Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Packaging Logistics Performance

Dominic, Chris LU (2011)
Abstract
Today’s trends are the ever growing competition with increased globalization and sustainability. Together with ongoing technological developments and the demand for right quality of products and services, this has also resulted in increased demands for legislation and traceability. This development has also had an impact on packaging and Packaging Logistics.

This thesis deals with packaging, logistics and performance when packaging interacts with users and seeks to find answers to the research question: How can a systematic and holistic approach to packaging increase the logistics performance to create efficiency and effectiveness?

The purpose of this work is to increase knowledge regarding packaging and its interacting... (More)
Today’s trends are the ever growing competition with increased globalization and sustainability. Together with ongoing technological developments and the demand for right quality of products and services, this has also resulted in increased demands for legislation and traceability. This development has also had an impact on packaging and Packaging Logistics.

This thesis deals with packaging, logistics and performance when packaging interacts with users and seeks to find answers to the research question: How can a systematic and holistic approach to packaging increase the logistics performance to create efficiency and effectiveness?

The purpose of this work is to increase knowledge regarding packaging and its interacting role with agents in the Supply-Demand Chain in order to improve, and to increase knowledge in the area of Packaging Logistics Performance. Performance in Packaging Logistics is about doing the right thing and doing things right, as well as position products and services relative to its competitor.

A model has been created to increase knowledge of Packaging Logistics Performance, which covers interaction between the packaging system and its users. This model also includes the tool 'Packaging Scorecard' that measures Packaging Logistics Performance and shows the packaging related deficiencies that exist in various levels of the Supply-Demand Chain. Furthermore, the tool has been developed to enable efficient product development.

The developed model will provide support for the development of packaging strategies to change existing systems or develop new systems. The strategies also take into account the agents involved by demonstrating the requirements on the packaging and how small changes in the packaging system may contribute to a significant improvement in the Supply-Demand Chain.

New functions and roles for companies operating in the various logistics processes were identified. The research has for example identified a new type of service, the Network Integrator. This function was also identified in the packaging area and this agent was named the Packaging Integrator.

To increase understanding of the Supply-Demand Chain, the tool CATWOE (Customer, Agents, Transformation processes, World view, Owners and Environment) was applied. This tool was further developed to adapt Packaging Logistics Performance and complexity theory.

The general methodology for this thesis was action-based research and case studies. The developed model illustrates packaging systems and how they perform in order to create conditions for better and more efficient performance. Further the thesis explores and presents ways to improve performance and integration.

The theoretical contribution is to demonstrate a knowledge of packaging systems, and an understanding the interactive roles and existing requirements in the Supply-Demand Chain. Practical contributions are the valuable empirical knowledge and increased understanding of packaging requirements and their interactions with agent to create conditions for effectiveness, efficiency and differentiation. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Konkurrensen har ökat markant under 2000-talet med ökad globalisering och hållbarhetstrender. Ständigt pågående teknologiska utvecklingar har medfört att kraven på rätt kvalitet på varor och tjänster har ökat. Tillverkare måste också följa skärpningar inom lagstiftning och krav på spårbarhet. Det har sammantaget lett till att det ställs allt hårdare krav på effektiv förpackningslogistik.Arbetet inom avhandlingen behandlar förpackningar, logistik och dess prestanda när förpackningar interreagerar med användare. Författaren tar ställning genom att hitta svar på forskningsfrågan: Hur kan en systematisk och holistisk ansats på förpackningar ge förbättrad förpackningslogistisk... (More)
Popular Abstract in Swedish

