Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Review of D. Kremendahl. Die Botschaft der Form. Zum Verhältnis von antiker Epistolographie und Rhetorik im Galaterbrief (Novum Testamentum et Orbis Antiquus, 46)

Übelacker, Walter LU (2003) In Svensk Teologisk Kvartalskrift 79(1). p.52-53
Abstract
This dissertation handles the question of the rhetorical formula, the genre and the rhetorical disposition of Galatians. There is also an excellent summary with further perspectives. The title of the book already gives a glimpse of the main result, namely that the form has more bearing on the message than usually acknowledged. Here it is the question of the epistolographical form which often is treated with unfairness in rhetorical analyses. The thesis of K. is more balanced arguing that epistolography and rhetoric have to be combined for a proper understanding of Galatians as a whole. It is no problem to agree to this point. It is however unsatisfying that K. underestimates the paraenesis in Gal 5:7-6:18 as some kind of specifying... (More)
This dissertation handles the question of the rhetorical formula, the genre and the rhetorical disposition of Galatians. There is also an excellent summary with further perspectives. The title of the book already gives a glimpse of the main result, namely that the form has more bearing on the message than usually acknowledged. Here it is the question of the epistolographical form which often is treated with unfairness in rhetorical analyses. The thesis of K. is more balanced arguing that epistolography and rhetoric have to be combined for a proper understanding of Galatians as a whole. It is no problem to agree to this point. It is however unsatisfying that K. underestimates the paraenesis in Gal 5:7-6:18 as some kind of specifying addition. In rhetorical argumentation the main result or the main point often occurs at the end. It is therefore a shortcoming that K. never defines the term ”paraenesis”, which I consider as some kind of exhortation to act in a certain way and which therefore Galatians should be characterized as deliberative rhetoric. K. denies this characterization of Galatians. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna avhandling tar upp frågan om det epistolografiska formuläret, genrefrågan, den retoriska dispositionen i Galaterbrevet samt sammanfattar på ett bra sätt resultaten. Bokens titel antyder redan huvudresultatet av undersökningen, nämligen att själva den yttre formen har större betydelse för budskapet än man vanligtvis tillmäter denna. Och här är det alltså fråga om den epistolografiska som man inom forskningen behandlat ofta som en entitet nästan åtskild från retoriken. K:s tes är att epistolografi och retorisk analys måste kombineras för att komma åt en helhetsanalys av Galaterbrevet. Det är lätt att instämma i denna tes. Det är dock tveksamt om K. gör rätt när han bortser från paraenesen i Gal 5:7-6:18 för genrebestämningen. Att... (More)
Denna avhandling tar upp frågan om det epistolografiska formuläret, genrefrågan, den retoriska dispositionen i Galaterbrevet samt sammanfattar på ett bra sätt resultaten. Bokens titel antyder redan huvudresultatet av undersökningen, nämligen att själva den yttre formen har större betydelse för budskapet än man vanligtvis tillmäter denna. Och här är det alltså fråga om den epistolografiska som man inom forskningen behandlat ofta som en entitet nästan åtskild från retoriken. K:s tes är att epistolografi och retorisk analys måste kombineras för att komma åt en helhetsanalys av Galaterbrevet. Det är lätt att instämma i denna tes. Det är dock tveksamt om K. gör rätt när han bortser från paraenesen i Gal 5:7-6:18 för genrebestämningen. Att klassificera denna del enbart som ett preciserande tillägg är otillfredsställande. Huvudpoängen brukar i retoriska sammanhang komma eller åtminstone upprepas på slutet. Grundproblemet är att K. aldrig definierar begreppet paraenes, någon typ av förmaning att handla på ett visst sätt, vilket i sin tur leder till att K. avvisar den deliberativa genren för Galaterbrevet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
genre, Epistolography, Galatians, Rhetoric, rhetorical structure
in
Svensk Teologisk Kvartalskrift
volume
79
issue
1
pages
52 - 53
publisher
Gleerups Utbildning AB
ISSN
0039-6761
language
English
LU publication?
yes
additional info
Reviewed Work(s): Die Botschaft der Form. Zum Verhältnis von antiker Epistolographie und Rhetorik im Galaterbrief (Novum Testamentum et Orbis Antiquus, 46) (by D. Kremendahl)
id
3c86de7b-a59a-4f5d-bad0-7c09b0d1b876 (old id 1692719)
date added to LUP
2016-04-01 16:09:41
date last changed
2018-11-21 20:39:13
@misc{3c86de7b-a59a-4f5d-bad0-7c09b0d1b876,
 abstract   = {This dissertation handles the question of the rhetorical formula, the genre and the rhetorical disposition of Galatians. There is also an excellent summary with further perspectives. The title of the book already gives a glimpse of the main result, namely that the form has more bearing on the message than usually acknowledged. Here it is the question of the epistolographical form which often is treated with unfairness in rhetorical analyses. The thesis of K. is more balanced arguing that epistolography and rhetoric have to be combined for a proper understanding of Galatians as a whole. It is no problem to agree to this point. It is however unsatisfying that K. underestimates the paraenesis in Gal 5:7-6:18 as some kind of specifying addition. In rhetorical argumentation the main result or the main point often occurs at the end. It is therefore a shortcoming that K. never defines the term ”paraenesis”, which I consider as some kind of exhortation to act in a certain way and which therefore Galatians should be characterized as deliberative rhetoric. K. denies this characterization of Galatians.},
 author    = {Übelacker, Walter},
 issn     = {0039-6761},
 language   = {eng},
 note     = {Review},
 number    = {1},
 pages    = {52--53},
 publisher  = {Gleerups Utbildning AB},
 series    = {Svensk Teologisk Kvartalskrift},
 title    = {Review of D. Kremendahl. Die Botschaft der Form. Zum Verhältnis von antiker Epistolographie und Rhetorik im Galaterbrief (Novum Testamentum et Orbis Antiquus, 46)},
 volume    = {79},
 year     = {2003},
}