Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Assistive technology, human rights and poverty in developing countries. Perspectives based on a study in Bangladesh

Borg, Johan LU (2011) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2011:12.
Abstract
Deprived of human rights, more than half of all people with disabilities in developing countries live in extreme poverty. Although considered a prerequisite for equalization of opportunities, about nine out of ten of those who need assistive technologies do not have access to them. Little is known about the socioeconomic benefits of using assistive technology in low-income countries that can inform policies and strategies. The aim of this thesis is therefore to expand the understanding of the relation of assistive technology use to human rights and poverty in these countries. This is approached theoretically and empirically. Poverty is studied in terms of deprivation of capabilities as defined by Amartya Sen.The... (More)
Deprived of human rights, more than half of all people with disabilities in developing countries live in extreme poverty. Although considered a prerequisite for equalization of opportunities, about nine out of ten of those who need assistive technologies do not have access to them. Little is known about the socioeconomic benefits of using assistive technology in low-income countries that can inform policies and strategies. The aim of this thesis is therefore to expand the understanding of the relation of assistive technology use to human rights and poverty in these countries. This is approached theoretically and empirically. Poverty is studied in terms of deprivation of capabilities as defined by Amartya Sen.The development of the Friction Model offers an explanation of the dynamic role of assistive technology in facilitating the enjoyment of human rights and in enhancing capabilities. A content analysis of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities concludes that it entitles them to affordable assistive technology. Ensuring this is not only a national responsibility, but a matter of international cooperation. Data from 583 people with hearing or ambulatory impairments was collected and analyzed. The use of assistive technology was found to be predictive of enjoyment of human rights and increased capabilities, particularly among hearing aid users. User involvement in the provision of assistive technology was associated with higher outcomes.The findings offer support for addressing human rights deprivation and poverty among people with disabilities through provision of assistive technology on theoretical, legal and empirical grounds. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen ger teoretiskt, juridiskt och empiriskt stöd för att genom hjälpmedelsförsörjning öka möjligheterna för människor med funktionshinder i låginkomstländer att förverkliga sina mänskliga rättigheter och minska sin fattigdom.Människor med funktionshinder är överrepresenterade bland världens fattiga. I utvecklingsländer lever mer än hälften av dem i extrem fattigdom med en begränsad möjlighet att åtnjuta mänskliga rättigheter. Bland de som behöver tekniska hjälpmedel saknar ungefär nio av tio sådana, trots att hjälpmedel under lång tid ansetts vara en förutsättning för delaktighet och jämlikhet. Kunskapen om nyttan med hjälpmedel i dessa länder är begränsad. Denna är... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen ger teoretiskt, juridiskt och empiriskt stöd för att genom hjälpmedelsförsörjning öka möjligheterna för människor med funktionshinder i låginkomstländer att förverkliga sina mänskliga rättigheter och minska sin fattigdom.Människor med funktionshinder är överrepresenterade bland världens fattiga. I utvecklingsländer lever mer än hälften av dem i extrem fattigdom med en begränsad möjlighet att åtnjuta mänskliga rättigheter. Bland de som behöver tekniska hjälpmedel saknar ungefär nio av tio sådana, trots att hjälpmedel under lång tid ansetts vara en förutsättning för delaktighet och jämlikhet. Kunskapen om nyttan med hjälpmedel i dessa länder är begränsad. Denna är betydelsefull för att utforma effektiva riktlinjer och strategier för hjälpmedelsförsörjning. Syftet med denna avhandling är därför att bidra till en ökad förståelse av sambanden mellan hjälpmedelsanvändning, fattigdom och åtnjutandet av mänskliga rättigheter i låginkomstländer. Dessa har undersökts teoretiskt och empiriskt. Fattigdom har inte studerats i ekonomiska termer utan i relation till Amartya Sens definition av nedsatt förmåga, det vill säga en begränsning i att göra eller vara det man kan ha anledning att värdesätta.En så kallad friktionsmodell har utvecklats. Denna erbjuder en förklaring av den dynamiska roll tekniska hjälpmedel spelar för att underlätta förverkligandet av mänskliga rättigheter och öka individens förmåga. Det som skrivs om hjälpmedel i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har analyserats ur ett icke-diskriminerande perspektiv. Enligt denna ges alla berörda rätt till ekonomiskt överkomliga hjälpmedel. Att tillförsäkra denna rätt är både ett nationellt och ett internationellt ansvar. Data från en enkätundersökning i Bangladesh bland 583 personer med nedsatt hörsel eller gångförmåga i åldrarna 15 till 55 år har insamlats och analyserats. Det visade sig bland annat att de som använde hörapparat eller rullstol i större utsträckning upplevde att de åtnjöt mänskliga rättigheter och rapporterade högre förmåga än de som inte använde hjälpmedel. Det framkom också att de personer som aktivt deltog i hjälpmedelsförsörjningsprocessen hade större nytta av sina hjälpmedel än andra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor MacLachlan, Malcolm, Trinity College, Dublin
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
disability, developing countries, assistive technology, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, human rights, low-income countries, poverty
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2011:12
pages
148 pages
defense location
Lilla salen, MFC, Entrance 59, SUS Malmö
defense date
2011-02-17 13:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86671-61-7
language
English
LU publication?
yes
id
221ed249-559e-4e1d-9751-cdf83732594f (old id 1763855)
date added to LUP
2016-04-04 09:44:08
date last changed
2019-05-21 23:33:37
@phdthesis{221ed249-559e-4e1d-9751-cdf83732594f,
 abstract   = {Deprived of human rights, more than half of all people with disabilities in developing countries live in extreme poverty. Although considered a prerequisite for equalization of opportunities, about nine out of ten of those who need assistive technologies do not have access to them. Little is known about the socioeconomic benefits of using assistive technology in low-income countries that can inform policies and strategies. The aim of this thesis is therefore to expand the understanding of the relation of assistive technology use to human rights and poverty in these countries. This is approached theoretically and empirically. Poverty is studied in terms of deprivation of capabilities as defined by Amartya Sen.<br/><br>
<br/><br>
The development of the Friction Model offers an explanation of the dynamic role of assistive technology in facilitating the enjoyment of human rights and in enhancing capabilities. A content analysis of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities concludes that it entitles them to affordable assistive technology. Ensuring this is not only a national responsibility, but a matter of international cooperation. Data from 583 people with hearing or ambulatory impairments was collected and analyzed. The use of assistive technology was found to be predictive of enjoyment of human rights and increased capabilities, particularly among hearing aid users. User involvement in the provision of assistive technology was associated with higher outcomes.<br/><br>
<br/><br>
The findings offer support for addressing human rights deprivation and poverty among people with disabilities through provision of assistive technology on theoretical, legal and empirical grounds.},
 author    = {Borg, Johan},
 isbn     = {978-91-86671-61-7},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Assistive technology, human rights and poverty in developing countries. Perspectives based on a study in Bangladesh},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5403697/1766394.pdf},
 volume    = {2011:12},
 year     = {2011},
}