Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att bli fosterbarn i tonåren : Om frigörelsen från internaliserade föräldraobjekt

Lindén, Gunilla LU (1998) In Studia psychologica et paedagogica. Series altera 137.
Abstract
The aim of the study is to improve on the understanding of the implications for adolescents of being placed in foster care. The basis for the study is that the adolescents´ previous relationship with their parents has significance for the manner in which the adolescents will handle the separation from the parents and how they will relate to foster parents. 27 adolescents aged 13-16 years were examined 2-3 months after placement and two years thereafter. Their "adaptation" was investigated in two different perspectives. The first perspective deals with the attitudes of the parents towards the adolescent prior to placement. "Adaptation" in this perspective is defined through three main questions: How does the adolescent´s relationship with... (More)
The aim of the study is to improve on the understanding of the implications for adolescents of being placed in foster care. The basis for the study is that the adolescents´ previous relationship with their parents has significance for the manner in which the adolescents will handle the separation from the parents and how they will relate to foster parents. 27 adolescents aged 13-16 years were examined 2-3 months after placement and two years thereafter. Their "adaptation" was investigated in two different perspectives. The first perspective deals with the attitudes of the parents towards the adolescent prior to placement. "Adaptation" in this perspective is defined through three main questions: How does the adolescent´s relationship with their parents develop after placement? What is the adolescent´s relation to the foster parents? How do the adolescents develop in general: intellectually, emotionally and socially? The second perspective deals with the adolescent´s global experience of being a fosterchild. Differences in experience were examined in adolescents who continued to live with the foster parents two years after the initial placement as compared with those who left the foster home during this period. The findings within the two perspectives seem to converge into one specific point within the object-relation theory, namely the impact of the child´s - and adolescent´s is argued - need to be seen and confirmed by the primary objects, before genuine detachment is possible. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingens syfte är att öka förståelsen för vad det innebär för tonåringar att placeras i fosterhem. en utgångspunkt tas inom objektrelationsteori: relationen till de egna föräldrarna har betydelse för hur tonåringen hanterar separationen från dem, liksom för hur han/hon relaterar till fosterföräldrarna. 27 tonåringar i åldern 13-16 år undersöktes 2-3 månader efter det att placeringen ägt rum samt två år därefter. Deras "anpassning" till fosterbarnssituationen studerades utifrån två infallsvinklar. Den första infallsvinkeln rör relationen till de egna föräldrarna före placeringen. "Anpassning" definieras i detta perspektiv genom tre grundläggande frågor: Hur förändras tonåringens relation till... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingens syfte är att öka förståelsen för vad det innebär för tonåringar att placeras i fosterhem. en utgångspunkt tas inom objektrelationsteori: relationen till de egna föräldrarna har betydelse för hur tonåringen hanterar separationen från dem, liksom för hur han/hon relaterar till fosterföräldrarna. 27 tonåringar i åldern 13-16 år undersöktes 2-3 månader efter det att placeringen ägt rum samt två år därefter. Deras "anpassning" till fosterbarnssituationen studerades utifrån två infallsvinklar. Den första infallsvinkeln rör relationen till de egna föräldrarna före placeringen. "Anpassning" definieras i detta perspektiv genom tre grundläggande frågor: Hur förändras tonåringens relation till de egna föräldrarna efter det att placeringen skett? Hur utvecklas relationen till fosterföräldrarna? Hur utvecklas tonåringen emotionellt, socialt och intellektuellt? Den andra infallsvinkeln rör tonåringens globala upplevelse av att vara fosterbarn. Vilka skillnader kan man härvid se mellan tonåringar som efter två år fortfarande bor kvar hos fosterföräldrarna och tonåringar som under perioden lämnat fosterfamiljen? Resultaten inom de två perspektiven diskuteras uifrån den objektrelationsteoretiska tesen om barns - med utvidgning mot tonåringars - behov av att bli "sedda och bekräftade" av de primära objekten, innan genuin frigörelse är möjlig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Ass. professor Johansson, Thomas, University of Gothenburg
organization
alternative title
Issues on adolescents in foster care : An object-relational approach
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
biological parents, foster parents, second individuation, Applied and experimental psychology, disengagement process, Adolescent, separation, separation, Tillämpad och experimentell psykologi
in
Studia psychologica et paedagogica. Series altera
volume
137
pages
304 pages
publisher
Almqvist & Wiksell International
defense location
Lund University
defense date
1998-05-16 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SATP-98-1024--SE
ISSN
0346-5926
ISBN
91-628-2980-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
78a22c7a-48c0-4664-bd76-832545e119c4 (old id 18869)
date added to LUP
2016-04-01 16:42:51
date last changed
2021-11-17 11:29:53
@phdthesis{78a22c7a-48c0-4664-bd76-832545e119c4,
 abstract   = {{The aim of the study is to improve on the understanding of the implications for adolescents of being placed in foster care. The basis for the study is that the adolescents´ previous relationship with their parents has significance for the manner in which the adolescents will handle the separation from the parents and how they will relate to foster parents. 27 adolescents aged 13-16 years were examined 2-3 months after placement and two years thereafter. Their "adaptation" was investigated in two different perspectives. The first perspective deals with the attitudes of the parents towards the adolescent prior to placement. "Adaptation" in this perspective is defined through three main questions: How does the adolescent´s relationship with their parents develop after placement? What is the adolescent´s relation to the foster parents? How do the adolescents develop in general: intellectually, emotionally and socially? The second perspective deals with the adolescent´s global experience of being a fosterchild. Differences in experience were examined in adolescents who continued to live with the foster parents two years after the initial placement as compared with those who left the foster home during this period. The findings within the two perspectives seem to converge into one specific point within the object-relation theory, namely the impact of the child´s - and adolescent´s is argued - need to be seen and confirmed by the primary objects, before genuine detachment is possible.}},
 author    = {{Lindén, Gunilla}},
 isbn     = {{91-628-2980-7}},
 issn     = {{0346-5926}},
 keywords   = {{biological parents; foster parents; second individuation; Applied and experimental psychology; disengagement process; Adolescent; separation; separation; Tillämpad och experimentell psykologi}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Almqvist & Wiksell International}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Studia psychologica et paedagogica. Series altera}},
 title    = {{Att bli fosterbarn i tonåren : Om frigörelsen från internaliserade föräldraobjekt}},
 volume    = {{137}},
 year     = {{1998}},
}