Advanced

Teknik för hela livet - äldres behov, teknik och marknaders utveckling

Östlund, Britt LU (2003) In SOU 2003:91
Abstract
Det främsta syftet med detta expertutlåtande är att göra äldre teknikanvändare tydligare och föreslå åtgärder som motverkar diskriminering, okunskap och osynliggörande av äldre i innovationsprocesserna. Expertutlåtandets bedömning är nämligen att det i huvudsak är sådana brister som tenderar att hålla kvar föreställningarna om äldre som passiva och behövande mottagare, rent av som offer för ny teknik, som måste tas om hand och som dessutom är ovana och rädda för ny teknik och som har bristande kompetens. Detta i sin tur motverkar en teknikutveckling som kan komma äldre tillgodo. I detta expertutlåtande betraktas äldre som kompetenta medborgare och respekterade kunder och konsumenter. De ska inte bemötas med någon annan attityd än att de... (More)
Det främsta syftet med detta expertutlåtande är att göra äldre teknikanvändare tydligare och föreslå åtgärder som motverkar diskriminering, okunskap och osynliggörande av äldre i innovationsprocesserna. Expertutlåtandets bedömning är nämligen att det i huvudsak är sådana brister som tenderar att hålla kvar föreställningarna om äldre som passiva och behövande mottagare, rent av som offer för ny teknik, som måste tas om hand och som dessutom är ovana och rädda för ny teknik och som har bristande kompetens. Detta i sin tur motverkar en teknikutveckling som kan komma äldre tillgodo. I detta expertutlåtande betraktas äldre som kompetenta medborgare och respekterade kunder och konsumenter. De ska inte bemötas med någon annan attityd än att de själva kan förstå sina egna behov och själva – som subjekt, inte som objekt – vara delaktiga i innovationsprocesserna.Mot bakgrund av de tekniska möjligheter som står till buds i form av kompetens, vana och resurser och den framgångsrika samhällsutveckling som bidragit till att så många svenska medborgare lever så länge, bygger expertutlåtandet på en positiv grundsyn ifråga om Sveriges situation på området. Samtidigt med denna positiva grundsyn finns en kluvenhet inför de problem som tekniken skapar och en otålighet inför de trögheter som motverkar möjligheterna att tillgodose äldres efterfrågan på bra teknik.Problemen kan sammanfattas i följande frågor:

Varför osynliggörs stora grupper av äldre i statistik och annan kunskapsframtagning som har med teknikinnehav och teknikanvändning att göra?

Varför har inte de äldre själva tolkningsföreträde när det gäller sina behov av teknik och krav på teknik?

Varför är inte svenska företag mer marknadsinriktade på denna växande grupp av äldre kunder och konsumenter?Uppenbart är attityderna till äldre människor ett grundläggande problem och frågan blir hur man förändrar dessa. Referensgruppen menar att attitydförändringar är kopplade till praktisk handling. Därför är de åtgärder som föreslås här inriktade på praktiska förändringar i handling som i sin tur kan leda till attitydförändringar. Sammanfattningsvis är det fråga om följande förslag:• Förslag om åtgärder för bättre statistikinsamling

Förbättra insamlandet av offentlig statistik så att diskriminerande urval och den osammanhängande bilden av äldres situation undanröjs. Ett viktigt led i detta är att påverka det europeiska förslaget om 74 år som övre åldersgräns i EU-gemensamma undersökningar av individers IT-användning.• Förslag om åtgärder för forskning

Synliggör och öka kunskapen om äldre teknikanvändare genom att öka forskningen om deras vardag, teknikanvändning och teknikens roll i samband med åldrandet.• Förslag om åtgärder för en innovationsprocess med plats för äldre användare

Motverka trögheter som hindrar företag från att möta den oexploaterade efterfrågan som finns på användbara och ändamålsenliga produkter och tjänster för äldre. Förslagen knyter an till en modernisering av innovationsprocessen där äldre kunder och konsumenter kan spela en viktig roll. Förslagen syftar till att överbrygga tillämpningsklyftor, utveckla metoder, utbilda och ge tillfälle till övning och insikt i äldres tekniska vardagsbehov. Detta förslag är kanske det som tydligast kan bidra till att förändra attityderna till äldre människor.• Förslag för att stödja ökad tillgång och tillgänglighet till datorer och internet

Stöd de roller och strategier varigenom äldre själva får och försöker få tillgång till ny teknik. Åtgärderna avser kortsiktiga stöd till studieförbund och pensionärsorganisationer, europeiska initiativ för ökad tillgänglighet till offentliga organs webbplatser samt skattesubventioner för att öka äldres möjligheter till datorinköp.• Förslag om tips och råd till äldre teknikkonsumenter

