Advanced

Financing of Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks: An Institutional-Network Approach.

Alam, Mohammed LU (2002)
Abstract
This study is characterized by its development of an analytical framework for describing and explaining the lender-borrower financing relationships of rural-based small and cottage industries by including contextual conditions. It applies this framework to the socio- environmental conditions of Bangladesh with special emphasis on the role of Islamic banks.A theoretical framework based on institutional and network approaches and a qualitative method of inquiry are used to conceptualize the exchange relationships between financing organizations and small and cottage industry owners in Bangladesh. The results reveal the nature of lender-borrower network relationships and the influence of different background institutions... (More)
This study is characterized by its development of an analytical framework for describing and explaining the lender-borrower financing relationships of rural-based small and cottage industries by including contextual conditions. It applies this framework to the socio- environmental conditions of Bangladesh with special emphasis on the role of Islamic banks.A theoretical framework based on institutional and network approaches and a qualitative method of inquiry are used to conceptualize the exchange relationships between financing organizations and small and cottage industry owners in Bangladesh. The results reveal the nature of lender-borrower network relationships and the influence of different background institutions such as religion, culture, the political and legal system, and families/clans on their exchange functions from the viewpoint of the socio-economic environmental context of Bangladesh.The major theoretical finding in this study is concerned with the development of an ‘Institutional-Network Framework’, where a clear concept of different institutions (for example, major financing systems and small and cottage industry systems) is developed to study lender-borrower relationships in a particular socio-economic environment. Furthermore, the theoretical findings are characterized by the development of various network concepts. Thus, the theoretical framework developed by combining institution and network concepts is used to analyze and understand differences in exchange activities among economic actors within different institutional contexts.The empirical findings suggest, among other things, that any financing system characterized by close supervision of borrowed funds develops the lender-borrower network relationships and assists rural-based small and cottage industry owners in making proper use of their borrowed funds.The study also shows that the supervisory and ‘in kind’ lending policy of Islamic banks not only contributes in promoting inter- and intra-organizational network relationships within and between economic actors in the Islamic financing system and the small and cottage industry systems, but also contributes in developing saving habits among borrowers in rural Bangladesh. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I denna studie utvecklas olika begrepp och samband mellan dessa begrepp (en teoretisk referensram) för att beskriva och förklara relationer mellan långivare och låntagare i landsbygdsbaserade små företag och de förhållanden i omgivningen som påverkar dessa relationer. Referensramen tillämpas på Bangladesh betonar särskilt den roll som islamska banker har. Teorier från institutionell teori och nätverksteori och en kvalitativ undersökningsmetod används i studien.Resultaten är en beskrivning av nätverket mellan långivare och låntagare och hur bl a religion, kultur, det politiska och legala systemet och familjer/klaner i Bangladesh påverkar utbytesrelationerna. Det viktigaste... (More)
Popular Abstract in Swedish

I denna studie utvecklas olika begrepp och samband mellan dessa begrepp (en teoretisk referensram) för att beskriva och förklara relationer mellan långivare och låntagare i landsbygdsbaserade små företag och de förhållanden i omgivningen som påverkar dessa relationer. Referensramen tillämpas på Bangladesh betonar särskilt den roll som islamska banker har. Teorier från institutionell teori och nätverksteori och en kvalitativ undersökningsmetod används i studien.Resultaten är en beskrivning av nätverket mellan långivare och låntagare och hur bl a religion, kultur, det politiska och legala systemet och familjer/klaner i Bangladesh påverkar utbytesrelationerna. Det viktigaste teoretiska resultatet är en utvecklad referensram ”Institutional-Network Framework”. Vidare innehåller det teoretiska resultatet olika nätverksbegrepp. De empiriska resultaten innebär bland annat att finansiella arrangemang som kännetecknas av en omsorgsfull övervakning när det gäller lån, utvecklar relationerna mellan låntagare och långivare och hjälper ägare av landsbygdsbaserade småföretag att använda sina lånemedel på ett lämpligt sätt.Studien visar också att kontrollmetoder och finanslåneformer, som används av Islamska banker inte bara bidrar till att utveckla nätverk mellan ekonomiska aktörer i det Islamska finanssystemet och småföretagen, utan de bidrar även till att utveckla sparandevanor hos låntagare på landsbygden i Bangladesh. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hadjikhani, Amjad
organization
alternative title
Finansiering av landsbygdsbaserade småföretag i Bangladesh med hjälp av islamska banker: en institutionell nätverksstudie’.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Financial science, Bai-Muajjal financing mode, Small and cottage industry, Lender-borrower relationships, Institutional-Network, Bangladesh, Islamic banks, Finansiering
pages
403 pages
publisher
Lund Business Press
defense location
EC3:207
defense date
2002-10-24 10:15:00
ISBN
91-971179-3-5
language
English
LU publication?
yes
id
da34de11-6080-4432-a2cd-fedc6ebd6347 (old id 20412)
date added to LUP
2016-04-04 11:34:03
date last changed
2018-11-21 21:05:43
@phdthesis{da34de11-6080-4432-a2cd-fedc6ebd6347,
 abstract   = {This study is characterized by its development of an analytical framework for describing and explaining the lender-borrower financing relationships of rural-based small and cottage industries by including contextual conditions. It applies this framework to the socio- environmental conditions of Bangladesh with special emphasis on the role of Islamic banks.<br/><br>
<br/><br>
A theoretical framework based on institutional and network approaches and a qualitative method of inquiry are used to conceptualize the exchange relationships between financing organizations and small and cottage industry owners in Bangladesh. The results reveal the nature of lender-borrower network relationships and the influence of different background institutions such as religion, culture, the political and legal system, and families/clans on their exchange functions from the viewpoint of the socio-economic environmental context of Bangladesh.<br/><br>
<br/><br>
The major theoretical finding in this study is concerned with the development of an ‘Institutional-Network Framework’, where a clear concept of different institutions (for example, major financing systems and small and cottage industry systems) is developed to study lender-borrower relationships in a particular socio-economic environment. Furthermore, the theoretical findings are characterized by the development of various network concepts. Thus, the theoretical framework developed by combining institution and network concepts is used to analyze and understand differences in exchange activities among economic actors within different institutional contexts.<br/><br>
<br/><br>
The empirical findings suggest, among other things, that any financing system characterized by close supervision of borrowed funds develops the lender-borrower network relationships and assists rural-based small and cottage industry owners in making proper use of their borrowed funds.<br/><br>
<br/><br>
The study also shows that the supervisory and ‘in kind’ lending policy of Islamic banks not only contributes in promoting inter- and intra-organizational network relationships within and between economic actors in the Islamic financing system and the small and cottage industry systems, but also contributes in developing saving habits among borrowers in rural Bangladesh.},
 author    = {Alam, Mohammed},
 isbn     = {91-971179-3-5},
 language   = {eng},
 publisher  = {Lund Business Press},
 school    = {Lund University},
 title    = {Financing of Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks: An Institutional-Network Approach.},
 year     = {2002},
}