Advanced

Historiska stormhändelser som underlag vid riskanalys : Studie av översvämningarna 1872 och 1904 längs Skånes syd- och ostkust

Fredriksson, Caroline LU ; Feldmann Eellend, Beate; Larson, Magnus LU and Martinez, Grit (2017) In Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research 73(3). p.93-110
Abstract (Swedish)
Den 13 november 1872 inträffade en extrem översvämning i kustområdena kring Södra Östersjön. Högt vattenstånd i kombination med höga vågor ledde till att cirka 300 personer omkom och fler än 15 000 blev hemlösa. Utmed Skånes kust omkom minst 23 personer, över 100 bostadshus förstördes och hundratals kustfiskare förlorade sin inkomstkälla då båtar och fiskeredskap slogs sönder och drogs ut i havet. Natten till nyårsafton 1904, drabbades åter Skånes syd- och ostkust av en svår storm. Stormen 1904 var inte lika extrem som den 1872. Skadorna blev mindre omfattande men av en annan art, då järnvägar byggts ut längs delar av kuststräckan. I den här studien sammanställs information om stormarna 1872 och 1904 som analyseras med avseende på hur... (More)
Den 13 november 1872 inträffade en extrem översvämning i kustområdena kring Södra Östersjön. Högt vattenstånd i kombination med höga vågor ledde till att cirka 300 personer omkom och fler än 15 000 blev hemlösa. Utmed Skånes kust omkom minst 23 personer, över 100 bostadshus förstördes och hundratals kustfiskare förlorade sin inkomstkälla då båtar och fiskeredskap slogs sönder och drogs ut i havet. Natten till nyårsafton 1904, drabbades åter Skånes syd- och ostkust av en svår storm. Stormen 1904 var inte lika extrem som den 1872. Skadorna blev mindre omfattande men av en annan art, då järnvägar byggts ut längs delar av kuststräckan. I den här studien sammanställs information om stormarna 1872 och 1904 som analyseras med avseende på hur riskmedvetenhet, sårbarhet och samhällets resiliens har förändrats över tiden. Efter stormarna återhämtade sig kustsamhällena
snabbt genom statliga bidrag, frivilligarbete och välgörenhet. Om 1872-stormen skulle upprepa sig
idag skulle skador på bebyggelse och infrastruktur bli betydligt mer omfattande och i vissa områden skulle det föreligga risk för liv och hälsa. Samtidigt är välståndet i kustsamhällena idag betydligt högre, fler hus är försäkrade och få människor är beroende av fiske som inkomstkälla. Studier av de historiska stormar som inträffat innan våg- och vattenståndsmätningar började är ett viktigt komplement till riskanalyser baserade på statistiska beräkningar av extremvärden vars tillförlitlighet begränsas av dataseriernas längd. Ökad riskmedvetenhet leder i sin tur till att risker minskar. Genom att förstå och minnas historiska stormar och deras konsekvenser kan individer och samhället fatta välgrundade beslut om vilka risker de är beredda att acceptera för kustnära boende. (Less)
Abstract
On November 13, 1872 an extreme flood occurred in the coastal areas surrounding the South Baltic Sea. An extreme storm surge in combination with high waves caused the death of about 300 people and more than 15,000 people lost their homes. Along the coast of Scania, southern Sweden, at least 23 people were killed and more than 100 houses were destroyed. Hundreds of fishermen lost their source of income when boats and fishing equipment were damaged by the waves and pulled offshore. During the night before New Year’s Eve in 1904 the Scania coast was again hit by a severe storm. This storm in 1904 was not as extreme as the storm in 1872. The damage was less extensive but of a different character, because railroads had been built along parts of... (More)
On November 13, 1872 an extreme flood occurred in the coastal areas surrounding the South Baltic Sea. An extreme storm surge in combination with high waves caused the death of about 300 people and more than 15,000 people lost their homes. Along the coast of Scania, southern Sweden, at least 23 people were killed and more than 100 houses were destroyed. Hundreds of fishermen lost their source of income when boats and fishing equipment were damaged by the waves and pulled offshore. During the night before New Year’s Eve in 1904 the Scania coast was again hit by a severe storm. This storm in 1904 was not as extreme as the storm in 1872. The damage was less extensive but of a different character, because railroads had been built along parts of the coast. This study presents information about the storms in 