Advanced

Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

Stoor, Thomas LU (2002)
Abstract
As a consequence of immigration and increasing globalisation, the new multifaith and multicultural situation in Swedish society has created new challenges and pastoral ministries for the Christian Protestant churches and denominations in Sweden. Encounters with people of other faiths and increasing religious pluralism has created a new need for reflection about the churches identity, self-understanding and future mission. This dissertation investigates and analyses the pastoral ministry of Swedish Protestant churches, denominations and missionary movements among immigrants and refugees in Sweden. It also examines and describes the different attitudes of the churches towards mission and dialogue in a multifaith society. The first chapters... (More)
As a consequence of immigration and increasing globalisation, the new multifaith and multicultural situation in Swedish society has created new challenges and pastoral ministries for the Christian Protestant churches and denominations in Sweden. Encounters with people of other faiths and increasing religious pluralism has created a new need for reflection about the churches identity, self-understanding and future mission. This dissertation investigates and analyses the pastoral ministry of Swedish Protestant churches, denominations and missionary movements among immigrants and refugees in Sweden. It also examines and describes the different attitudes of the churches towards mission and dialogue in a multifaith society. The first chapters provide a short historic background and description of the transformation of Swedish society from Lutheran orthodoxy to religious pluralism. It also gives an account of the different church-traditions and non-Christian religions that have become part of the religious landscape in Sweden due to immigration. The main part of the dissertation contains an investigation of 18 different Protestant churches and organisations, including the Church of Sweden, Evangelical denominations, Pentecostals, parachurch groups and missionary organisations. Mission strategies and aims of the different churches and religious groups are examined. Four important concepts, drawn from the investigation itself, are often refered to by the churches as both strategy and aim for ministry among immigrants and refugees. These four key concepts, diaconia, dialogue, integration and conversion, are analysed in relation to the results of the investigation. The actual ministries of the churches demonstrate different attitudes towards mission and dialogue. Some churches and denominations give priority to mission and evangelisation among immigrants from an exclusivistic point of view, which underpines the responsibility of the church to proclaim Jesus Christ as the only way to God. Other churches express an holistic attitude, which emphasises the close connection between diaconal, social activity and mission (evangelisation). The dialogic attitude stresses the importance of interfaith dialogue and cooperation with other religious and secular organisations, in order to prevent racism and conflicts between different religious and ethnic groups. The concluding part of the dissertation discusses the ministry and the attitudes of the Protestant churches as "bridge-builders" or "wall-builders" in a future multifaith society. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Den nya mångreligiösa och mångkulturella situationen i det svenska samhället till följd av invandring och ökad globalisering har ställt de svenska protestantiska trossamfunden inför nya uppgifter och utmaningar. Mötet med människor av annan tro och den ökande religiösa pluralismen har tvingat sammfunden till ny reflektion kring sin egen identitet och självförståelse vad gäller uppdrag och pastoralt arbete inför framtiden. Denna avhandling vill utifrån ett kyrko- och samfundsvetenskapligt perspektiv beskriva och analysera de protestantiska kyrkornas, samfundens och missionsorganisationernas invandrarverksamhet i Sverige av idag. Den vill också med utgångspunkt från samfundens egna motiv och mål... (More)
Popular Abstract in Swedish