Konkurrensen har ökat markant under 2000-talet med ökad globalisering och hållbarhetstrender. Ständigt pågående teknologiska utvecklingar har medfört att kraven på rätt kvalitet på varor och tjänster har ökat. Tillverkare måste också följa skärpningar inom lagstiftning och krav på spårbarhet. Det har sammantaget lett till att det ställs allt hårdare krav på effektiv förpackningslogistik.Arbetet inom avhandlingen behandlar förpackningar, logistik och dess prestanda när förpackningar interreagerar med användare. Författaren tar ställning genom att hitta svar på forskningsfrågan: Hur kan en systematisk och holistisk ansats på förpackningar ge förbättrad förpackningslogistisk prestanda, skapa effektivitet och substantiell verkan?Avhandlingens syfte är att förstärka kunskapen om förpackningar och dess integrerande roll med agenter i utbuds- och efterfrågekedjan med syfte att förbättra förpackningslogistikens prestanda.Prestanda inom förpackningslogistik handlar om att göra rätt saker, att göra saker rätt och positionera produkter och tjänster i förhållande till konkurrenternas. En modell har skapats för att öka kunskapen om förpackningslogistik, samspelet mellan förpackningar i ett system och dess användare. Denna modell består bland annat av verktyget ”Packaging Scorecard”. Verktyget mäter förpackningslogistisk prestanda och visar de förpackningsrelaterade brister som finns i olika nivåer i värdekedjan. Vidare har verktyget utvecklats för att möjliggöra effektiva produktutvecklingar.Den utvecklade modellen ska ge stöd för att ta fram förpackningsstrategier som kan förändra ett befintligt eller utveckla nya system. Strategierna tar även hänsyn till aktörer som är verksamma i värdekedjor genom att påvisa de krav som ställs på förpackningen och hur små förändringar i förpackningssystemet kan bidra till stora förbättringar i hela värdekedjan. Teoretisk möjliggör verktyget en bättre integration mellan aktörer, så att rätt kunskap om förpackningar kan hanteras på ett effektivare sätt.Under forskningsarbetet har nya funktioner och roller identifierats för nya agenter som är verksamma i olika logistiska processer. Bland annat har forskningen identifierat en typ av tjänsteagent som har den integrerande funktion som krävs för att administrera utbudet med efterfrågan. Denna funktion behövs även på förpackningssidan och kallas förpackningsintegration.Aktionsforskning, och fallstudier har varit de centrala metodansatserna för avhandlingen.För att öka förståelsen om värdekedjan har CATWOE-verktyget (kunder, agenter, förvandlingsprocesser, världsbild, ägare och miljön) använts. CATWOE-verktyget har utarbetats till förpackningslogistik med tillämpning av komplexitetsteori.Den framtagna modellen belyser förpackningssystem och hur de skapar förutsättningar för bättre och effektivare förpackningslogistisk prestanda. Avhandlingen utforskar och presenterar vägar för att förbättra möjligheter och verkar samtidigt för bättre förpackningar och integration i värdekedjor.Forskningens teoretiska bidrag är att påvisa kunskapen om förpackningssystem, förståelse om de interaktiva rollerna och de existerande kraven i värdekedjan. Praktiskt ger forskningen värdefull empirisk kunskap. Ökad förståelse för förpackningens krav och interaktionen med användarna skapar förutsättningar för effektiva och hållbara system som förbättrar aktörers konkurrenskraft.Kunskap om agenternas interaktioner med förpackningssystemet möjliggör en förbättrad förpackningslogistisk prestanda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Pienaar , Wessel, Stellenbosch University, Dept. of Logistics, South Africa
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Supply-Demand Chain, Packaging Logistics Performance, Agent Based Modeling, Complexity Theory, Holistic Packaging Development, Adaptation, Interaction
pages
221 pages
defense location
STFI – Auditorium, Drottning Kristinas Väg 61 in Stockholm
defense date
2011-04-13 13:15:00
ISBN
978-91-7473-002-9
language
English
LU publication?
yes
id
a2856ee3-e338-4ac4-a561-a3c2ce601ea3 (old id 1856786)
date added to LUP
2016-04-04 14:22:00
date last changed
2020-05-27 15:35:44
@phdthesis{a2856ee3-e338-4ac4-a561-a3c2ce601ea3,
 abstract   = {Today’s trends are the ever growing competition with increased globalization and sustainability. Together with ongoing technological developments and the demand for right quality of products and services, this has also resulted in increased demands for legislation and traceability. This development has also had an impact on packaging and Packaging Logistics.<br/><br>
This thesis deals with packaging, logistics and performance when packaging interacts with users and seeks to find answers to the research question: How can a systematic and holistic approach to packaging increase the logistics performance to create efficiency and effectiveness?<br/><br>
The purpose of this work is to increase knowledge regarding packaging and its interacting role with agents in the Supply-Demand Chain in order to improve, and to increase knowledge in the area of Packaging Logistics Performance. Performance in Packaging Logistics is about doing the right thing and doing things right, as well as position products and services relative to its competitor. <br/><br>
A model has been created to increase knowledge of Packaging Logistics Performance, which covers interaction between the packaging system and its users. This model also includes the tool 'Packaging Scorecard' that measures Packaging Logistics Performance and shows the packaging related deficiencies that exist in various levels of the Supply-Demand Chain. Furthermore, the tool has been developed to enable efficient product development.<br/><br>
The developed model will provide support for the development of packaging strategies to change existing systems or develop new systems. The strategies also take into account the agents involved by demonstrating the requirements on the packaging and how small changes in the packaging system may contribute to a significant improvement in the Supply-Demand Chain. <br/><br>
New functions and roles for companies operating in the various logistics processes were identified. The research has for example identified a new type of service, the Network Integrator. This function was also identified in the packaging area and this agent was named the Packaging Integrator.<br/><br>
To increase understanding of the Supply-Demand Chain, the tool CATWOE (Customer, Agents, Transformation processes, World view, Owners and Environment) was applied. This tool was further developed to adapt Packaging Logistics Performance and complexity theory. <br/><br>
The general methodology for this thesis was action-based research and case studies. The developed model illustrates packaging systems and how they perform in order to create conditions for better and more efficient performance. Further the thesis explores and presents ways to improve performance and integration.<br/><br>
The theoretical contribution is to demonstrate a knowledge of packaging systems, and an understanding the interactive roles and existing requirements in the Supply-Demand Chain. Practical contributions are the valuable empirical knowledge and increased understanding of packaging requirements and their interactions with agent to create conditions for effectiveness, efficiency and differentiation.},
 author    = {Dominic, Chris},
 isbn     = {978-91-7473-002-9},
 language   = {eng},
 school    = {Lund University},
 title    = {Packaging Logistics Performance},
 year     = {2011},
}