Advanced

Shards of Iron Age Communications. A ceramological study of internal structures and external contacts in the Gudme-Lundeborg Area, Funen during the Late Roman Iron Age

Stilborg, Ole LU (1997)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Målet för ceramologisk forskning är att studera och beskriva keramikhantverkstraditioner : krukmakarna, deras produktion och sociala organisation samt användningen af keramikprodukterna. Kunskapen om keramiken gör det möjligt också att studera de mänskliga handlingarna, som keramiken tog del i. Den föreliggande avhandlingen söker att avtäcka kontakt-mönstre mellan olika typer av samtida fyndplatser inom ett begränsat område genom en ceramologisk av keramik från dessa platser. Keramik från boplatser, gravplatser och en handelsplats daterade till perioden 200 f. Kr. till 900 e. Kr. inom Gudme-Lundeborg-området på SÖ-Fyn, Danmark blev utvalt som material. Undersökningen är dock begränsat till... (More)
Popular Abstract in Swedish

Målet för ceramologisk forskning är att studera och beskriva keramikhantverkstraditioner : krukmakarna, deras produktion och sociala organisation samt användningen af keramikprodukterna. Kunskapen om keramiken gör det möjligt också att studera de mänskliga handlingarna, som keramiken tog del i. Den föreliggande avhandlingen söker att avtäcka kontakt-mönstre mellan olika typer av samtida fyndplatser inom ett begränsat område genom en ceramologisk av keramik från dessa platser. Keramik från boplatser, gravplatser och en handelsplats daterade till perioden 200 f. Kr. till 900 e. Kr. inom Gudme-Lundeborg-området på SÖ-Fyn, Danmark blev utvalt som material. Undersökningen är dock begränsat till keramiken från sen Romersk Järnålder (200-400 e.Kr.). De viktigaste platserna är boplatserna vid Gudme och Brudager, den stora urngravplatsen Møllegårdsmarken och handelsplatsen vid Lundeborg. De centrala frågeställningar var : Tog folk från "centret" i Gudme med sig egen keramik till handelsplatsen eller tillverkade de keramiken, som de behövde under deras vistelse på handelsplatsen, på plats? är det möjligt genom överensstämmande keramikformer och - gods att påvisa Gudme-boernas användning av Møllegårdsmarken som gravplats?. Finnas keramisk belägg för kontakter mellan andra fyndplatser i området? Efter en registrering och statistisk bearbetning av keramikens teknologiska variabler, blev ett representativt urval uttaget till laborative analyser. Analyserna av keramiken omfattade petrografiska analyser av tunnslib och termiska analyser. På enstaka skärvor gjordes diatomé-analyser (H.Håkansson). Dessutom gjordes kornstorleksanalys och XRD-analys (S. Olsson) på insamlade lerprov. Resultaten visade, att folk från boplatsen vid Brudager hade utnyttjat en typ av lera som finns i närheten av handelsplatsen till en del av deras egen keramik och med stor sannolikhet också hade gjort keramik på själva handelsplatsen ev. till försäljning. De keramiska kontakterna visade dessutom att Brudagerboerna hade använt såväl deras egen lokala gravplats som den stora centrala Møllegårdmarken till begravningar. Bortsett från slutet av perioden fanns det däremot ingen klara keramiska kontakter mellan "centret" Gudme och handelsplatsen vid Lundeborg. Undersökningens resultat bidrar till bilden av ett komplext järnålderssamhälle. (Less)
Abstract
The objective of ceramology is to describe pottery craft traditions; the potters, their production, social organisation and the use of the products. Through this the human actions surrounding the pottery are studied. The objective of the research presented in this thesis is to study patterns of contacts between different, contemporary sites within a limited area through a ceramological analysis of pottery from the said sites. As material for this study the pottery from the Iron Age sites in the Gudme-Lundeborg area on Funen, Denmark proved eminently suitable. The collection of sites, including both settlements and cemeteries within a 10 km radius, were investigated in connection with the Gudme-Lundeborg project. It was initiated in 1982... (More)
The objective of ceramology is to describe pottery craft traditions; the potters, their production, social organisation and the use of the products. Through this the human actions surrounding the pottery are studied. The objective of the research presented in this thesis is to study patterns of contacts between different, contemporary sites within a limited area through a ceramological analysis of pottery from the said sites. As material for this study the pottery from the Iron Age sites in the Gudme-Lundeborg area on Funen, Denmark proved eminently suitable. The collection of sites, including both settlements and cemeteries within a 10 km radius, were investigated in connection with the Gudme-Lundeborg project. It was initiated in 1982 and the final publications of the results are presently beginning to appear. The chronological scope of the project stretches from the late Pre Roman Iron Age to the Viking Age. The present study of pottery is, however, limited to the period of Late Roman Iron Age (200-400 AD), where all the main sites were in use. The main sites are the settlements of Gudme and Brudager, the large urn grave cemetery of Møllegårdsmarken and the trading site at Lundeborg. The research questions pertinent to the pottery from these sites were : Did residents of the designated centre Gudme bring pottery with them to the trading site and/or did they make pottery there ?; secondly, can the use of Møllegårdsmarken as a burial ground for the same residents be proven by comparing the grave pottery with the settlement pottery? Thirdly, may ceramic evidence be found of contacts between the other sites. The study of the pottery is based on a thorough registration and statistical documentation of the sherd materials. A