Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nyckeltal under luppen - kommunernas väghållning

Ramberg, Ulf LU and Levmo, Jonas LU (1999)
Abstract (Swedish)
En del av kostnadsskillnaderna mellan kommunernas väghållning är resultat av demografiska och geografiska variationer, såsom trafikbelastning och klimat. Dessa kostnadsskillnader är svåra att förändra, åtminstone på kort sikt. På lång sikt kan delar av kostnadsmassan påverkas genom att anlägga ett strategiskt kostnadsperspektiv vid planeringen av stadens infrastruktur. Denna studie anlägger emellertid ett mer närliggande perspektiv och fokuserar i huvudsak de kostnadsvariationer som förklaras av att kommunerna redovisar sina kostnader på olika sätt.Kostnadsdata i ”Kommunernas väghållning” baseras på kommunernas egna väghållningsuppgifter och presenteras i form av både en kommunövergripande och en kommunvis redovisning.... (More)
En del av kostnadsskillnaderna mellan kommunernas väghållning är resultat av demografiska och geografiska variationer, såsom trafikbelastning och klimat. Dessa kostnadsskillnader är svåra att förändra, åtminstone på kort sikt. På lång sikt kan delar av kostnadsmassan påverkas genom att anlägga ett strategiskt kostnadsperspektiv vid planeringen av stadens infrastruktur. Denna studie anlägger emellertid ett mer närliggande perspektiv och fokuserar i huvudsak de kostnadsvariationer som förklaras av att kommunerna redovisar sina kostnader på olika sätt.Kostnadsdata i ”Kommunernas väghållning” baseras på kommunernas egna väghållningsuppgifter och presenteras i form av både en kommunövergripande och en kommunvis redovisning. Ambitionen med den kommunvisa redovisningen är att den skall ge möjligheter till intressanta kostnadsjämförelser och diskussioner mellan kommuner om orsaker till kostnadsvariationer. För att detta skall vara möjligt är det emellertid viktigt att den verksamhetsdata som kommunerna rapporterar också verkligen återspeglar en rättvisande bild av verksamhetens resursförbrukning och hur den fördelar sig mellan olika delverksamheter.För att närmare studera hur detta förhåller sig har vi analyserat hur val, beräkning och sammanställning av materialets kostnadsdata sker. Vi har också analyserat i vilka sammanhang nyckeltalen används och vilka behoven är av alternativa nyckeltalsbeskrivningar. I sin helhet omfattar studien nedanstående områden:• Analys av nuvarande nyckeltals tillförlitlighet vid kostnadsjämförelser• Analys av hur nuvarande nyckeltal används i verksamheten• Förslag till presentationsform som underlättar kostnadsjämförelser• Diskussion runt alternativa beskrivningar av verksamheten, förutom volym och kostnader.Studien är genomförd i tre etapper, varav de två första är avrapporterade som separata delstudier. Föreliggande rapport är en bearbetad sammanfattning av delstudierna. Den innehåller också förslag till alternativa sätt att presentera nyckeltalen och förslag till några nya nyckeltal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Performance measurement, management, benchmarking
pages
40 pages
publisher
Svenska kommunförbundet
ISBN
91-7099-826-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
bf3d0912-d88a-4fd1-9b0d-16ddd13b21fb (old id 1764466)
date added to LUP
2016-04-04 10:34:53
date last changed
2018-11-21 20:59:35
@techreport{bf3d0912-d88a-4fd1-9b0d-16ddd13b21fb,
 abstract   = {{En del av kostnadsskillnaderna mellan kommunernas väghållning är resultat av demografiska och geografiska variationer, såsom trafikbelastning och klimat. Dessa kostnadsskillnader är svåra att förändra, åtminstone på kort sikt. På lång sikt kan delar av kostnadsmassan påverkas genom att anlägga ett strategiskt kostnadsperspektiv vid planeringen av stadens infrastruktur. Denna studie anlägger emellertid ett mer närliggande perspektiv och fokuserar i huvudsak de kostnadsvariationer som förklaras av att kommunerna redovisar sina kostnader på olika sätt.<br/><br>
<br/><br>
Kostnadsdata i ”Kommunernas väghållning” baseras på kommunernas egna väghållningsuppgifter och presenteras i form av både en kommunövergripande och en kommunvis redovisning. Ambitionen med den kommunvisa redovisningen är att den skall ge möjligheter till intressanta kostnadsjämförelser och diskussioner mellan kommuner om orsaker till kostnadsvariationer. För att detta skall vara möjligt är det emellertid viktigt att den verksamhetsdata som kommunerna rapporterar också verkligen återspeglar en rättvisande bild av verksamhetens resursförbrukning och hur den fördelar sig mellan olika delverksamheter. <br/><br>
<br/><br>
För att närmare studera hur detta förhåller sig har vi analyserat hur val, beräkning och sammanställning av materialets kostnadsdata sker. Vi har också analyserat i vilka sammanhang nyckeltalen används och vilka behoven är av alternativa nyckeltalsbeskrivningar. I sin helhet omfattar studien nedanstående områden:<br/><br>
<br/><br>
•	Analys av nuvarande nyckeltals tillförlitlighet vid kostnadsjämförelser<br/><br>
<br/><br>
•	Analys av hur nuvarande nyckeltal används i verksamheten<br/><br>
<br/><br>
•	Förslag till presentationsform som underlättar kostnadsjämförelser<br/><br>
<br/><br>
•	Diskussion runt alternativa beskrivningar av verksamheten, förutom volym och kostnader. <br/><br>
<br/><br>
Studien är genomförd i tre etapper, varav de två första är avrapporterade som separata delstudier. Föreliggande rapport är en bearbetad sammanfattning av delstudierna. Den innehåller också förslag till alternativa sätt att presentera nyckeltalen och förslag till några nya nyckeltal.}},
 author    = {{Ramberg, Ulf and Levmo, Jonas}},
 institution = {{Svenska kommunförbundet}},
 isbn     = {{91-7099-826-4}},
 keywords   = {{Performance measurement; management; benchmarking}},
 language   = {{swe}},
 title    = {{Nyckeltal under luppen - kommunernas väghållning}},
 year     = {{1999}},
}