Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ja visst gör det ont när kommunala mål brister

Ramberg, Ulf LU (2006) In Kommunal ekonomi p.26-27
Abstract (Swedish)
Ja visst gör det ont när kommunala mål brister, …åtminstone om vi får tro andemeningen i de nya texterna avseende god ekonomisk hushållning som återfinns i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Som bekant skall budgetens planer för verksamhet och ekonomi numera innehålla mål och riktlinjer och utvärdering av målen skall ske i årsredovisningens förvaltningsberättelse, allt i syfte att stödja arbetet med att uppnå och säkerställa god ekonomisk hushållning. Frihetsgraderna är relativt stora då kommunernas framtagande av mål skall ske utifrån egna förutsättningar och nationella mål. Vid målformuleringen skall verksamhetsperspektivet betonas. Den nya lagtexten baseras också på en idé om att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet... (More)
Ja visst gör det ont när kommunala mål brister, …åtminstone om vi får tro andemeningen i de nya texterna avseende god ekonomisk hushållning som återfinns i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Som bekant skall budgetens planer för verksamhet och ekonomi numera innehålla mål och riktlinjer och utvärdering av målen skall ske i årsredovisningens förvaltningsberättelse, allt i syfte att stödja arbetet med att uppnå och säkerställa god ekonomisk hushållning. Frihetsgraderna är relativt stora då kommunernas framtagande av mål skall ske utifrån egna förutsättningar och nationella mål. Vid målformuleringen skall verksamhetsperspektivet betonas. Den nya lagtexten baseras också på en idé om att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet uppnås genom klara samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.Vissa menar att det ligger i organisationers ”natur” att formulera mål. Att hävda motsatsen, d.v.s. att det är bra att organisationer inte har mål och att mållösa organisationer vanligtvis är mycket effektiva, låter sig inte lika lätt göras. Jag instämmer gärna i ”hyllningen” av målens betydelse då den bild som tonade fram i vår studie om framgångsrika kommunala organisationer var mycket klar. Kommuner med tydligt formulerade mål relativt sina yttre förutsättningar och tillgängliga resurser hade också goda förutsättningar att nå och upprätthålla god kommunal hushållning. Mål är viktiga, men för att de skall bli det måste de utformas och synliggöras. Styrdevisen är enkel att formulera – kan du inte beskriva det du vill åstadkomma, kan du inte heller bedöma om du uppnått det du vill, och kan du inte bedöma om du uppnått det du vill kan du inte heller styra för bättre hushållning.På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting genomförde jag en analys av de 40 årsredovisningar för 2004 som deltog i tävlingen ”Bästa förvaltningsberättelse i årsredovisningen”. Urvalet är positivt, i syfte att lära av ”goda exempel”, och merparten av kommunerna har fler invånare än 16 000. Det går åtminstone att identifiera tre utvecklingsområden;¬ Målens organisation

¬ Målens formulering

¬ Målens uppföljning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to specialist publication or newspaper
publication status
published
subject
keywords
annual report, local government, Management by objectives
categories
Popular Science
in
Kommunal ekonomi
issue
2006:1
pages
26 - 27
publisher
Föreningen Sveriges Kommunalekonomer
ISSN
0282-0099
language
Swedish
LU publication?
yes
id
37b03033-cbad-4d80-b14a-8a10b1b66337 (old id 1764688)
date added to LUP
2016-04-01 15:54:23
date last changed
2018-11-21 20:37:17
@misc{37b03033-cbad-4d80-b14a-8a10b1b66337,
  abstract     = {Ja visst gör det ont när kommunala mål brister, …åtminstone om vi får tro andemeningen i de nya texterna avseende god ekonomisk hushållning som återfinns i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Som bekant skall budgetens planer för verksamhet och ekonomi numera innehålla mål och riktlinjer och utvärdering av målen skall ske i årsredovisningens förvaltningsberättelse, allt i syfte att stödja arbetet med att uppnå och säkerställa god ekonomisk hushållning. Frihetsgraderna är relativt stora då kommunernas framtagande av mål skall ske utifrån egna förutsättningar och nationella mål. Vid målformuleringen skall verksamhetsperspektivet betonas. Den nya lagtexten baseras också på en idé om att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet uppnås genom klara samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. <br/><br>
<br/><br>
Vissa menar att det ligger i organisationers ”natur” att formulera mål. Att hävda motsatsen, d.v.s. att det är bra att organisationer inte har mål och att mållösa organisationer vanligtvis är mycket effektiva, låter sig inte lika lätt göras. Jag instämmer gärna i ”hyllningen” av målens betydelse då den bild som tonade fram i vår studie om framgångsrika kommunala organisationer var mycket klar. Kommuner med tydligt formulerade mål relativt sina yttre förutsättningar och tillgängliga resurser hade också goda förutsättningar att nå och upprätthålla god kommunal hushållning. Mål är viktiga, men för att de skall bli det måste de utformas och synliggöras. Styrdevisen är enkel att formulera – kan du inte beskriva det du vill åstadkomma, kan du inte heller bedöma om du uppnått det du vill, och kan du inte bedöma om du uppnått det du vill kan du inte heller styra för bättre hushållning. <br/><br>
<br/><br>
På uppdrag av Sveriges kommuner och landsting genomförde jag en analys av de 40 årsredovisningar för 2004 som deltog i tävlingen ”Bästa förvaltningsberättelse i årsredovisningen”. Urvalet är positivt, i syfte att lära av ”goda exempel”, och merparten av kommunerna har fler invånare än 16 000. Det går åtminstone att identifiera tre utvecklingsområden;<br/><br>
<br/><br>
¬	Målens organisation<br/><br>
¬	Målens formulering<br/><br>
¬	Målens uppföljning},
  author       = {Ramberg, Ulf},
  issn         = {0282-0099},
  language     = {swe},
  number       = {2006:1},
  pages        = {26--27},
  publisher    = {Föreningen Sveriges Kommunalekonomer},
  series       = {Kommunal ekonomi},
  title        = {Ja visst gör det ont när kommunala mål brister},
  year         = {2006},
}