Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862.

Samuelsson, Owe LU (1998) In Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Abstract
During the 1850's, Baptism appeared as the first real free church movement in Sweden. It distanced itself completely from normal church life and therefore came into conflict with society's religious rules. Ecclesiastical and temporal authorities regarded Baptism as erroneous and social disruptive. In the present treatise, their actions against the Baptists in the southern parts of the country becomes the subject of study. The aim of the study is to try to illuminate the breach between the Swedish Church and Baptism, based on the application by the authorities of the religious regulations in the dioceses of Lund and Växjö 1857-1862.In the spring of 1857, the swift radicalisation among parts of southern Swedish... (More)
During the 1850's, Baptism appeared as the first real free church movement in Sweden. It distanced itself completely from normal church life and therefore came into conflict with society's religious rules. Ecclesiastical and temporal authorities regarded Baptism as erroneous and social disruptive. In the present treatise, their actions against the Baptists in the southern parts of the country becomes the subject of study. The aim of the study is to try to illuminate the breach between the Swedish Church and Baptism, based on the application by the authorities of the religious regulations in the dioceses of Lund and Växjö 1857-1862.In the spring of 1857, the swift radicalisation among parts of southern Swedish new-evangelism led to a Baptist break-through. Five years later, in 1862, the number of Baptists in the area subject to study amounted to about 1 000. The diocesan chapters of Lund and Växjö, as well as temporal authorities in the province of Kristianstad and Sunnerbo, tried, on the basis of laws and regulations in force, to counteract the new movement, but with little success. The Baptists regarded as measures taken against them, also those of a plurely spiritiual nature, as improper coercion and a proof of "persecution".The highest State leadership considered all the old regulations regarding erroneous doctrine and apostasy to be incompitable with the steadily growing demands for religious freedom. As regards the dioceses of Lund and Växjö, two decisions of the supreme court and the King in Council in November 1862 came to mark the final point in the attempt of the authorities to take legal action against violations of the Sacrament Statute and refusal to baptise children. A strict application of the religious regulations had been shown to be an impassable way of dealing with people of another conviction. Everybody was forced to acknowledge, with satisfication or with regret, that the religious and social development had led to an inescapable fact: The dissolution of the unified Church. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Under 1850-talet framträdde baptismen som den första verkliga frikyrkorörelsen i Sverige. Den tog helt och hållet avstånd från det ordinära kyrkolivet och kom därför i konflikt med samhällets religiösa regelverk. Kyrkliga och världsliga myndigheter betrktade baptismen som villfarande och samhällsupplösande. Deras agerande mot baptisterna i landets södra delar blir i denna avhandling föremål för undersökning. Studiens syfte är att söka belysa brytningen mellan den svenska kyrkan och baptismen utifrån myndigheternas tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862.Den snabba radikaliseringen inom en del av den sydsvenska nyevangelismen ledde våren 1857 till... (More)
Popular Abstract in Swedish

Under 1850-talet framträdde baptismen som den första verkliga frikyrkorörelsen i Sverige. Den tog helt och hållet avstånd från det ordinära kyrkolivet och kom därför i konflikt med samhällets religiösa regelverk. Kyrkliga och världsliga myndigheter betrktade baptismen som villfarande och samhällsupplösande. Deras agerande mot baptisterna i landets södra delar blir i denna avhandling föremål för undersökning. Studiens syfte är att söka belysa brytningen mellan den svenska kyrkan och baptismen utifrån myndigheternas tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862.Den snabba radikaliseringen inom en del av den sydsvenska nyevangelismen ledde våren 1857 till ett baptistiskt genombrott. Fem år senare 1862 uppgick antalet baptister i undersökningsområdet till ungefär 1 000. Domkapitlen i Lund och Växjö samt världsliga myndigheter i Kristianstads län och Sunnerbo