Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fri rörlighet för familjer - en normativ analys av föräldrapenningen och EU-rätten

Holm, Emma LU (2010)
Abstract
This doctoral thesis examines the Swedish parental benefit in relation to the EU principles on free movement, namely the Treaty provisions on free movement for workers and Union citizens, and more specifically, the legislation on coordination of social security benefits – Regulation 1408/71 and its successor Regulation 883/2004. The rights enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union, and further developed in secondary legislation, mean that there shall be no obstacles for persons making use of their right to free movement. An important aspect is that the movement shall not result in loss of social security benefits, such as benefits relating to childbirth and family costs.

Problems in applying the EU rules in... (More)
This doctoral thesis examines the Swedish parental benefit in relation to the EU principles on free movement, namely the Treaty provisions on free movement for workers and Union citizens, and more specifically, the legislation on coordination of social security benefits – Regulation 1408/71 and its successor Regulation 883/2004. The rights enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union, and further developed in secondary legislation, mean that there shall be no obstacles for persons making use of their right to free movement. An important aspect is that the movement shall not result in loss of social security benefits, such as benefits relating to childbirth and family costs.

Problems in applying the EU rules in relation to the Swedish parental benefit may however occur in several situations, as regards families moving to Sweden during parental leave, families moving from Sweden during parental leave, and families working and living in different states, one of which is Sweden. Such problems naturally have a negative effect on the free movement of families.

This study provides a legal dogmatic and normative analysis of this field of law and raises questions about how the EU rules are applied in relation to families making use of their right to free movement and how the legislation represents different normative patterns, which may explain some of the problems in applying EU law in the Swedish context. A thorough survey of the case law of the Court of Justice of the European Union provides the basis for general conclusions on the issue of free movement and social benefits. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Att det ska råda fri rörlighet för arbetstagare/personer och deras familjemedlemmar är en grundläggande princip i EU-rätten. I artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) ges EU befogenhet att vidta åtgärder för att koordinera, samordna, de olika nationella sociala trygghetssystemen inom EU. Förordning 1408/71 och dess ersättare förordning 883/2004 innehåller koordineringsprinciper som ska se till att migrerande personer och deras familjer inte förlorar sociala trygghetsförmåner, såsom föräldrapenning, då de förflyttar sig över gränserna.

Att medlemsländerna behåller självbestämmanderätten över sina socialförsäkringssystem medför dock en rad problem när det gäller... (More)
Popular Abstract in Swedish

Att det ska råda fri rörlighet för arbetstagare/personer och deras familjemedlemmar är en grundläggande princip i EU-rätten. I artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) ges EU befogenhet att vidta åtgärder för att koordinera, samordna, de olika nationella sociala trygghetssystemen inom EU. Förordning 1408/71 och dess ersättare förordning 883/2004 innehåller koordineringsprinciper som ska se till att migrerande personer och deras familjer inte förlorar sociala trygghetsförmåner, såsom föräldrapenning, då de förflyttar sig över gränserna.

Att medlemsländerna behåller självbestämmanderätten över sina socialförsäkringssystem medför dock en rad problem när det gäller att fastställa vilket land som faktiskt har ansvaret för att utge förmåner till migrerande personer. EU-domstolens tendens att tolka sekundärrätten i ljuset av de allmänna fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare och unionsmedborgare i artiklarna 45 och 21 EUF har gjort det än svårare att dra gränserna för denna självbestämmanderätt. I den svenska kontexten har särskilda tillämpningsproblem uppkommit i förhållande till föräldrapenningen. Förutom de ovan nämnda problemen, visar nämligen den normativa analys som görs i avhandlingen att föräldrapenningens stuktur är svår att förena med sekundärrättens uppdelning mellan familjeförmåner och förmåner vid moderskap/faderskap. Samtliga dessa aspekter försvårar den fria rörligheten för familjer.

I boken undersöks den svenska föräldrapenningens relation till de EU-rättsliga principerna om fri rörlighet för arbetstagare och unionsmedborgare i allmänhet och koordinering av social trygghet i synnerhet. Genom en djuplodande analys av bl.a. EU-domstolens omfattande praxis på detta område framkommer även generella slutsatser som gäller socialförsäkring och fri rörlighet i ett större perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Erhag, Thomas, University of Gothenburg
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
EU-rätt, EU law
pages
368 pages
publisher
Juristförlaget i Lund
defense location
Pufendorfsalen, Juridiska institutionen
defense date
2011-02-04 10:15:00
language
Swedish
LU publication?
yes
id
17b76907-8c11-4839-aaeb-e5d20847b8aa (old id 1758794)
date added to LUP
2016-04-01 15:02:13
date last changed
2018-11-21 20:32:37
@phdthesis{17b76907-8c11-4839-aaeb-e5d20847b8aa,
 abstract   = {{This doctoral thesis examines the Swedish parental benefit in relation to the EU principles on free movement, namely the Treaty provisions on free movement for workers and Union citizens, and more specifically, the legislation on coordination of social security benefits – Regulation 1408/71 and its successor Regulation 883/2004. The rights enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union, and further developed in secondary legislation, mean that there shall be no obstacles for persons making use of their right to free movement. An important aspect is that the movement shall not result in loss of social security benefits, such as benefits relating to childbirth and family costs. <br/><br>
Problems in applying the EU rules in relation to the Swedish parental benefit may however occur in several situations, as regards families moving to Sweden during parental leave, families moving from Sweden during parental leave, and families working and living in different states, one of which is Sweden. Such problems naturally have a negative effect on the free movement of families.<br/><br>
This study provides a legal dogmatic and normative analysis of this field of law and raises questions about how the EU rules are applied in relation to families making use of their right to free movement and how the legislation represents different normative patterns, which may explain some of the problems in applying EU law in the Swedish context. A thorough survey of the case law of the Court of Justice of the European Union provides the basis for general conclusions on the issue of free movement and social benefits.}},
 author    = {{Holm, Emma}},
 keywords   = {{EU-rätt; EU law}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Juristförlaget i Lund}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Fri rörlighet för familjer - en normativ analys av föräldrapenningen och EU-rätten}},
 year     = {{2010}},
}