Advanced

Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga

Wollinger, Susanne LU (2000)
Abstract
This dissertation deals with young men who in the mid 1990s made their military service at a cannon company at Wende’s artillery regiment in the scanian town Hässleholm. ”Cannon” refers not only to cannons, but also to haubitses, grenade-throwers and other heavy arms. The focus, however, is on cultural and social aspects of everyday military service. What does actually happen in the encounter between people born in the 1970s and such an hierarchical, routinized, male-dominated and mythical institution as the army – and which knowledge follows from this? All conscripts carried with them different conditions of life and experiences, but also varying knowledge and visions about the “boarding school”-environment that soldiering means; about... (More)
This dissertation deals with young men who in the mid 1990s made their military service at a cannon company at Wende’s artillery regiment in the scanian town Hässleholm. ”Cannon” refers not only to cannons, but also to haubitses, grenade-throwers and other heavy arms. The focus, however, is on cultural and social aspects of everyday military service. What does actually happen in the encounter between people born in the 1970s and such an hierarchical, routinized, male-dominated and mythical institution as the army – and which knowledge follows from this? All conscripts carried with them different conditions of life and experiences, but also varying knowledge and visions about the “boarding school”-environment that soldiering means; about weariness and comradeship, about how “the talk goes” in the squad-rooms and the cramped tents, about the relation between officers and conscripts. How did all this affect the handling and organization of everyday life? What does the military context and hierarchies mean for the evolution of a sense of community or solidarity? These questions form the hub around which the discussions circle and Goffman is one source of inspiration. Emphasis is on ethnographic descriptions and analyses of the interplay between people in relation to a military framework, but methodological aspects of field-work and in which ways photographies came to be important both in field-work and in the research process are also discussed. This work coincided with an ongoing debate about the future compulsory military service. During the whole work period, media repeatedly reported about defence concerns and reduced military service cohorts. The question about common military service has been highlighted in a number of contexts, while everyday life in barracks, army tents and regiment courtyards for the most part has dwelt in the shadow of these discussions. This work points the ray of light in this latter direction. The objective is not only to obtain knowledge about the internal dynamic, about how “soldier life” is handled and organized in relation to the conditions under which one lives, but also about which insights this gives about other societal and cultural occurrences. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Från början användes uttrycket "mannen i ledet" bara om meniga soldater, men det är också ett bildligt uttryck med innebörden gemene man, gräsrot, medlem på fältet/gräsrotsnivå/verkstadsgolvet. Den här avhandlingen handlar om unga män som under mitten av 1990-talet gjorde lumpen på ett pjäskompani vid Wendes artilleriregemente i skånska Hässleholm. ”Pjäs” betyder kanoner, haubitsar, granatkastare och andra tyngre skjutvapen, fokus ligger emellertid på kulturella och sociala aspekter av värnpliktens vardag. Vad händer egentligen i mötet mellan människor födda under 1970-talet och en så pass hierarkisk, rutiniserad, mansdominerad och mytomspunnen institution som den militära – och vilka kunskaper... (More)
Popular Abstract in Swedish

