Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden.

Pahlmblad, Christer LU (1998) In Bibliotheca Theologiae Practicae 60.
Abstract
This study investigates the 16th century Mass of the Reformation in Sweden, with emphasis on how it was celebrated in parish churches. Practices and texts which the sources of the Reformation give evidence of (or merely suggest) are related to the late medieval practices and texts which were in use in the parishes when the reforms began. This method emphasizes continuity and plurality, but also allows the points at which the Reformation departed from medieval liturgy to appear distinctly.The study shows how the late medieval sung Mass with sermon was transformed into a reformed Mass celebrated, for the most part, in the vernacular. The reformed sung Mass with sermon retained the basic structure of the medieval Mass.... (More)
This study investigates the 16th century Mass of the Reformation in Sweden, with emphasis on how it was celebrated in parish churches. Practices and texts which the sources of the Reformation give evidence of (or merely suggest) are related to the late medieval practices and texts which were in use in the parishes when the reforms began. This method emphasizes continuity and plurality, but also allows the points at which the Reformation departed from medieval liturgy to appear distinctly.The study shows how the late medieval sung Mass with sermon was transformed into a reformed Mass celebrated, for the most part, in the vernacular. The reformed sung Mass with sermon retained the basic structure of the medieval Mass. Cautious reshaping meant that many medieval practices continued in the reformed liturgy. This is the main result of the study.In the late Middle Ages and in the 16th century the common opinion was that the original Mass actually consisted of consecration and communion. This preconception, together with devotional practices which in the late Middle Ages had been accomodated within the Order of Mass as indicated in the missals, affected the structure of the Lutheran Orders when, for theological reasons, the canon was removed. This gave rise to the peculiar Lutheran combination of Preface, Words of Institution and Sanctus.The study shows that several liturgical phenomena which earlier research had regarded as expressions of Reformation theology actually were continuations or partial transformations of late medieval practices. It follows from this that practices and texts in Reformation sources can contain important evidence of earlier usages which are only sparingly or incompletely known from medieval sources. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I denna studie undersöks femtonhundratalets reformatoriska mässa i Sverige och hur den utformades i sockenkyrkorna. Bruk och texter som de reformatoriska källorna vittnar om eller enbart antyder, relateras till de senmedeltida förutsättningar som rådde på sockennivå vid tiden för de första reformatoriska förändringarna av liturgin. Detta tillvägagångssätt lyfter fram den kontinuitet och mångfald som var för handen, och därmed kan också de punkter där reformationen bröt med det medeltida gudstjänstlivet skildras på ett tydligare sätt.Undersökningen visar hur den senmedeltida sjungna mässan med predikan genom de reformatoriska förändringarna omformades till en i huvudsak... (More)
Popular Abstract in Swedish

I denna studie undersöks femtonhundratalets reformatoriska mässa i Sverige och hur den utformades i sockenkyrkorna. Bruk och texter som de reformatoriska källorna vittnar om eller enbart antyder, relateras till de senmedeltida förutsättningar som rådde på sockennivå vid tiden för de första reformatoriska förändringarna av liturgin. Detta tillvägagångssätt lyfter fram den kontinuitet och mångfald som var för handen, och därmed kan också de punkter där reformationen bröt med det medeltida gudstjänstlivet skildras på ett tydligare sätt.Undersökningen visar hur den senmedeltida sjungna mässan med predikan genom de reformatoriska förändringarna omformades till en i huvudsak folkspråkig högmässa. Enligt den medeltida kyrkans intention skulle predikan i söndagsmässan avslutas med förbön och syndabekännelse på folkspråket. Reformatorerna anknöt till detta bruk och gav dessa texter ett nytt innehåll. Det folkspråkiga ordinariet i de tryckta mässtexterna i Mässan på svenska 1531–1557 lades under de traditionella melodierna och införlivades med den ärvda mässan. Genom denna kontinuitet med medeltida praxis bevarade den reformatoriska sjungna högmässan med predikan den medeltida högmässans struktur. Denna försiktiga omgestaltning överförde många av de medeltida