as many

cases of GDM as RGM. Those not identified with RGM were as affected.

The women’s opinions of the extended care programme were analysed using a

questionnaire. The results showed great satisfaction with the care provided, especially

the sound knowledge of the staff. However, a desire for better preparation before the

OGTT, better information flow and more information on normal pregnancy was

expressed.

Women delivered in 2003-2005 who had undergone an OGTT during pregnancy

participated in a follow-up study 1-2 years after delivery. Different cut-off limits were

used for 2-h capillary plasma glucose concentrations at OGTT during pregnancy.

GDM >10.0 mmol/L, gestational impaired glucose tolerance (GIGT) 8.6-9.9

mmol/L, and a control group <8.6 mmol/L. At follow-up, 11% (n=160) of the GDM

group, 4% (n=309) of the GIGT group and none of the controls had diabetes. When

diagnosed with GIGT a retest was offered. Two-thirds of the women with diabetes

after GIGT were found in the group diagnosed as having GDM after retest during

pregnancy. Adverse pregnancy outcome was observed in both the GDM and GIGT

groups compared with the controls.

Women with previous GDM were more than 3 times as likely as a group to consume

health care resources in a year after delivery (odds ratio 3.5, 95% CI 2.5-5.0), leading

to an average 50% higher cost (p<0.001). Annual excess cost was apparent up to 7

years after childbirth (p<0.01).

A general routine OGTT during pregnancy identifies women with GDM, providing

the opportunity to improve the pregnancy outcome and to make lifestyle changes that

can improve the future health of both mother and child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • RNM, Professor Rådestad, Ingela, Sophiahemmet University Collage, Stockholm, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
opinions on care, Gestational diabetes mellitus, general oral glucose tolerance test, screening, follow-up, postpartum, pregnancy outcome, use of health care
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2010:87
pages
163 pages
publisher
Lund University, Faculty of Medicine
defense location
Lecture Room 1 Centralblocket, Skåne University Hospital, Lund, Sweden
defense date
2010-09-30 09:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86671-03-7
language
English
LU publication?
yes
id
15f6da62-a3c6-4dd6-99ed-b7df2fcee2ca (old id 1667062)
date added to LUP
2010-09-13 10:02:18
date last changed
2018-05-29 11:59:24
@phdthesis{15f6da62-a3c6-4dd6-99ed-b7df2fcee2ca,
 abstract   = {Gestational diabetes mellitus (GDM) is associated with a risk of adverse pregnancy<br/><br>
outcome and is a predictor of subsequent diabetes. The aims of this work were to<br/><br>
describe a reliable routine to diagnose abnormal glucose tolerance during pregnancy,<br/><br>
to investigate women’s opinions of the specialist care provided, to determine the<br/><br>
prevalence of diabetes one year after giving birth, and to elucidate the effect of<br/><br>
abnormal glucose tolerance on pregnancy outcome and on the women’s future health.<br/><br>
Routines for a general decentralised oral glucose tolerance test (OGTT) at antenatal<br/><br>
clinics, with high quality and high compliance of the patients are described. Perinatal<br/><br>
outcome was determined and compared for the years 1995-1999 and 2000-2003, and<br/><br>
in two geographical areas with different screening routines (OGTT and random<br/><br>
glucose measurements, RGM). The routine use of OGTTs identified twice as many<br/><br>
cases of GDM as RGM. Those not identified with RGM were as affected.<br/><br>
The women’s opinions of the extended care programme were analysed using a<br/><br>
questionnaire. The results showed great satisfaction with the care provided, especially<br/><br>
the sound knowledge of the staff. However, a desire for better preparation before the<br/><br>
OGTT, better information flow and more information on normal pregnancy was<br/><br>
expressed.<br/><br>
Women delivered in 2003-2005 who had undergone an OGTT during pregnancy<br/><br>
participated in a follow-up study 1-2 years after delivery. Different cut-off limits were<br/><br>
used for 2-h capillary plasma glucose concentrations at OGTT during pregnancy.<br/><br>
GDM &gt;10.0 mmol/L, gestational impaired glucose tolerance (GIGT) 8.6-9.9<br/><br>
mmol/L, and a control group &lt;8.6 mmol/L. At follow-up, 11% (n=160) of the GDM<br/><br>
group, 4% (n=309) of the GIGT group and none of the controls had diabetes. When<br/><br>
diagnosed with GIGT a retest was offered. Two-thirds of the women with diabetes<br/><br>
after GIGT were found in the group diagnosed as having GDM after retest during<br/><br>
pregnancy. Adverse pregnancy outcome was observed in both the GDM and GIGT<br/><br>
groups compared with the controls.<br/><br>
Women with previous GDM were more than 3 times as likely as a group to consume<br/><br>
health care resources in a year after delivery (odds ratio 3.5, 95% CI 2.5-5.0), leading<br/><br>
to an average 50% higher cost (p&lt;0.001). Annual excess cost was apparent up to 7<br/><br>
years after childbirth (p&lt;0.01).<br/><br>
A general routine OGTT during pregnancy identifies women with GDM, providing<br/><br>
the opportunity to improve the pregnancy outcome and to make lifestyle changes that<br/><br>
can improve the future health of both mother and child.},
 author    = {Anderberg, Eva},
 isbn     = {978-91-86671-03-7},
 issn     = {1652-8220},
 keyword   = {opinions on care,Gestational diabetes mellitus,general oral glucose tolerance test,screening,follow-up,postpartum,pregnancy outcome,use of health care},
 language   = {eng},
 pages    = {163},
 publisher  = {Lund University, Faculty of Medicine},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {GENERAL ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST DURING PREGNANCY, AN OPPORTUNITY FOR IMPROVED PREGNANCY OUTCOME AND IMPROVED FUTURE HEALTH.},
 volume    = {2010:87},
 year     = {2010},
}