Advanced

Tillitsbaserad styrning : Ett ramverk

Bringselius, Louise LU (2017)
Abstract (Swedish)
Detta PM föreslår ett första ramverk för begreppet tillitsbaserad styrning. En teoretisk och en praktisk definition av tillitsbaserad styrning föreslås. Baserat på en klassisk modell från den internationella tillitsforskningen antas tilliten utgå från en bedömning av tillitsvärdigheten hos motparten, givet dennes förmåga (kunskap, m.m.), dennes integritet och dennes hjälpvillighet. Det slås vidare fast att följsamhet mot lagar och regelverk är en utgångspunkt, liksom genomförande av politiskt fattade beslut, men att en tillitsbaserad styrning innebär att yrkesprofessionella bör konsulteras även i de processer som ligger till grund för lagstiftning och politikutformning. Tillitens gränser och förutsättningar diskuteras och sju konkreta... (More)
Detta PM föreslår ett första ramverk för begreppet tillitsbaserad styrning. En teoretisk och en praktisk definition av tillitsbaserad styrning föreslås. Baserat på en klassisk modell från den internationella tillitsforskningen antas tilliten utgå från en bedömning av tillitsvärdigheten hos motparten, givet dennes förmåga (kunskap, m.m.), dennes integritet och dennes hjälpvillighet. Det slås vidare fast att följsamhet mot lagar och regelverk är en utgångspunkt, liksom genomförande av politiskt fattade beslut, men att en tillitsbaserad styrning innebär att yrkesprofessionella bör konsulteras även i de processer som ligger till grund för lagstiftning och politikutformning. Tillitens gränser och förutsättningar diskuteras och sju konkreta modeller för denna typ av styrning föreslås. Till dessa modeller hör minskad detaljstyrning samt placering av administrativa uppgifter i särskilda administrativa funktioner. Målet är att, genom att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang, åstadkomma bättre service till brukaren och ökad samverkan kring dennes behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
tillitsbaserad styrning, tillitsdelegationen, tillitsstyrning
pages
18 pages
publisher
Tillitsdelegationen
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1d1e7c45-56dc-440c-b962-e1df8222141b
date added to LUP
2017-03-30 14:35:31
date last changed
2017-04-11 16:08:39
@techreport{1d1e7c45-56dc-440c-b962-e1df8222141b,
 abstract   = {Detta PM föreslår ett första ramverk för begreppet tillitsbaserad styrning. En teoretisk och en praktisk definition av tillitsbaserad styrning föreslås. Baserat på en klassisk modell från den internationella tillitsforskningen antas tilliten utgå från en bedömning av tillitsvärdigheten hos motparten, givet dennes förmåga (kunskap, m.m.), dennes integritet och dennes hjälpvillighet. Det slås vidare fast att följsamhet mot lagar och regelverk är en utgångspunkt, liksom genomförande av politiskt fattade beslut, men att en tillitsbaserad styrning innebär att yrkesprofessionella bör konsulteras även i de processer som ligger till grund för lagstiftning och politikutformning. Tillitens gränser och förutsättningar diskuteras och sju konkreta modeller för denna typ av styrning föreslås. Till dessa modeller hör minskad detaljstyrning samt placering av administrativa uppgifter i särskilda administrativa funktioner. Målet är att, genom att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang, åstadkomma bättre service till brukaren och ökad samverkan kring dennes behov.},
 author    = {Bringselius, Louise},
 institution = {Tillitsdelegationen},
 keyword   = {tillitsbaserad styrning,tillitsdelegationen,tillitsstyrning},
 language   = {swe},
 month    = {04},
 pages    = {18},
 title    = {Tillitsbaserad styrning : Ett ramverk},
 year     = {2017},
}