bruken till den reformatoriska gudstjänsten.Senmedeltida sakramentsfromhet i kombination med den under medeltid och femtonhundratal allmänna uppfattningen att den ursprungliga mässan egentligen bestod av konsekration och kommunion gav upphov till den för lutherdomen säregna samordningen av prefation och instiftelseord. Utifrån medeltida praxis blev Sanctus, som följde på konsekrationsorden, en hymn riktad till den i sakramentet närvarande Frälsaren. Samtidigt som den medeltida högmässans grundform bevarades, kunde denna förförståelse av den ärvda mässordningen och den eukaristiska fromhet som genomsyrade det senmedeltida kyrkolivet bli strukturerande faktorer för det reformatoriska nattvardsfirandet. Det som under senmedeltid hörde till praxis men inte fick några följder för utformningen av missalets text, fick med andra ord agendariska konsekvenser för de lutherska mässordningarna när man av teologiska skäl uteslöt canon.Undersökningen visar att en rad företeelser som av tidigare forskning uppfattats som uttryck för reformatorisk teologi i själva verket utgjorde bevarade eller omformade senmedeltida bruk. Reformatoriska bruk och texter kan med andra ord innehålla vittnesbörd om sådant som endast sparsamt och ofullständigt nämns i de senmedeltida källorna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Doc. Bexell, Oloph, Uppsala
organization
alternative title
Mass in Swedish. The Mass of the Reformation in Sweden against the Late Medieval Background.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
systematic and practical Christian theology), (Kristen teologi systematisk och praktisk, Mass. Reformation. Late Middle Ages. Eucharistic devotion. Exposition of the Gospel. Biddingprayer. General confession. Private confession.
in
Bibliotheca Theologiae Practicae
volume
60
pages
268 pages
publisher
Arcus
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård
defense date
1998-05-18 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUREDN/REKS-1998/1005-SE +268
ISBN
91-88553-01-9
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)
id
d844fe93-3faf-46d7-a7c0-e05de22b0772 (old id 18779)
date added to LUP
2016-04-04 10:40:50
date last changed
2019-05-21 10:21:03
@phdthesis{d844fe93-3faf-46d7-a7c0-e05de22b0772,
 abstract   = {{This study investigates the 16th century Mass of the Reformation in Sweden, with emphasis on how it was celebrated in parish churches. Practices and texts which the sources of the Reformation give evidence of (or merely suggest) are related to the late medieval practices and texts which were in use in the parishes when the reforms began. This method emphasizes continuity and plurality, but also allows the points at which the Reformation departed from medieval liturgy to appear distinctly.<br/><br>
<br/><br>
The study shows how the late medieval sung Mass with sermon was transformed into a reformed Mass celebrated, for the most part, in the vernacular. The reformed sung Mass with sermon retained the basic structure of the medieval Mass. Cautious reshaping meant that many medieval practices continued in the reformed liturgy. This is the main result of the study.<br/><br>
<br/><br>
In the late Middle Ages and in the 16th century the common opinion was that the original Mass actually consisted of consecration and communion. This preconception, together with devotional practices which in the late Middle Ages had been accomodated within the Order of Mass as indicated in the missals, affected the structure of the Lutheran Orders when, for theological reasons, the canon was removed. This gave rise to the peculiar Lutheran combination of Preface, Words of Institution and Sanctus.<br/><br>
<br/><br>
The study shows that several liturgical phenomena which earlier research had regarded as expressions of Reformation theology actually were continuations or partial transformations of late medieval practices. It follows from this that practices and texts in Reformation sources can contain important evidence of earlier usages which are only sparingly or incompletely known from medieval sources.}},
 author    = {{Pahlmblad, Christer}},
 isbn     = {{91-88553-01-9}},
 keywords   = {{systematic and practical Christian theology); (Kristen teologi systematisk och praktisk; Mass. Reformation. Late Middle Ages. Eucharistic devotion. Exposition of the Gospel. Biddingprayer. General confession. Private confession.}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Arcus}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Bibliotheca Theologiae Practicae}},
 title    = {{Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden.}},
 volume    = {{60}},
 year     = {{1998}},
}