Advanced

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008

Bergendorf, Ulf LU ; Friman, Katarina and Tinnerberg, Håkan LU (2010) In Arbets- och Miljömedicin 1.
Abstract (Swedish)
Den allmänna befolkningens personliga exponering i Malmö för några cancerframkallande ämnen undersöktes under perioden september-december 2008. Totalt 61 mätningar genomfördes på 41 slumpmässigt utvalda individer med personburna passiva provtagare för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, samt kvävedioxid, i sjudygnsperioder. Upprepade mätningar gjordes på 20 personer. Parallellt med de personburna mätningarna utfördes stationära mätningar på två platser i Malmö, en på Rådhustaket, som anses representera Malmös urbana bakgrund, samt en i gatunivå på Dalaplan.

Utöver detta utfördes även pumpad tvådygnsprovtagning av partiklar (PM2.5) och polyaromatiska kolväten (PAH) stationärt inomhus i vardagsrum samt vid den urbana... (More)
Den allmänna befolkningens personliga exponering i Malmö för några cancerframkallande ämnen undersöktes under perioden september-december 2008. Totalt 61 mätningar genomfördes på 41 slumpmässigt utvalda individer med personburna passiva provtagare för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, samt kvävedioxid, i sjudygnsperioder. Upprepade mätningar gjordes på 20 personer. Parallellt med de personburna mätningarna utfördes stationära mätningar på två platser i Malmö, en på Rådhustaket, som anses representera Malmös urbana bakgrund, samt en i gatunivå på Dalaplan.

Utöver detta utfördes även pumpad tvådygnsprovtagning av partiklar (PM2.5) och polyaromatiska kolväten (PAH) stationärt inomhus i vardagsrum samt vid den urbana bakgrundsstationen. PAH-mätningarna presenteras nedan som nivåer av bens(a)pyren.

Deltagarfrekvensen var 63 %. Medianresultat från studien i Malmö presenteras i nedanstående tabell:

Ämne Personburna mätningar/vardagsrumsmätningar Utomhusmätningar

Rådhustaket Dalaplan

Bensen

(ug/m3) 1,0 0,65 1,1

1,3-Butadien

(ug/m3) 0,31 0,05 0,12

Formaldehyd

(ug/m3) 12 3,4 3,0

Kvävedioxid

(ug/m3) 15 20 28

Bens(a)pyren

(pg/m3) 14 24 -

PM2.5

(ug/m3) 5,8 5,3 -Den personliga exponeringen för bensen korrelerade med halten av butadien, inga andra ämnen korrelerade med varandra.

Den personliga exponeringen för bensen och butadien korrelerade med både egen rökning och passiv rökning. Det fanns också samband mellan butadien och tid i egen bostad. Kvävedioxidhalterna korrelerade till innehav av gasspis. Bens(a)pyren mätt i urban bakgrund korrelerade med både PM2.5 och summa PAH. För inomhusmätningarna korrelerade summa PAH med både PM2.5 och bens(a)pyren.

Det fanns inga korrelationer mellan de parallella bakgrundsmätningarna och medelhalter av de personburna exponeringarna för något av de studerade ämnena.

Vid en jämförelse med 2003 års mätning har de personburna halterna av bensen och butadien sjunkit signifikant. För kvävedioxid visar denna undersökning att de stationära bakgrundshalterna har sjunkit tydligt vilket också konfirmeras med mätningar genomförda av Malmö kommun, medan de personburna nivåerna ligger på samma nivåer.

Denna studie är en del i Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning, luft, och finansieras av Naturvårdsverket. Liknande undersökning har tidigare genomförts i Malmö 2003 och i Göteborg, Stockholm, Umeå och Lindesberg mellan 2000 och 2007. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
unpublished
subject
in
Arbets- och Miljömedicin
volume
1
pages
41 pages
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ca4c725d-5a31-47d3-8f64-acfe86be39df (old id 1962935)
alternative location
http://www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/rapporter/halsa/voc-luft-malmo-2008.pdf
date added to LUP
2011-07-25 13:26:29
date last changed
2016-04-16 12:46:20
@techreport{ca4c725d-5a31-47d3-8f64-acfe86be39df,
 abstract   = {Den allmänna befolkningens personliga exponering i Malmö för några cancerframkallande ämnen undersöktes under perioden september-december 2008. Totalt 61 mätningar genomfördes på 41 slumpmässigt utvalda individer med personburna passiva provtagare för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, samt kvävedioxid, i sjudygnsperioder. Upprepade mätningar gjordes på 20 personer. Parallellt med de personburna mätningarna utfördes stationära mätningar på två platser i Malmö, en på Rådhustaket, som anses representera Malmös urbana bakgrund, samt en i gatunivå på Dalaplan. <br/><br>
Utöver detta utfördes även pumpad tvådygnsprovtagning av partiklar (PM2.5) och polyaromatiska kolväten (PAH) stationärt inomhus i vardagsrum samt vid den urbana bakgrundsstationen. PAH-mätningarna presenteras nedan som nivåer av bens(a)pyren. <br/><br>
Deltagarfrekvensen var 63 %. Medianresultat från studien i Malmö presenteras i nedanstående tabell:<br/><br>
Ämne	Personburna mätningar/vardagsrumsmätningar	Utomhusmätningar<br/><br>
		Rådhustaket	Dalaplan<br/><br>
Bensen<br/><br>
(ug/m3)	1,0	0,65	1,1<br/><br>
1,3-Butadien<br/><br>
(ug/m3)	0,31	0,05	0,12<br/><br>
Formaldehyd<br/><br>
(ug/m3)	12	3,4	3,0<br/><br>
Kvävedioxid<br/><br>
(ug/m3)	15	20	28<br/><br>
Bens(a)pyren<br/><br>
(pg/m3)	14	24	-<br/><br>
PM2.5<br/><br>
(ug/m3)	5,8	5,3	-<br/><br>
<br/><br>
Den personliga exponeringen för bensen korrelerade med halten av butadien, inga andra ämnen korrelerade med varandra.<br/><br>
Den personliga exponeringen för bensen och butadien korrelerade med både egen rökning och passiv rökning. Det fanns också samband mellan butadien och tid i egen bostad. Kvävedioxidhalterna korrelerade till innehav av gasspis. Bens(a)pyren mätt i urban bakgrund korrelerade med både PM2.5 och summa PAH. För inomhusmätningarna korrelerade summa PAH med både PM2.5 och bens(a)pyren. <br/><br>
Det fanns inga korrelationer mellan de parallella bakgrundsmätningarna och medelhalter av de personburna exponeringarna för något av de studerade ämnena. <br/><br>
Vid en jämförelse med 2003 års mätning har de personburna halterna av bensen och butadien sjunkit signifikant. För kvävedioxid visar denna undersökning att de stationära bakgrundshalterna har sjunkit tydligt vilket också konfirmeras med mätningar genomförda av Malmö kommun, medan de personburna nivåerna ligger på samma nivåer.<br/><br>
Denna studie är en del i Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning, luft, och finansieras av Naturvårdsverket. Liknande undersökning har tidigare genomförts i Malmö 2003 och i Göteborg, Stockholm, Umeå och Lindesberg mellan 2000 och 2007.},
 author    = {Bergendorf, Ulf and Friman, Katarina and Tinnerberg, Håkan},
 institution = {[Publisher information missing]},
 language   = {swe},
 pages    = {41},
 series    = {Arbets- och Miljömedicin},
 title    = {Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008},
 volume    = {1},
 year     = {2010},
}