Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv

Nergelius, Joakim LU (1995)
Abstract
Constitutional Protection of Human Rights means something else than international protection, first and foremost since it is exercised at a national level. This protection may be excercised by courts or by special mechanisms of protection within the legislative process. However, if this protection of the basic rights of the individuals is to be a strong one, it is likely to limit the freedom of action of the democratically elected legislator. This comparative study, dealing with the Nordic countries, USA, UK, Germany and France as well as European Community law, has two purposes: - To try to find the proper balance in modern democracy between a protection of the rights of individuals and majority rules, which is still a basic... (More)
Constitutional Protection of Human Rights means something else than international protection, first and foremost since it is exercised at a national level. This protection may be excercised by courts or by special mechanisms of protection within the legislative process. However, if this protection of the basic rights of the individuals is to be a strong one, it is likely to limit the freedom of action of the democratically elected legislator. This comparative study, dealing with the Nordic countries, USA, UK, Germany and France as well as European Community law, has two purposes: - To try to find the proper balance in modern democracy between a protection of the rights of individuals and majority rules, which is still a basic characteristic of democracy. - To use examples from other legal systems in order to find a theoretical base for a wider use of judicial review in Swedish law. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Detta är en av de få större statsrättsliga studierna i Sverige på senare år. Vad som analyseras i boken är inte rättsläget beträffande någon enskild rättighet utan de skyddsmekanismer för de medborgerliga rättigheterna som finns i ett antal västliga rättssystem. Förutom Sverige behandlas Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbrittanien och USA. Särskilda kapitel ägnas vidare åt EG-rätten och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. För Sveriges del ligger tyngdpunkten i framställningen på lagstiftarens möjligheter att begränsa rättigheterna i 2 kap Regeringsformen, lagrådets verksamhet samt domstolarnas lagprövningsrätt. Frågor som huruvida lagrådet bör ges en vetorätt mot... (More)
Popular Abstract in Swedish

Detta är en av de få större statsrättsliga studierna i Sverige på senare år. Vad som analyseras i boken är inte rättsläget beträffande någon enskild rättighet utan de skyddsmekanismer för de medborgerliga rättigheterna som finns i ett antal västliga rättssystem. Förutom Sverige behandlas Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbrittanien och USA. Särskilda kapitel ägnas vidare åt EG-rätten och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. För Sveriges del ligger tyngdpunkten i framställningen på lagstiftarens möjligheter att begränsa rättigheterna i 2 kap Regeringsformen, lagrådets verksamhet samt domstolarnas lagprövningsrätt. Frågor som huruvida lagrådet bör ges en vetorätt mot grundlagstridiga lagförslag eller om Europakonventionens införlivande i svensk rätt kommer att ändra förutsättningarna för domstolarnas lagprövning behandlas ingående. I ett särskilt de lege feranda-avsnitt diskuteras, mot bakgrund av det utländska materialet, möjligheterna att tillämpa rättighetsteorier som använts i t.ex. rysk och amerikansk rätt också i Sverige. Boken innehåller också principiella resonemang kring vad förekomsten av ett starkt rättighetsskydd innebär för den moderna demokratin. Är ett effektivt rättighetsskydd ett sunt inslag i en väl fungerande demokrati eller tvärtom en odemokratisk begränsning av folksuveräniteten och lagstiftarens handlingsfrihet? Hur starkt kan skyddet för medborgarnas rättigheter tillåtas bli? Vad händer om folksuveräniteten tillåts härska oinskränkt som konstitutionellt ideal? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Smith, Eivind, Oslo
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
constitution(s), Författningsrätt, Constitutional protection, higher law, judicial review, rights(s), democracy, limitation(s)., Constitutional law
pages
803 pages
publisher
Fritzes
defense location
Carolinasalen, Lundagård, Lund
defense date
1996-01-13 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUJUDV/JUKO-95-1001-SE(803 PP)
ISBN
91-38-50523-1
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1a926258-616e-4064-b628-fd1df7a28581 (old id 17803)
date added to LUP
2016-04-04 11:27:48
date last changed
2018-11-21 21:05:01
@phdthesis{1a926258-616e-4064-b628-fd1df7a28581,
 abstract   = {{Constitutional Protection of Human Rights means something else than international protection, first and foremost since it is exercised at a national level. This protection may be excercised by courts or by special mechanisms of protection within the legislative process. However, if this protection of the basic rights of the individuals is to be a strong one, it is likely to limit the freedom of action of the democratically elected legislator. This comparative study, dealing with the Nordic countries, USA, UK, Germany and France as well as European Community law, has two purposes: - To try to find the proper balance in modern democracy between a protection of the rights of individuals and majority rules, which is still a basic characteristic of democracy. - To use examples from other legal systems in order to find a theoretical base for a wider use of judicial review in Swedish law.}},
 author    = {{Nergelius, Joakim}},
 isbn     = {{91-38-50523-1}},
 keywords   = {{constitution(s); Författningsrätt; Constitutional protection; higher law; judicial review; rights(s); democracy; limitation(s).; Constitutional law}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Fritzes}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv}},
 year     = {{1995}},
}