Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vardagens aktörer och deras hushåll

Lindén, Anna-Lisa LU (2011) p.28-39
Abstract (Swedish)
Kan kunskap om människors vardagliga aktiviteter användas för att nå närmare målet om minskad energiförbrukning i hushållssektorn?

(Kajsa Ellegård: Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter, I J Palm & K Ellegård (red), Energi och IT. Carlssons, Stockholm, 2008, s.141-171)Inom ramen för den frågeställning Kajsa Ellegård ställer sig finns två grundläggande definitionsproblem man måste ta ställning till innan man ger sig i kast med forskningen, nämligen aktörsperspektivet som en makro eller mikrofråga och variabeln hushåll i stället för familj. I sin forskning kring energianvändning väljer Kajsa vardagslivet i hemmet som sitt perspektiv och aktiviteter i hushållet som sin analysenhet, dvs. mikroperspektivet... (More)
Kan kunskap om människors vardagliga aktiviteter användas för att nå närmare målet om minskad energiförbrukning i hushållssektorn?

(Kajsa Ellegård: Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter, I J Palm & K Ellegård (red), Energi och IT. Carlssons, Stockholm, 2008, s.141-171)Inom ramen för den frågeställning Kajsa Ellegård ställer sig finns två grundläggande definitionsproblem man måste ta ställning till innan man ger sig i kast med forskningen, nämligen aktörsperspektivet som en makro eller mikrofråga och variabeln hushåll i stället för familj. I sin forskning kring energianvändning väljer Kajsa vardagslivet i hemmet som sitt perspektiv och aktiviteter i hushållet som sin analysenhet, dvs. mikroperspektivet på aktiviteter i den grupp individer som lever i samma bostad och är ekonomiskt ansvariga för de aktiviteter som försiggår där. Tillsammans med Kajsa har jag under ett antal år samarbetat i forskningsprojekt kring energieffektivisering i vardagen inom bostadssektorn. Min forskningsfråga har varit formulerad ur ett annat perspektiv på i grunden samma vardagliga aktiviteter, nämligen hur medvetna är hushållsmedlemmar om sin energikonsumtion, vilken kunskap och vilka attityder har man kring sitt energibeteende och med vilka typer av styrmedel kan man öka potentialerna för energieffektivisering i bostaden, dvs. ett aggregerat makroperspektiv på individers aktiviteter. Den kunskap de båda perspektiven ger behövs för att förstå vardagen, men också för att i samhälleliga processer påverka och förändra kunskap, värderingar och beteende kring användningen av energi som ändlig resurs. Jag vill belysa detta genom att närmare diskutera valet av undersökningsenhet, dvs. hushåll och valet av forskningsperspektiv aktörer i mikro- eller makrosammanhang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
energianvändning, aktivitetsmönster, konsumtion, bostaden, hushåll, hemmet, sociologi, sociology
host publication
SAMMANVÄVT. Det goda livet i vardagsforskningen. En vänbok till Kajsa Ellegård.
editor
Jenny, Palm and Elin, Wihlborg
pages
28 - 39
publisher
Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet, Linköping
ISBN
978-91-7393-231-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a09cb4c6-3625-43ba-ac49-5fb6edfab29d (old id 1787547)
date added to LUP
2016-04-04 11:49:05
date last changed
2018-11-21 21:07:23
@inbook{a09cb4c6-3625-43ba-ac49-5fb6edfab29d,
 abstract   = {Kan kunskap om människors vardagliga aktiviteter användas för att nå närmare målet om minskad energiförbrukning i hushållssektorn?<br/><br>
(Kajsa Ellegård: Hushåll, energi och vardagliga aktiviteter, I J Palm &amp; K Ellegård (red), Energi och IT. Carlssons, Stockholm, 2008, s.141-171)<br/><br>
<br/><br>
Inom ramen för den frågeställning Kajsa Ellegård ställer sig finns två grundläggande definitionsproblem man måste ta ställning till innan man ger sig i kast med forskningen, nämligen aktörsperspektivet som en makro eller mikrofråga och variabeln hushåll i stället för familj. I sin forskning kring energianvändning väljer Kajsa vardagslivet i hemmet som sitt perspektiv och aktiviteter i hushållet som sin analysenhet, dvs. mikroperspektivet på aktiviteter i den grupp individer som lever i samma bostad och är ekonomiskt ansvariga för de aktiviteter som försiggår där. Tillsammans med Kajsa har jag under ett antal år samarbetat i forskningsprojekt kring energieffektivisering i vardagen inom bostadssektorn. Min forskningsfråga har varit formulerad ur ett annat perspektiv på i grunden samma vardagliga aktiviteter, nämligen hur medvetna är hushållsmedlemmar om sin energikonsumtion, vilken kunskap och vilka attityder har man kring sitt energibeteende och med vilka typer av styrmedel kan man öka potentialerna för energieffektivisering i bostaden, dvs. ett aggregerat makroperspektiv på individers aktiviteter. Den kunskap de båda perspektiven ger behövs för att förstå vardagen, men också för att i samhälleliga processer påverka och förändra kunskap, värderingar och beteende kring användningen av energi som ändlig resurs. Jag vill belysa detta genom att närmare diskutera valet av undersökningsenhet, dvs. hushåll och valet av forskningsperspektiv aktörer i mikro- eller makrosammanhang.},
 author    = {Lindén, Anna-Lisa},
 booktitle  = {SAMMANVÄVT. Det goda livet i vardagsforskningen. En vänbok till Kajsa Ellegård.},
 editor    = {Jenny, Palm and Elin, Wihlborg},
 isbn     = {978-91-7393-231-8},
 language   = {swe},
 pages    = {28--39},
 publisher  = {Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet, Linköping},
 title    = {Vardagens aktörer och deras hushåll},
 year     = {2011},
}