Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hilding Rosenbergs apokalyps : studier i Johannes uppenbarelse - ett musikverk i stridsutrustning

Martinson, Björn LU (1999)
Abstract
The intention of this dissertation is to provide a portrait of Hilding Rosenberg´s musical work "The Revelation of S:t John" (1940), for a large orchestra, chorus and recitation (recitative), through illuminating the work´s history of origin and basic literary and musical structure. As a composition initially intended for broadcast over the radio, the form and content of "The Revelation of S:t John" was to a great degree determined by the conditions dictated by radio at the time. The origin of the work in itself involved a developmental process from a simple, rule-bound form structure, to an organically worked-through, but considerably more complex, form. The special qualities regarding both the text and the music of "The Revelation of S:t... (More)
The intention of this dissertation is to provide a portrait of Hilding Rosenberg´s musical work "The Revelation of S:t John" (1940), for a large orchestra, chorus and recitation (recitative), through illuminating the work´s history of origin and basic literary and musical structure. As a composition initially intended for broadcast over the radio, the form and content of "The Revelation of S:t John" was to a great degree determined by the conditions dictated by radio at the time. The origin of the work in itself involved a developmental process from a simple, rule-bound form structure, to an organically worked-through, but considerably more complex, form. The special qualities regarding both the text and the music of "The Revelation of S:t John" which emerged through the composing process are examined in the dissertation. The questions which are actualized in the music itself are primarily tied to the relations within the three basic elements upon which "The Revelation of S:t John" is musically-based in its most elaborate form: orchestral/choral movements,chorales and recitatives. Regarding the first of these elements, the orchestral/choral movements, two questions are addressed: the word/tone relation and harmonics. A personally formulated, triadic-based, "substance affinitive", harmonic technique has in this connection been found to be the most fundamental and characteristic factor. In the chorales a modal harmonizing praxis, which was favoured during the first half of the century, and which Rosenberg applied in "The Revelation of S:t John", has been given notice. Regarding the recitativs, the greatest interest has been directed toward how the movements which were newly composed in 1948 and 1949 were added to the then ten year-old finished composition. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avsikten med avhandlingen är att ge en bild av Hilding Rosenbergs musikverk "Johannes Uppenbarelse" (1940), för stor orkester, kör och recitation (recitativ), genom att belysa verkets tillkomsthistoria och grundläggande litterära och musikaliska struktur. Som en komposition som från början var avsedd att sändas ut över radion, bestämdes form och innehåll i "Johannes Uppenbarelse" till stor del av de villkor radion vid denna tid ställde. Tillkomsten av verket i sig självt innefattade en utvecklingsprocess från en enkel, regelbunden, formstruktur, till en organiskt genomarbetad, men betydligt mer komplex, form. De speciella kvaliteter med avseende på både texten och musiken i "Johannes... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avsikten med avhandlingen är att ge en bild av Hilding Rosenbergs musikverk "Johannes Uppenbarelse" (1940), för stor orkester, kör och recitation (recitativ), genom att belysa verkets tillkomsthistoria och grundläggande litterära och musikaliska struktur. Som en komposition som från början var avsedd att sändas ut över radion, bestämdes form och innehåll i "Johannes Uppenbarelse" till stor del av de villkor radion vid denna tid ställde. Tillkomsten av verket i sig självt innefattade en utvecklingsprocess från en enkel, regelbunden, formstruktur, till en organiskt genomarbetad, men betydligt mer komplex, form. De speciella kvaliteter med avseende på både texten och musiken i "Johannes Uppenbarelse" som uppstod genom kompositionsprocessen är undersökta i avhandlingen. De frågor som är aktualiserade i själva musiken är i första hand knutna till förhållanden inom de tre grundelement som "Johannes Uppenbarelse" musikaliskt är baserad på i sin mest utarbetade form: orkester/körsatser, koraler och recitativ. Beträffande det första av dessa element, orkester/körsatserna, är två frågor fokuserade: ord/tonförhållandet och harmoniken. En personligt utformad, treklangsbaserad, "substansaffinitiv", harmonisk teknik har i detta sammanhang befunnits vara den mest fundamentala och karaktärgivande faktorn. I koralerna har en modal harmoniseringspraxis, som favoriserades under första delen av 1900-talet, och som Rosenberg tillämpade i "Johannes Uppenbarelse" uppmärksammats. När det gäller recitativen har största intresset riktats mot hur dessa satser, som komponerades 1948-49, fogats in i den då nästan decenniegamla kompositionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Marschner, Bo
organization
alternative title
Hilding Rosenberg´s apocalyps. Studies of The Revelation of S:t John ­ a work of music in battlearmour.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
The Revelation of S:t John, Sweden, Twentieth century music, apocalyps, symphony, oratorio, a musical play for radio., symphonic oratorio, Hilding Rosenberg, Musicology, Musikvetenskap
pages
392 pages
publisher
Björn Martinson Nicolaus Cervinsgat. 3, 254 33 Helsingborg Sweden,
defense location
Department of Art History and Musicology
defense date
1999-03-06 10:15:00
ISBN
91-86980-50-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
09c193d3-2d40-41fb-a336-a61ee697ea0d (old id 19362)
date added to LUP
2016-04-04 11:18:56
date last changed
2018-11-21 21:04:02
@phdthesis{09c193d3-2d40-41fb-a336-a61ee697ea0d,
 abstract   = {{The intention of this dissertation is to provide a portrait of Hilding Rosenberg´s musical work "The Revelation of S:t John" (1940), for a large orchestra, chorus and recitation (recitative), through illuminating the work´s history of origin and basic literary and musical structure. As a composition initially intended for broadcast over the radio, the form and content of "The Revelation of S:t John" was to a great degree determined by the conditions dictated by radio at the time. The origin of the work in itself involved a developmental process from a simple, rule-bound form structure, to an organically worked-through, but considerably more complex, form. The special qualities regarding both the text and the music of "The Revelation of S:t John" which emerged through the composing process are examined in the dissertation. The questions which are actualized in the music itself are primarily tied to the relations within the three basic elements upon which "The Revelation of S:t John" is musically-based in its most elaborate form: orchestral/choral movements,chorales and recitatives. Regarding the first of these elements, the orchestral/choral movements, two questions are addressed: the word/tone relation and harmonics. A personally formulated, triadic-based, "substance affinitive", harmonic technique has in this connection been found to be the most fundamental and characteristic factor. In the chorales a modal harmonizing praxis, which was favoured during the first half of the century, and which Rosenberg applied in "The Revelation of S:t John", has been given notice. Regarding the recitativs, the greatest interest has been directed toward how the movements which were newly composed in 1948 and 1949 were added to the then ten year-old finished composition.}},
 author    = {{Martinson, Björn}},
 isbn     = {{91-86980-50-5}},
 keywords   = {{The Revelation of S:t John; Sweden; Twentieth century music; apocalyps; symphony; oratorio; a musical play for radio.; symphonic oratorio; Hilding Rosenberg; Musicology; Musikvetenskap}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Björn Martinson Nicolaus Cervinsgat. 3, 254 33 Helsingborg Sweden,}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Hilding Rosenbergs apokalyps : studier i Johannes uppenbarelse - ett musikverk i stridsutrustning}},
 year     = {{1999}},
}