Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att byta ut skadliga kemikalier : substitutionsprincipen - en miljörättslig analys

Nilsson, Annika LU (1997)
Abstract
The principle of substitution is, in national and international contexts, regarded as an important instrument when striving towards sustainable development and sustainable handling of chemicals.This thesis deals with the principle as it is formulated in the Swedish Act of Chemical Products. The implementation of this rule of substitution is studied from several aspects. The rule of substitution is interpreted in its context within the chemical legislation, to elucidate what it entails for those who handle chemicals. The means of enforcement, including the implications of administrative procedure, are investigated, as well as the competence of different subjects to activate the rule. Knowledge of risks connected with the handling of... (More)
The principle of substitution is, in national and international contexts, regarded as an important instrument when striving towards sustainable development and sustainable handling of chemicals.This thesis deals with the principle as it is formulated in the Swedish Act of Chemical Products. The implementation of this rule of substitution is studied from several aspects. The rule of substitution is interpreted in its context within the chemical legislation, to elucidate what it entails for those who handle chemicals. The means of enforcement, including the implications of administrative procedure, are investigated, as well as the competence of different subjects to activate the rule. Knowledge of risks connected with the handling of chemicals is, and is bound to be, limited. With a thorough analysis of the rule of substitution and the facts available, and through a correct application of the Precautionary Principle, it should in many cases be possible to achieve knowledge that is sufficiently reliable to apply the rule, also with regards to the Rule of Law. It is argued that in the absence of secondary legislation, EC Member States have the competence to set up national ambitions for environmental protection and to apply measures in accordance with that ambition, e.g. a rule of substitution, to a certain extent even if such measures restrict the free movement of goods. The study displays the rule of substitution in the Act of Chemical Products as quite well formulated, but also exposes that the implementation is not sufficient. In the last part of the thesis some issues concerning the possible improvement of the rule of substitution are discussed, with the aim that it will function as a well adapted instrument for the achievement of sustainable development and sustainable handling of chemicals. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen behandlar substitutionsprincipen som den är formulerad i utbytesregeln i lagen om kemiska produkter. Denna lagregel tolkas med utgångspunkt i dess kontext i kemikalielagstiftningen. I avhandlingen klarläggs vad utbytesregeln innebär för den som hanterar kemikalier. Myndigheternas förvaltningsrättsliga befogenheter att genomdriva substitutionsprincipen undersöks, liksom olika subjekts kompetens att aktivera regeln. Kunskapen om risker med hantering av kemikalier är begränsad. Genom analys av utbytesregelns och av tillgängliga fakta, och genom en korrekt tillämpning av försiktighetsprincipen, är det dock möjligt att i många situationer nå kunskap som är tillräckligt tillförlitlig för... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen behandlar substitutionsprincipen som den är formulerad i utbytesregeln i lagen om kemiska produkter. Denna lagregel tolkas med utgångspunkt i dess kontext i kemikalielagstiftningen. I avhandlingen klarläggs vad utbytesregeln innebär för den som hanterar kemikalier. Myndigheternas förvaltningsrättsliga befogenheter att genomdriva substitutionsprincipen undersöks, liksom olika subjekts kompetens att aktivera regeln. Kunskapen om risker med hantering av kemikalier är begränsad. Genom analys av utbytesregelns och av tillgängliga fakta, och genom en korrekt tillämpning av försiktighetsprincipen, är det dock möjligt att i många situationer nå kunskap som är tillräckligt tillförlitlig för att man skall kunna tillämpa regeln, också med hänsyn till legalitets- och rättssäkerhetsöverväganden. I avhandlingen argumenteras för att EU:s medlemsstater, då sekundärrätt saknas, har kompetens att upprätthålla en nationell ambitionsnivå för miljöskyddet och att i icke obetydlig utsträckning vidta åtgärder i enlighet med denna, t.ex. substitution av skadliga kemikalier, även om sådana åtgärder skulle innebära restriktioner i handeln mellan medlemsstaterna. Studien visar att utbytesregeln i lagen om kemiska produkter är tämligen väl utformad, men också att genomförandet av regeln är otillräckligt. I avhandlingen diskuteras frågor rörande möjligheten att förbättra utbytesregeln och dess implementering, med syfte att den skall fungera som ett ändamålsenligt styrinstrument i riktning mot hållbar utveckling och hållbar kemikaliehantering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hollo, Erkki, Helsingfors
organization
alternative title
The substitution of hazardous chemicals - An analysis of environmental law
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
hazardous chemicals, implementation, chemical legislation, substitution, sustainable development, environmental law, miljörätt
pages
408 pages
publisher
Department of Law, Lund University
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård, Lund
defense date
1997-01-01 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUJUDV/JUMR--97/1001--SE
ISBN
91-648-0145-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d68c2daa-ea06-42c4-935d-8b340c392ee7 (old id 18230)
date added to LUP
2016-04-04 10:42:39
date last changed
2018-11-21 21:00:20
@phdthesis{d68c2daa-ea06-42c4-935d-8b340c392ee7,
 abstract   = {{The principle of substitution is, in national and international contexts, regarded as an important instrument when striving towards sustainable development and sustainable handling of chemicals.This thesis deals with the principle as it is formulated in the Swedish Act of Chemical Products. The implementation of this rule of substitution is studied from several aspects. The rule of substitution is interpreted in its context within the chemical legislation, to elucidate what it entails for those who handle chemicals. The means of enforcement, including the implications of administrative procedure, are investigated, as well as the competence of different subjects to activate the rule. Knowledge of risks connected with the handling of chemicals is, and is bound to be, limited. With a thorough analysis of the rule of substitution and the facts available, and through a correct application of the Precautionary Principle, it should in many cases be possible to achieve knowledge that is sufficiently reliable to apply the rule, also with regards to the Rule of Law. It is argued that in the absence of secondary legislation, EC Member States have the competence to set up national ambitions for environmental protection and to apply measures in accordance with that ambition, e.g. a rule of substitution, to a certain extent even if such measures restrict the free movement of goods. The study displays the rule of substitution in the Act of Chemical Products as quite well formulated, but also exposes that the implementation is not sufficient. In the last part of the thesis some issues concerning the possible improvement of the rule of substitution are discussed, with the aim that it will function as a well adapted instrument for the achievement of sustainable development and sustainable handling of chemicals.}},
 author    = {{Nilsson, Annika}},
 isbn     = {{91-648-0145-4}},
 keywords   = {{hazardous chemicals; implementation; chemical legislation; substitution; sustainable development; environmental law; miljörätt}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Department of Law, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Att byta ut skadliga kemikalier : substitutionsprincipen - en miljörättslig analys}},
 year     = {{1997}},
}