representative sample was taken for further laboratory analyses. This sample of sherds and samples of clay from the area were submitted to petrographic microscopy on thin sections and to thermal analyses. Together they provide information on most aspects of the craft behind the pottery. In addition the grain size distribution and the clay mineral composition of the clay samples were analysed. XRD-analyses were performed by Fil.Dr. S. Olsson. Diatom analyses on some of the sherds were performed by Dr. hc. H. Håkansson. The results showed that people from Brudager used clay from the vicinity of the trading site Lundeborg for a major part of their pottery production. Probably they were also making pottery on the trading site, possibly for barter. It could also be shown, that in LRIA I they used the large cemetery Møllegårdsmarken as well as their own local cemetery for burying their dead. In the case of the relation between Gudme and the other sites ( incl. Møllegårdsmarken and Lundeborg ) there were no clear ceramic indications of contact except for one ware group datable to the later part of Late Roman Iron Age. Thus the ceramological analysis contributed to the description of a complex Iron Age society where Gudme did not have a prominent position seen from a pottery perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Dr. Vince, Alan, Lincoln, England
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
local, Funen, Gudme-Lundeborg Area, trading site, cemetery, settlement, Late Roman Iron Age, material systems, Things, communication, Pottery, ceramology, import, center, Archaeology, Arkeologi
pages
330 pages
publisher
Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet,Tornavägen 13, 223 63 Lund, Sweden
defense location
Carolinasalen,Kungshuset,Lund
defense date
1997-03-14 10:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUHFDA/HFAR--97/1030-SE+330
ISBN
91-973057-0-7
language
English
LU publication?
yes
id
784a839f-2925-443f-afbb-6e5abf89c773 (old id 18163)
date added to LUP
2007-05-24 11:25:43
date last changed
2018-05-29 11:22:19
@phdthesis{784a839f-2925-443f-afbb-6e5abf89c773,
 abstract   = {The objective of ceramology is to describe pottery craft traditions; the potters, their production, social organisation and the use of the products. Through this the human actions surrounding the pottery are studied. The objective of the research presented in this thesis is to study patterns of contacts between different, contemporary sites within a limited area through a ceramological analysis of pottery from the said sites. As material for this study the pottery from the Iron Age sites in the Gudme-Lundeborg area on Funen, Denmark proved eminently suitable. The collection of sites, including both settlements and cemeteries within a 10 km radius, were investigated in connection with the Gudme-Lundeborg project. It was initiated in 1982 and the final publications of the results are presently beginning to appear. The chronological scope of the project stretches from the late Pre Roman Iron Age to the Viking Age. The present study of pottery is, however, limited to the period of Late Roman Iron Age (200-400 AD), where all the main sites were in use. The main sites are the settlements of Gudme and Brudager, the large urn grave cemetery of Møllegårdsmarken and the trading site at Lundeborg. The research questions pertinent to the pottery from these sites were : Did residents of the designated centre Gudme bring pottery with them to the trading site and/or did they make pottery there ?; secondly, can the use of Møllegårdsmarken as a burial ground for the same residents be proven by comparing the grave pottery with the settlement pottery? Thirdly, may ceramic evidence be found of contacts between the other sites. The study of the pottery is based on a thorough registration and statistical documentation of the sherd materials. A representative sample was taken for further laboratory analyses. This sample of sherds and samples of clay from the area were submitted to petrographic microscopy on thin sections and to thermal analyses. Together they provide information on most aspects of the craft behind the pottery. In addition the grain size distribution and the clay mineral composition of the clay samples were analysed. XRD-analyses were performed by Fil.Dr. S. Olsson. Diatom analyses on some of the sherds were performed by Dr. hc. H. Håkansson. The results showed that people from Brudager used clay from the vicinity of the trading site Lundeborg for a major part of their pottery production. Probably they were also making pottery on the trading site, possibly for barter. It could also be shown, that in LRIA I they used the large cemetery Møllegårdsmarken as well as their own local cemetery for burying their dead. In the case of the relation between Gudme and the other sites ( incl. Møllegårdsmarken and Lundeborg ) there were no clear ceramic indications of contact except for one ware group datable to the later part of Late Roman Iron Age. Thus the ceramological analysis contributed to the description of a complex Iron Age society where Gudme did not have a prominent position seen from a pottery perspective.},
 author    = {Stilborg, Ole},
 isbn     = {91-973057-0-7},
 keyword   = {local,Funen,Gudme-Lundeborg Area,trading site,cemetery,settlement,Late Roman Iron Age,material systems,Things,communication,Pottery,ceramology,import,center,Archaeology,Arkeologi},
 language   = {eng},
 pages    = {330},
 publisher  = {Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet,Tornavägen 13, 223 63 Lund, Sweden},
 school    = {Lund University},
 title    = {Shards of Iron Age Communications. A ceramological study of internal structures and external contacts in the Gudme-Lundeborg Area, Funen during the Late Roman Iron Age},
 year     = {1997},
}