Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Slutrapport ippi - Forska och väx, VINNOVA. Hållbara och kvalitetssäkra kommunikationstjänster i äldreomsorgen

Kjell, Lindén and Östlund, Britt LU (2011)
Abstract
Syftet med detta Forska och Väx-projekt har varit att öka konkurrenskraften för InView AB genom att tillsammans med forskare bedriva användarcentrerad utveckling av tjänster på ippi-systemet i fyra olika kommuner med lokala behov. Projektet har genomförts med mål att ta fram ett tjänsteutbud som svarar upp till kommunens behov av en ny plattform för hållbar och kvalitetssäkrad kommunikation i äldreomsorgen. I detta arbete har användarcentrerade utvecklingsmetoder varit centralt, där presumtiva kunder och slutanvändare är delaktiga i processen. Däri består kvalitetssäkringen, att användaren av tjänsten görs delaktig och att de arbetssätt som utvecklats är dynamiska så att lärdomar byggs in i systemet som görs hållbart med öppna standarder.... (More)
Syftet med detta Forska och Väx-projekt har varit att öka konkurrenskraften för InView AB genom att tillsammans med forskare bedriva användarcentrerad utveckling av tjänster på ippi-systemet i fyra olika kommuner med lokala behov. Projektet har genomförts med mål att ta fram ett tjänsteutbud som svarar upp till kommunens behov av en ny plattform för hållbar och kvalitetssäkrad kommunikation i äldreomsorgen. I detta arbete har användarcentrerade utvecklingsmetoder varit centralt, där presumtiva kunder och slutanvändare är delaktiga i processen. Däri består kvalitetssäkringen, att användaren av tjänsten görs delaktig och att de arbetssätt som utvecklats är dynamiska så att lärdomar byggs in i systemet som görs hållbart med öppna standarder.

Projektet har genomförts med InView som projektägare i samverkan med representanter från Swedish Institute of Computer Science (SICS), FoU Seniorium, FoU Jämt och fyra referenskommuner. Projektarbetet har bedrivits i åtta delprojekt; Metodprojektet, användarcentrerade utvecklingsmetoder och socio-tekniska införandemetoder, Informationsstrukturprojektet, utveckling av en användbar och skalbar informationsstruktur, Affärsmodellsprojektet, med kommunen som kund till ippi-tjänsten, Södertäljeprojektet, hemtjänstverksamhet, Jämtlandsprojektet, service i glesbygd, Täbyprojektet, en träffpunkt för seniora invånare, Vallentunaprojektet, ett vård- och omsorgsboende, och slutligen Teknikprojektet, bestående av utveckling och test av ippi-systemet.Genom ett verksamhetsnära samarbete i fyra kommuner med skilda behov och brukargrupper har InView och forskarorganisationen i projektet lyft ippi-plattformens funktionalitet och erhållit värdefulla erfarenheter kring införande av ippi som teknikstöd. Under projektet har ippi vidareutvecklats med sociala kommunikationstjänster, vård- och omsorgsriktade tjänster och tjänster med fokus på friskvård och hälsa, samt informationstjänster om lokalt aktivitetsutbud. De användarcentrerade utvecklingsmetoderna och socio-tekniska införandemetoder har varit centrala i projektet och i stort bidragit till projektets lyckade utgång. Affärsmodellen för ippi-tjänsten med kommunen som kund har utvecklats med argument baserade i Socialtjänstlagstiftningen och bekräftats genom att tre av fyra medverkande kommuner har beslutat att fortsätta i någon form. Dessa kommuner har även agerat referenskommuner och InView har sedan hösten 2009 utökat sitt kundsamarbete till att våren 2011 arbeta med 22 kommuner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
categories
Popular Science
pages
24 pages
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e5d206e6-3661-47a2-8e90-b3f53a64def6 (old id 1977329)
date added to LUP
2016-04-04 13:07:19
date last changed
2018-11-21 21:12:17
@techreport{e5d206e6-3661-47a2-8e90-b3f53a64def6,
 abstract   = {Syftet med detta Forska och Väx-projekt har varit att öka konkurrenskraften för InView AB genom att tillsammans med forskare bedriva användarcentrerad utveckling av tjänster på ippi-systemet i fyra olika kommuner med lokala behov. Projektet har genomförts med mål att ta fram ett tjänsteutbud som svarar upp till kommunens behov av en ny plattform för hållbar och kvalitetssäkrad kommunikation i äldreomsorgen. I detta arbete har användarcentrerade utvecklingsmetoder varit centralt, där presumtiva kunder och slutanvändare är delaktiga i processen. Däri består kvalitetssäkringen, att användaren av tjänsten görs delaktig och att de arbetssätt som utvecklats är dynamiska så att lärdomar byggs in i systemet som görs hållbart med öppna standarder. <br/><br>
Projektet har genomförts med InView som projektägare i samverkan med representanter från Swedish Institute of Computer Science (SICS), FoU Seniorium, FoU Jämt och fyra referenskommuner. Projektarbetet har bedrivits i åtta delprojekt; Metodprojektet, användarcentrerade utvecklingsmetoder och socio-tekniska införandemetoder, Informationsstrukturprojektet, utveckling av en användbar och skalbar informationsstruktur, Affärsmodellsprojektet, med kommunen som kund till ippi-tjänsten, Södertäljeprojektet, hemtjänstverksamhet, Jämtlandsprojektet, service i glesbygd, Täbyprojektet, en träffpunkt för seniora invånare, Vallentunaprojektet, ett vård- och omsorgsboende, och slutligen Teknikprojektet, bestående av utveckling och test av ippi-systemet.<br/><br>
<br/><br>
Genom ett verksamhetsnära samarbete i fyra kommuner med skilda behov och brukargrupper har InView och forskarorganisationen i projektet lyft ippi-plattformens funktionalitet och erhållit värdefulla erfarenheter kring införande av ippi som teknikstöd. Under projektet har ippi vidareutvecklats med sociala kommunikationstjänster, vård- och omsorgsriktade tjänster och tjänster med fokus på friskvård och hälsa, samt informationstjänster om lokalt aktivitetsutbud. De användarcentrerade utvecklingsmetoderna och socio-tekniska införandemetoder har varit centrala i projektet och i stort bidragit till projektets lyckade utgång. Affärsmodellen för ippi-tjänsten med kommunen som kund har utvecklats med argument baserade i Socialtjänstlagstiftningen och bekräftats genom att tre av fyra medverkande kommuner har beslutat att fortsätta i någon form. Dessa kommuner har även agerat referenskommuner och InView har sedan hösten 2009 utökat sitt kundsamarbete till att våren 2011 arbeta med 22 kommuner.},
 author    = {Kjell, Lindén and Östlund, Britt},
 institution = {[Publisher information missing]},
 language   = {swe},
 title    = {Slutrapport ippi - Forska och väx, VINNOVA. Hållbara och kvalitetssäkra kommunikationstjänster i äldreomsorgen},
 year     = {2011},
}