Från början användes uttrycket "mannen i ledet" bara om meniga soldater, men det är också ett bildligt uttryck med innebörden gemene man, gräsrot, medlem på fältet/gräsrotsnivå/verkstadsgolvet. Den här avhandlingen handlar om unga män som under mitten av 1990-talet gjorde lumpen på ett pjäskompani vid Wendes artilleriregemente i skånska Hässleholm. ”Pjäs” betyder kanoner, haubitsar, granatkastare och andra tyngre skjutvapen, fokus ligger emellertid på kulturella och sociala aspekter av värnpliktens vardag. Vad händer egentligen i mötet mellan människor födda under 1970-talet och en så pass hierarkisk, rutiniserad, mansdominerad och mytomspunnen institution som den militära – och vilka kunskaper följer i spåren av detta? Alla värnpliktiga bar med sig skilda levnadsvillkor och erfarenheter, men även varierande kunskaper och föreställningar om den internatmiljö som ”lumparlivet” innebär; om leda och kamratskap, om hur ”snacket går” inne på logementen och inne i de trånga armétälten, om relationen mellan befäl och värnpliktiga. Vilken betydelse hade detta för hur vardagen hanterades och organiserades? Vad betyder det militära sammanhanget och hierarkierna för de gemenskapsformer som utvecklades? Vilket värde tillmäts tid under dessa omständigheter och hur kan vi förstå uppfattningar om ”bortkastad” och ”lärorik” tid? Arbetet sammanföll med en pågående debatt om den allmänna värnpliktens framtid. Under hela arbetet rapporterade medierna återkommande om försvarsangelägenheter och minskande värnpliktskullar. Vad betyder vetskapen om att det hela är tillfälligt, liksom att vissa måste göra värnplikten, medan andra slipper? På kompaniet fanns inga kvinnor som gjorde värnplikt, men hur ställde sig de värnpliktiga till frågan om kvinnlig värnplikt? Frågorna bildar det nav som diskussionerna kretsar kring och Erving Goffman är en av inspirationskällorna. Studien bygger på två fältarbeten vid regementet, mellan åren 1994-96. Tonvikten ligger på etnografiska beskrivningar och analyser av samspelet mellan människor i relation till en militär inramning. Mot slutet av 1900-talet har frågan om den allmänna värnplikten varit belyst i en rad olika sammanhang, medan vardagen inne på logement, armétält och på kaserngårdar till stor del legat i skuggan av dessa diskussioner. Med detta arbete vill jag rikta belysningen mot detta håll. Avsikten är inte enbart att få kunskap om den interna dynamiken, hur ”lumparlivet” hanteras och organiseras i relation till de villkor man lever under, utan även om vilka insikter detta ger om andra samhälleliga och kulturella skeenden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Jansson, Sören, Södertörns Högskola
organization
alternative title
The man in line. In step and out of step in the shadow of military service
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
discipline, hierarchy, ethnography, field-work, interviews, photo-documentation, social interaction, artillery, gender, men, time, Cultural anthropology, friendship, military service, conscription, ethnology, Kulturantropologi, etnologi
pages
200 pages
publisher
Carlsson Bokförlag
defense location
N/A
defense date
2000-09-15 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUHFDA/- -00/1039- -SE
ISBN
91-7203-983-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0b5d3f45-28de-4f39-899b-e40d7b48716f (old id 19593)
date added to LUP
2016-04-04 11:29:02
date last changed
2018-11-21 21:05:09
@phdthesis{0b5d3f45-28de-4f39-899b-e40d7b48716f,
 abstract   = {This dissertation deals with young men who in the mid 1990s made their military service at a cannon company at Wende’s artillery regiment in the scanian town Hässleholm. ”Cannon” refers not only to cannons, but also to haubitses, grenade-throwers and other heavy arms. The focus, however, is on cultural and social aspects of everyday military service. What does actually happen in the encounter between people born in the 1970s and such an hierarchical, routinized, male-dominated and mythical institution as the army – and which knowledge follows from this? All conscripts carried with them different conditions of life and experiences, but also varying knowledge and visions about the “boarding school”-environment that soldiering means; about weariness and comradeship, about how “the talk goes” in the squad-rooms and the cramped tents, about the relation between officers and conscripts. How did all this affect the handling and organization of everyday life? What does the military context and hierarchies mean for the evolution of a sense of community or solidarity? These questions form the hub around which the discussions circle and Goffman is one source of inspiration. Emphasis is on ethnographic descriptions and analyses of the interplay between people in relation to a military framework, but methodological aspects of field-work and in which ways photographies came to be important both in field-work and in the research process are also discussed. This work coincided with an ongoing debate about the future compulsory military service. During the whole work period, media repeatedly reported about defence concerns and reduced military service cohorts. The question about common military service has been highlighted in a number of contexts, while everyday life in barracks, army tents and regiment courtyards for the most part has dwelt in the shadow of these discussions. This work points the ray of light in this latter direction. The objective is not only to obtain knowledge about the internal dynamic, about how “soldier life” is handled and organized in relation to the conditions under which one lives, but also about which insights this gives about other societal and cultural occurrences.},
 author    = {Wollinger, Susanne},
 isbn     = {91-7203-983-3},
 language   = {swe},
 publisher  = {Carlsson Bokförlag},
 school    = {Lund University},
 title    = {Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga},
 year     = {2000},
}