1872 and 1904 that is analysed with respect to the evolution of risk awareness, vulnerability, and societies’ resilience over time. After the storms, the coastal communities in Scania recovered quickly through governmental subsidies, voluntary work, and charity. If the 1872 storm would repeat itself today, the damage to buildings and infrastructure would be far worse and in some areas, human lives and health would be at risk. Meanwhile, the coastal communities of today are much richer, home insurances are more common, and fewer people depend on income from fishery. Studies of historical storm events that occurred before the start of systematic wave and water level measurements are important complements to risk analyses based on statistical extreme value models whose reliability is limited by the length of the data series. Increased risk awareness leads in itself to risk mitigation. Through understanding and remembering historical storm events and their consequences, individuals and the society can make informed decisions about the level of risk they are willing to accept to live near the coast. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
The role of historical storm events in risk analysis : A study of the coastal flood events in 1872 and 1904 along the south and east coast of Scania, Sweden
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
Coastal flooding, extreme storm surge, Backafloden, Nyårsstormen, the 1872 storm, the 1904 storm
in
Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
volume
73
issue
3
pages
93 - 110
publisher
Föreningen Vatten
ISSN
0042-2886
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1ae6d775-a53e-4a38-b8d0-b9750278045d
alternative location
http://www.tidskriftenvatten.se/tsv-artikel/4851-2/
date added to LUP
2017-11-13 16:43:00
date last changed
2018-11-21 21:36:01
@article{1ae6d775-a53e-4a38-b8d0-b9750278045d,
 abstract   = {On November 13, 1872 an extreme flood occurred in the coastal areas surrounding the South Baltic Sea. An extreme storm surge in combination with high waves caused the death of about 300 people and more than 15,000 people lost their homes. Along the coast of Scania, southern Sweden, at least 23 people were killed and more than 100 houses were destroyed. Hundreds of fishermen lost their source of income when boats and fishing equipment were damaged by the waves and pulled offshore. During the night before New Year’s Eve in 1904 the Scania coast was again hit by a severe storm. This storm in 1904 was not as extreme as the storm in 1872. The damage was less extensive but of a different character, because railroads had been built along parts of the coast. This study presents information about the storms in 1872 and 1904 that is analysed with respect to the evolution of risk awareness, vulnerability, and societies’ resilience over time. After the storms, the coastal communities in Scania recovered quickly through governmental subsidies, voluntary work, and charity. If the 1872 storm would repeat itself today, the damage to buildings and infrastructure would be far worse and in some areas, human lives and health would be at risk. Meanwhile, the coastal communities of today are much richer, home insurances are more common, and fewer people depend on income from fishery. Studies of historical storm events that occurred before the start of systematic wave and water level measurements are important complements to risk analyses based on statistical extreme value models whose reliability is limited by the length of the data series. Increased risk awareness leads in itself to risk mitigation. Through understanding and remembering historical storm events and their consequences, individuals and the society can make informed decisions about the level of risk they are willing to accept to live near the coast. },
 author    = {Fredriksson, Caroline and Feldmann Eellend, Beate and Larson, Magnus and Martinez, Grit},
 issn     = {0042-2886},
 keyword   = {Coastal flooding,extreme storm surge,Backafloden,Nyårsstormen,the 1872 storm,the 1904 storm},
 language   = {swe},
 number    = {3},
 pages    = {93--110},
 publisher  = {Föreningen Vatten},
 series    = {Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research},
 title    = {Historiska stormhändelser som underlag vid riskanalys : Studie av översvämningarna 1872 och 1904 längs Skånes syd- och ostkust},
 volume    = {73},
 year     = {2017},
}