Advanced

Kommunal samverkan under press - Hur sex skånska kommuner inkluderar nyanlända

Mukhtar-Landgren, Dalia LU and Stubbergaard, Ylva LU (2019) In KEFUs skriftserie
Abstract
Studiens syftet är att undersöka hur kommuner tar emot nyanlända i samverkan
med andra aktörer i en komplex kontext med oklara och kanske konfliktfyllda
direktiv under tidspress. I analyserna har vi främst fokuserat hur samverkan har
organiserats och fungerat för kommunerna utifrån ansvarsfördelning och
autonomi. Vi har studerat offentliga dokument och intervjuat främst
integrationssamordnare eller motsvarande i sex olika kommuner. Två
övergripande frågeställningar har styrt undersökningen:

• Hur har kommunerna organiserat och reglerat samverkan?
• Vilka erfarenheter har kommunerna av att samverka med andra aktörer, både i det
kontinuerliga mottagandet och i mottagande under... (More)
Studiens syftet är att undersöka hur kommuner tar emot nyanlända i samverkan
med andra aktörer i en komplex kontext med oklara och kanske konfliktfyllda
direktiv under tidspress. I analyserna har vi främst fokuserat hur samverkan har
organiserats och fungerat för kommunerna utifrån ansvarsfördelning och
autonomi. Vi har studerat offentliga dokument och intervjuat främst
integrationssamordnare eller motsvarande i sex olika kommuner. Två
övergripande frågeställningar har styrt undersökningen:

• Hur har kommunerna organiserat och reglerat samverkan?
• Vilka erfarenheter har kommunerna av att samverka med andra aktörer, både i det
kontinuerliga mottagandet och i mottagande under tidspress?

Följande aspekter har särskilt fokuserats:

• Ansvarsfördelning mellan aktörerna
• Aktörernas autonomi i samverkansprocesser

I akt att genomföra studiens syfte och besvara dess frågor är rapporten indelad i
följande kapitel. I kapitel 2 ges en översikt över samverkan och samverkan inom
ramen för integrationspolitiken. I kapitel 3 presenteras de sex kommunernas
erfaranheter av samverkan inom ramen för boende, social inkludering, etablering
samt utbildning. I avslutande kapitel 4 redogörs för stuidens slutsatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
KEFUs skriftserie
issue
2019:3
pages
31 pages
ISSN
1102-8483
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1718da13-566e-4810-b50a-81c78292d870
date added to LUP
2020-11-11 13:52:09
date last changed
2020-11-20 09:15:17
@techreport{1718da13-566e-4810-b50a-81c78292d870,
 abstract   = {Studiens syftet är att undersöka hur kommuner tar emot nyanlända i samverkan<br/>med andra aktörer i en komplex kontext med oklara och kanske konfliktfyllda<br/>direktiv under tidspress. I analyserna har vi främst fokuserat hur samverkan har<br/>organiserats och fungerat för kommunerna utifrån ansvarsfördelning och<br/>autonomi. Vi har studerat offentliga dokument och intervjuat främst<br/>integrationssamordnare eller motsvarande i sex olika kommuner. Två<br/>övergripande frågeställningar har styrt undersökningen:<br/><br/>• Hur har kommunerna organiserat och reglerat samverkan?<br/>• Vilka erfarenheter har kommunerna av att samverka med andra aktörer, både i det<br/>kontinuerliga mottagandet och i mottagande under tidspress?<br/><br/>Följande aspekter har särskilt fokuserats:<br/><br/>• Ansvarsfördelning mellan aktörerna<br/>• Aktörernas autonomi i samverkansprocesser<br/><br/>I akt att genomföra studiens syfte och besvara dess frågor är rapporten indelad i<br/>följande kapitel. I kapitel 2 ges en översikt över samverkan och samverkan inom<br/>ramen för integrationspolitiken. I kapitel 3 presenteras de sex kommunernas<br/>erfaranheter av samverkan inom ramen för boende, social inkludering, etablering<br/>samt utbildning. I avslutande kapitel 4 redogörs för stuidens slutsatser.},
 author    = {Mukhtar-Landgren, Dalia and Stubbergaard, Ylva},
 issn     = {1102-8483},
 language   = {swe},
 number    = {2019:3},
 series    = {KEFUs skriftserie},
 title    = {Kommunal samverkan under press - Hur sex skånska kommuner inkluderar nyanlända},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/86653923/Kommunal_samverkan_under_press_2019_3.pdf},
 year     = {2019},
}