Advanced

Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900

Hammar, Inger LU (1999)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen "Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900" exponerar en komplex bild av den samhälleliga kontext som var rådande i emancipationsprocessens initialskede. Undersökningen ger vid handen att det vid denna tid förelåg ett samband mellan emancipation och sedlighet. Konservativa samhällsföreträdare såg i kvinnans frihetssträvande ett hot mot samhällsmoralen. Kvinnans vistelse i det offentliga rummet skulle enligt denna falang undergräva sedligheten. Kvinnosakens företrädare var av motsatt åsikt. Enligt deras förmenande skulle samhällsmoralen befrämjas av att kvinnan med sin skapelsegivna kyskhet fick genomsyra... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen "Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900" exponerar en komplex bild av den samhälleliga kontext som var rådande i emancipationsprocessens initialskede. Undersökningen ger vid handen att det vid denna tid förelåg ett samband mellan emancipation och sedlighet. Konservativa samhällsföreträdare såg i kvinnans frihetssträvande ett hot mot samhällsmoralen. Kvinnans vistelse i det offentliga rummet skulle enligt denna falang undergräva sedligheten. Kvinnosakens företrädare var av motsatt åsikt. Enligt deras förmenande skulle samhällsmoralen befrämjas av att kvinnan med sin skapelsegivna kyskhet fick genomsyra offentligheten. Målet var att ersätta tidens dubbla moralkodex med en för män och kvinnor gemensam sedlighetsnorm. Avhandlingen visar att kvinnoemancipationens pionjärgeneration tillhörde samhällets liberala falang, men också att man var förankrad i en kristen livsåskådning i luthersk tappning. Det var i debatt och dialog med den lutherska enhetskyrkans företrädare som den tidiga kvinnorörelsens emancipationsideologi blev tydliggjord. Man beivrade föreställningen att mannen - på grund av sitt skapelsegivna förnuft - i högre grad än kvinnan - med sin skapelsegivna emotion - var Guds avbild/imago Dei. Genom utbildning skulle kvinnan bli i stånd att positionera sig som förnuftsvarelse i paritet med mannen. Därvid skulle hon befrias från rollen som könsvarelse i negativ bemärkelse och vinna tillträde till den offentlighet som hittills förbehållits mannen. Undersökningen visar att pionjärgenerationens frigörelseideologi - som vilade på ett kristet idégods - vid sekelskiftet alltmer ifrågasattes inom de egna leden. Kritiken kom nu från företrädare för sekulariserade strömningar där en ny emancipationsideologi beskrevs i icke-teogiska termer utifrån inomvärldsliga perspektiv. Därmed inträdde ett nytt skede i den svenska kvinnorörelsens historia. (Less)
Abstract
The purpose of the thesis is to chart the ideology that formed the basis for the initial stages of the emancipation of women in Sweden. The focus of the analysis is the debate over what constituted a woman's calling, and her place in public life. The early feminists possessed a Christian outlook with strong liberal overtones, and it was thus specifically theological arguments that the pioneering generation was to use in the debate over the emancipation of women. This debate was mainly conducted with men who argued for the official, orthodox interpretation of the Lutheran-Christian understanding of the relationship between the sexes. The pioneer emancipationists' line was firmly anchored in a Lutheran tradition that asserted that, at... (More)
The purpose of the thesis is to chart the ideology that formed the basis for the initial stages of the emancipation of women in Sweden. The focus of the analysis is the debate over what constituted a woman's calling, and her place in public life. The early feminists possessed a Christian outlook with strong liberal overtones, and it was thus specifically theological arguments that the pioneering generation was to use in the debate over the emancipation of women. This debate was mainly conducted with men who argued for the official, orthodox interpretation of the Lutheran-Christian understanding of the relationship between the sexes. The pioneer emancipationists' line was firmly anchored in a Lutheran tradition that asserted that, at Creation, God destined the sexes to complete one another. This, however, was not synonymous with accepting the subordination of women. Although research into the history of Swedish women dates back to the 1960s, and numerous historians have dealt with the pioneer period of the second half of the nineteenth century, no one thus far has observed, even less analysed, the fundamentel significance of religion to an understanding of the relationship between the sexes, and the effect it was to have upon the debate about women's emancipation. In a simplistic way, religion, the church, and the priesthood have been described as being hostile to emancipation. In so doing, a glaring contradiction was missed; the women who from the mid-nineteenth century demanded emancipation had ideological roots in the very context that research has described as hostile to emancipation. The driving force behind the call for women's emancipation has been sought in other places. A case was made for economic imperatives, and another for an ideological basis for an emancipated world view that is wholly separate from Lutheran, Bible-based ideology. In the thesis, such reseach has been termed 'religious-blind', a term that takes its inspiration from the widely established term 'gender-blind'. The study shows that an analysis of people's relationship to the prevailing interpretative framework of Lutheran teaching, can provide a greater