Advanced

Trafiksäkerhet och väjningsbeteende i cykel-motorfordon interaktioner

Svensson, Åse LU and Pauna, Jutta LU (2010) In Bulletin / 3000 Bulletin 257.
Abstract (Swedish)
Bakgrunden till projektet var det tidigare projektet Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande. Syftet med detta projekt var att studera om och i så fall hur motorfordonsförares väjningsbeteende kan kopplas till trafiksäkerhetssituationen på en plats. Ett annat syfte var att

genom enkäter få en bild av hur trafikanter uppfattar väjningsreglerna vid cykelöverfarter. Sju platser från det tidigare projektet valdes ut och på dessa platser gjordes kompletterande konfliktstudier samt flödesräkningar. Enkätstudien visade att ca hälften av de svarande tyckte att väjningsreglerna vid väjningssituationer mellan cyklande och motorfordonsförare fungerar dåligt eller ganska dålig och att det är svårt att veta vem som ska väja för... (More)
Bakgrunden till projektet var det tidigare projektet Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande. Syftet med detta projekt var att studera om och i så fall hur motorfordonsförares väjningsbeteende kan kopplas till trafiksäkerhetssituationen på en plats. Ett annat syfte var att

genom enkäter få en bild av hur trafikanter uppfattar väjningsreglerna vid cykelöverfarter. Sju platser från det tidigare projektet valdes ut och på dessa platser gjordes kompletterande konfliktstudier samt flödesräkningar. Enkätstudien visade att ca hälften av de svarande tyckte att väjningsreglerna vid väjningssituationer mellan cyklande och motorfordonsförare fungerar dåligt eller ganska dålig och att det är svårt att veta vem som ska väja för vem i dessa situationer. Analyserna visade att motorfordons väjningsbenägenhet ökar då cykelflödet ökar; att konfliktfrekvensen per passerande cyklist minskar då väjningsbenägenheten ökar samt att konfliktfrekvensen per passerande cyklist minskar med ökande cykelflöden. En slutsats av arbetet är att det inte enbart utifrån information om typ av plats går att dra några generella slutsatser om

trafiksäkerheten. Däremot är det så att platser med väjningspliktmärket placerat framför cykelöverfarten ger högre väjningsandel än platser med märket placerat efter cykelöverfarten och om det vid de förra även är högre cykelflöden kan man anta att de också är säkrare. Utifrån ett liknande resonemang kan man också sluta sig till att cykelöverfarter/passager på sträcka d.v.s. utan något väjningspliktsmärke också är de minst säkra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Trafiksäkerhet, väjningsbeteende, cykel, motorfordon, bil, interaktion, korsande, cykelöverfart, cykelpassage, korsning, väjningsregler
in
Bulletin / 3000
volume
Bulletin 257
pages
76 pages
publisher
Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
external identifiers
 • other:CODEN:LUTVDG/(TVTT-3208)1-76/2010
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
08eb96a8-224e-46f1-baae-c7d5b35e6bde (old id 1848878)
date added to LUP
2011-03-30 15:00:22
date last changed
2018-05-29 10:20:24
@techreport{08eb96a8-224e-46f1-baae-c7d5b35e6bde,
 abstract   = {Bakgrunden till projektet var det tidigare projektet Motorfordonsförares väjningsbeteende gentemot cyklande. Syftet med detta projekt var att studera om och i så fall hur motorfordonsförares väjningsbeteende kan kopplas till trafiksäkerhetssituationen på en plats. Ett annat syfte var att<br/><br>
genom enkäter få en bild av hur trafikanter uppfattar väjningsreglerna vid cykelöverfarter. Sju platser från det tidigare projektet valdes ut och på dessa platser gjordes kompletterande konfliktstudier samt flödesräkningar. Enkätstudien visade att ca hälften av de svarande tyckte att väjningsreglerna vid väjningssituationer mellan cyklande och motorfordonsförare fungerar dåligt eller ganska dålig och att det är svårt att veta vem som ska väja för vem i dessa situationer. Analyserna visade att motorfordons väjningsbenägenhet ökar då cykelflödet ökar; att konfliktfrekvensen per passerande cyklist minskar då väjningsbenägenheten ökar samt att konfliktfrekvensen per passerande cyklist minskar med ökande cykelflöden. En slutsats av arbetet är att det inte enbart utifrån information om typ av plats går att dra några generella slutsatser om<br/><br>
trafiksäkerheten. Däremot är det så att platser med väjningspliktmärket placerat framför cykelöverfarten ger högre väjningsandel än platser med märket placerat efter cykelöverfarten och om det vid de förra även är högre cykelflöden kan man anta att de också är säkrare. Utifrån ett liknande resonemang kan man också sluta sig till att cykelöverfarter/passager på sträcka d.v.s. utan något väjningspliktsmärke också är de minst säkra.},
 author    = {Svensson, Åse and Pauna, Jutta},
 institution = {Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden},
 issn     = {1653-1930},
 keyword   = {Trafiksäkerhet,väjningsbeteende,cykel,motorfordon,bil,interaktion,korsande,cykelöverfart,cykelpassage,korsning,väjningsregler},
 language   = {swe},
 pages    = {76},
 series    = {Bulletin / 3000},
 title    = {Trafiksäkerhet och väjningsbeteende i cykel-motorfordon interaktioner},
 volume    = {Bulletin 257},
 year     = {2010},
}