Upprätta en hemsida på internet där äldre kan hitta, köpa och informera sig om användbara tekniska produkter som löser vardagliga problem eller teknisk support när datorn krånglar. Motivet till denna åtgärd är marknadernas oförmåga att tillgodose denna eftefrågan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
categories
Popular Science
in
SOU 2003:91
pages
50 pages
publisher
Sveriges Offentliga Utredningar
ISBN
91-38-21944-1
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0b58b83e-2654-4b4f-9a82-9430d228db00 (old id 1857300)
date added to LUP
2011-03-29 11:44:55
date last changed
2018-05-29 12:15:22
@techreport{0b58b83e-2654-4b4f-9a82-9430d228db00,
 abstract   = {Det främsta syftet med detta expertutlåtande är att göra äldre teknikanvändare tydligare och föreslå åtgärder som motverkar diskriminering, okunskap och osynliggörande av äldre i innovationsprocesserna. Expertutlåtandets bedömning är nämligen att det i huvudsak är sådana brister som tenderar att hålla kvar föreställningarna om äldre som passiva och behövande mottagare, rent av som offer för ny teknik, som måste tas om hand och som dessutom är ovana och rädda för ny teknik och som har bristande kompetens. Detta i sin tur motverkar en teknikutveckling som kan komma äldre tillgodo. I detta expertutlåtande betraktas äldre som kompetenta medborgare och respekterade kunder och konsumenter. De ska inte bemötas med någon annan attityd än att de själva kan förstå sina egna behov och själva – som subjekt, inte som objekt – vara delaktiga i innovationsprocesserna.<br/><br>
<br/><br>
Mot bakgrund av de tekniska möjligheter som står till buds i form av kompetens, vana och resurser och den framgångsrika samhällsutveckling som bidragit till att så många svenska medborgare lever så länge, bygger expertutlåtandet på en positiv grundsyn ifråga om Sveriges situation på området. Samtidigt med denna positiva grundsyn finns en kluvenhet inför de problem som tekniken skapar och en otålighet inför de trögheter som motverkar möjligheterna att tillgodose äldres efterfrågan på bra teknik. <br/><br>
<br/><br>
Problemen kan sammanfattas i följande frågor:<br/><br>
Varför osynliggörs stora grupper av äldre i statistik och annan kunskapsframtagning som har med teknikinnehav och teknikanvändning att göra? <br/><br>
Varför har inte de äldre själva tolkningsföreträde när det gäller sina behov av teknik och krav på teknik?<br/><br>
Varför är inte svenska företag mer marknadsinriktade på denna växande grupp av äldre kunder och konsumenter?<br/><br>
<br/><br>
Uppenbart är attityderna till äldre människor ett grundläggande problem och frågan blir hur man förändrar dessa. Referensgruppen menar att attitydförändringar är kopplade till praktisk handling. Därför är de åtgärder som föreslås här inriktade på praktiska förändringar i handling som i sin tur kan leda till attitydförändringar. Sammanfattningsvis är det fråga om följande förslag:<br/><br>
<br/><br>
•	Förslag om åtgärder för bättre statistikinsamling <br/><br>
Förbättra insamlandet av offentlig statistik så att diskriminerande urval och den osammanhängande bilden av äldres situation undanröjs. Ett viktigt led i detta är att påverka det europeiska förslaget om 74 år som övre åldersgräns i EU-gemensamma undersökningar av individers IT-användning.<br/><br>
<br/><br>
•	Förslag om åtgärder för forskning <br/><br>
Synliggör och öka kunskapen om äldre teknikanvändare genom att öka forskningen om deras vardag, teknikanvändning och teknikens roll i samband med åldrandet. <br/><br>
<br/><br>
•	Förslag om åtgärder för en innovationsprocess med plats för äldre användare <br/><br>
Motverka trögheter som hindrar företag från att möta den oexploaterade efterfrågan som finns på användbara och ändamålsenliga produkter och tjänster för äldre. Förslagen knyter an till en modernisering av innovationsprocessen där äldre kunder och konsumenter kan spela en viktig roll. Förslagen syftar till att överbrygga tillämpningsklyftor, utveckla metoder, utbilda och ge tillfälle till övning och insikt i äldres tekniska vardagsbehov. Detta förslag är kanske det som tydligast kan bidra till att förändra attityderna till äldre människor.<br/><br>
<br/><br>
•	Förslag för att stödja ökad tillgång och tillgänglighet till datorer och internet <br/><br>
Stöd de roller och strategier varigenom äldre själva får och försöker få tillgång till ny teknik. Åtgärderna avser kortsiktiga stöd till studieförbund och pensionärsorganisationer, europeiska initiativ för ökad tillgänglighet till offentliga organs webbplatser samt skattesubventioner för att öka äldres möjligheter till datorinköp.<br/><br>
<br/><br>
•	Förslag om tips och råd till äldre teknikkonsumenter <br/><br>
Upprätta en hemsida på internet där äldre kan hitta, köpa och informera sig om användbara tekniska produkter som löser vardagliga problem eller teknisk support när datorn krånglar. Motivet till denna åtgärd är marknadernas oförmåga att tillgodose denna eftefrågan.},
 author    = {Östlund, Britt},
 institution = {Sveriges Offentliga Utredningar},
 isbn     = {91-38-21944-1},
 language   = {swe},
 pages    = {50},
 series    = {SOU 2003:91},
 title    = {Teknik för hela livet - äldres behov, teknik och marknaders utveckling},
 year     = {2003},
}