understanding of the ideology that was the basis the emancipationists' actions. The central figures are drawn from the circle around "Tidskrift för hemmet" ("Home Journal") that was published between 1859 and 1885, and its successor "Dagny", published from 1886. The circle can be seen as following the footsteps of Fredrika Bremer, and its main character is Sophie Leijonhufvud-Adlersparre. Theolocically, the circle was tied to a religious liberalism that, in demanding personal freedom, also gave support to the women's movement. Their basic theological view was based on a historical understanding of the Bible, and a critical view of history, that grew during the second half of the nineteenth century. The pioneering feminists' ideology came, by the turn of the century, to be questioned from within. The objections did not now stem from othodox theology, but instead from an increasingly secularised movement where the new emancipation ideology was described in non-theological terms and reflected an earthbound perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Fil dr Sjögren, Mikael, Umeå
organization
alternative title
Emanicipation and religion: the pioneers of the Swedish movement and the debate over a woman's calling c. 1860-1900
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Sweden, Religion-blind, Ideology, Sexuality, Liberal theology, Calling, Luther, Gender, Emancipation, Religion, Contemporary history (circa 1800 to 1914), Modern historia (ca. 1800-1914)
pages
318 pages
publisher
Inger Hammar, Historiska institutionen, skilda bibliotek,
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård
defense date
1999-09-25 10:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUHFDA/HFHI - 1999/1094 - SE +
ISBN
91 7203 884 5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7e3be21c-ab2c-42eb-9a16-8627bb49d6b7 (old id 19277)
date added to LUP
2007-05-25 12:56:04
date last changed
2018-05-29 12:19:53
@phdthesis{7e3be21c-ab2c-42eb-9a16-8627bb49d6b7,
 abstract   = {The purpose of the thesis is to chart the ideology that formed the basis for the initial stages of the emancipation of women in Sweden. The focus of the analysis is the debate over what constituted a woman's calling, and her place in public life. The early feminists possessed a Christian outlook with strong liberal overtones, and it was thus specifically theological arguments that the pioneering generation was to use in the debate over the emancipation of women. This debate was mainly conducted with men who argued for the official, orthodox interpretation of the Lutheran-Christian understanding of the relationship between the sexes. The pioneer emancipationists' line was firmly anchored in a Lutheran tradition that asserted that, at Creation, God destined the sexes to complete one another. This, however, was not synonymous with accepting the subordination of women. Although research into the history of Swedish women dates back to the 1960s, and numerous historians have dealt with the pioneer period of the second half of the nineteenth century, no one thus far has observed, even less analysed, the fundamentel significance of religion to an understanding of the relationship between the sexes, and the effect it was to have upon the debate about women's emancipation. In a simplistic way, religion, the church, and the priesthood have been described as being hostile to emancipation. In so doing, a glaring contradiction was missed; the women who from the mid-nineteenth century demanded emancipation had ideological roots in the very context that research has described as hostile to emancipation. The driving force behind the call for women's emancipation has been sought in other places. A case was made for economic imperatives, and another for an ideological basis for an emancipated world view that is wholly separate from Lutheran, Bible-based ideology. In the thesis, such reseach has been termed 'religious-blind', a term that takes its inspiration from the widely established term 'gender-blind'. The study shows that an analysis of people's relationship to the prevailing interpretative framework of Lutheran teaching, can provide a greater understanding of the ideology that was the basis the emancipationists' actions. The central figures are drawn from the circle around "Tidskrift för hemmet" ("Home Journal") that was published between 1859 and 1885, and its successor "Dagny", published from 1886. The circle can be seen as following the footsteps of Fredrika Bremer, and its main character is Sophie Leijonhufvud-Adlersparre. Theolocically, the circle was tied to a religious liberalism that, in demanding personal freedom, also gave support to the women's movement. Their basic theological view was based on a historical understanding of the Bible, and a critical view of history, that grew during the second half of the nineteenth century. The pioneering feminists' ideology came, by the turn of the century, to be questioned from within. The objections did not now stem from othodox theology, but instead from an increasingly secularised movement where the new emancipation ideology was described in non-theological terms and reflected an earthbound perspective.},
 author    = {Hammar, Inger},
 isbn     = {91 7203 884 5},
 keyword   = {Sweden,Religion-blind,Ideology,Sexuality,Liberal theology,Calling,Luther,Gender,Emancipation,Religion,Contemporary history (circa 1800 to 1914),Modern historia (ca. 1800-1914)},
 language   = {swe},
 pages    = {318},
 publisher  = {Inger Hammar, Historiska institutionen, skilda bibliotek,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900},
 year     = {1999},
}