sökte med stöd av gällande lagar och förordningar men med föga framgång motarbeta den nya rörelsen. Baptisterna betraktade alla mot dem vidtagna åtgärder, också de som var av rent andlig natur, som ett otillbörligt tvång och ett bevis på "förföljelse".Statens högsta ledning ansåg, att de gamla bestämmelserna rörande villfarelse och avfall var oförenliga med de allt starkare kraven på religionsfrihet. När det gäller Lunds och Växjö stift, kom två avgöranden i Högsta domstolen och hos Kungl Maj:t i november 1862 att bilda slutpunkten för myndigheternas strävan att beivra sakramentsbrott och barndopsvägran. Strikt tillämpning av religonsbestämmelser hade visat sig vara en oframkomlig väg vid bemötandet av människor med annan övertygelse. Alla måste tillfredsställelse eller beklagande konstatera, att den religiösa och samhälleliga utvecklingen lett fram till ett ofrånkomligt faktum: Enhetskyrkans upplösning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Åberg, Göran, Bankeryd
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
colporteurs, diocesan chapter, rural deans, diocese of Lund, diocese of Växjö, infant baptism refusal, sacramental crime, local courts, province of Kristianstad, History of the Christian church, Baptists, Sunnnerbo., religious regulations, Kristna kyrkans historia
in
Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
pages
274 pages
publisher
Lund University Press
defense location
Atén, Akademiska Föreningen
defense date
1998-05-15 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUREDN/REKH-1998/1018-SE
ISSN
0346-5438
ISBN
91-7966-518-7
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Church History (015017061)
id
8612fb8a-de38-45b0-ba8d-abc6f545f5c6 (old id 18804)
date added to LUP
2016-04-01 15:19:08
date last changed
2019-05-21 10:20:02
@phdthesis{8612fb8a-de38-45b0-ba8d-abc6f545f5c6,
 abstract   = {{During the 1850's, Baptism appeared as the first real free church movement in Sweden. It distanced itself completely from normal church life and therefore came into conflict with society's religious rules. Ecclesiastical and temporal authorities regarded Baptism as erroneous and social disruptive. In the present treatise, their actions against the Baptists in the southern parts of the country becomes the subject of study. The aim of the study is to try to illuminate the breach between the Swedish Church and Baptism, based on the application by the authorities of the religious regulations in the dioceses of Lund and Växjö 1857-1862.<br/><br>
<br/><br>
In the spring of 1857, the swift radicalisation among parts of southern Swedish new-evangelism led to a Baptist break-through. Five years later, in 1862, the number of Baptists in the area subject to study amounted to about 1 000. The diocesan chapters of Lund and Växjö, as well as temporal authorities in the province of Kristianstad and Sunnerbo, tried, on the basis of laws and regulations in force, to counteract the new movement, but with little success. The Baptists regarded as measures taken against them, also those of a plurely spiritiual nature, as improper coercion and a proof of "persecution".<br/><br>
<br/><br>
The highest State leadership considered all the old regulations regarding erroneous doctrine and apostasy to be incompitable with the steadily growing demands for religious freedom. As regards the dioceses of Lund and Växjö, two decisions of the supreme court and the King in Council in November 1862 came to mark the final point in the attempt of the authorities to take legal action against violations of the Sacrament Statute and refusal to baptise children. A strict application of the religious regulations had been shown to be an impassable way of dealing with people of another conviction. Everybody was forced to acknowledge, with satisfication or with regret, that the religious and social development had led to an inescapable fact: The dissolution of the unified Church.}},
 author    = {{Samuelsson, Owe}},
 isbn     = {{91-7966-518-7}},
 issn     = {{0346-5438}},
 keywords   = {{colporteurs; diocesan chapter; rural deans; diocese of Lund; diocese of Växjö; infant baptism refusal; sacramental crime; local courts; province of Kristianstad; History of the Christian church; Baptists; Sunnnerbo.; religious regulations; Kristna kyrkans historia}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Lund University Press}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis}},
 title    = {{Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862.}},
 year     = {{1998}},
}