Den nya mångreligiösa och mångkulturella situationen i det svenska samhället till följd av invandring och ökad globalisering har ställt de svenska protestantiska trossamfunden inför nya uppgifter och utmaningar. Mötet med människor av annan tro och den ökande religiösa pluralismen har tvingat sammfunden till ny reflektion kring sin egen identitet och självförståelse vad gäller uppdrag och pastoralt arbete inför framtiden. Denna avhandling vill utifrån ett kyrko- och samfundsvetenskapligt perspektiv beskriva och analysera de protestantiska kyrkornas, samfundens och missionsorganisationernas invandrarverksamhet i Sverige av idag. Den vill också med utgångspunkt från samfundens egna motiv och mål undersöka och tydliggöra samfundens olika förhållningssätt till den nya mångreligiösa situationen. I avhandlingen genomförs en undersökning av 18 olika protestantiska kyrkor, samfund och missionsorganisationer, från Svenska kyrkan och EFS till församlingen Livets Ord och parakyrkliga organisationer som Ungdom Med Uppgift och Operation Mission. Efter en beskrivning av det svenska samhällets omdaning från lutherskt enhetssamhälle till ett samhälle präglat av religiös mångfald, undersöks de olika gruppernas motiv, mål och verksamhet. Flera av de kyrkor och samfund som undersöks anger ord som diakoni, dialog, integration och konversion som motiv, mål och strategi för sin verksamhet. Därför analyseras dessa begrepp i relation till de resultat som undersökningen gett. Analysen visar på olika förhållningssätt från samfundens sida, i spänningsfältet mellan mission och dialog. Vissa samfund prioriterar mission och evangelisation bland invandrare utifrån en exklusivistisk kristen ståndpunkt som betonar kyrkornas ansvar att förkunna Jesus Kristus som den enda vägen till Gud. Andra samfund uppvisar en holistisk hållning som betonar sambandet mellan diakoni och mission. Ytterligare en grupp av samfund har ett dialogiskt förhållningssätt som betonar vikten av religionsdialog och samarbete med både religiösa och samhälleliga organ för att motverka rasism och spänningar mellan olika religions- och etniska grupper. I slutet av avhandlingen redogörs för dessa olika förhållningssätt och kyrkornas och samfundens roll som "brobyggare" eller "murbyggare" i det mångreligiösa samhället i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • TD Ahlstrand, Kajsa, Department of Theological research, Church of Sweden, Uppsala.
organization
alternative title
Between Mission and Dialogue. Christian Denominations and the Encounter with Multi-Faith Sweden.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
dialogic efforts, holism, exclusivism, attitudes, proselytism, conversion, mission, ecumenical and interfaith dialogue, integration, diaconal activity, Islam, interfaith encounters, Christian denominations, multifaith society, Migration, religious pluralism, identity, theology of religion, interfaith network., General, systematic and practical Christian theology, Kristen teologi (allmän, systematisk och praktisk)
pages
333 pages
publisher
Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02.,
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lund.
defense date
2002-10-08 13:15:00
ISBN
91 7217 051-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
87e10a0e-5fb4-4ea2-8fea-f4de034c02e0 (old id 20420)
date added to LUP
2016-04-04 11:33:43
date last changed
2018-11-21 21:05:39
@phdthesis{87e10a0e-5fb4-4ea2-8fea-f4de034c02e0,
 abstract   = {As a consequence of immigration and increasing globalisation, the new multifaith and multicultural situation in Swedish society has created new challenges and pastoral ministries for the Christian Protestant churches and denominations in Sweden. Encounters with people of other faiths and increasing religious pluralism has created a new need for reflection about the churches identity, self-understanding and future mission. This dissertation investigates and analyses the pastoral ministry of Swedish Protestant churches, denominations and missionary movements among immigrants and refugees in Sweden. It also examines and describes the different attitudes of the churches towards mission and dialogue in a multifaith society. The first chapters provide a short historic background and description of the transformation of Swedish society from Lutheran orthodoxy to religious pluralism. It also gives an account of the different church-traditions and non-Christian religions that have become part of the religious landscape in Sweden due to immigration. The main part of the dissertation contains an investigation of 18 different Protestant churches and organisations, including the Church of Sweden, Evangelical denominations, Pentecostals, parachurch groups and missionary organisations. Mission strategies and aims of the different churches and religious groups are examined. Four important concepts, drawn from the investigation itself, are often refered to by the churches as both strategy and aim for ministry among immigrants and refugees. These four key concepts, diaconia, dialogue, integration and conversion, are analysed in relation to the results of the investigation. The actual ministries of the churches demonstrate different attitudes towards mission and dialogue. Some churches and denominations give priority to mission and evangelisation among immigrants from an exclusivistic point of view, which underpines the responsibility of the church to proclaim Jesus Christ as the only way to God. Other churches express an holistic attitude, which emphasises the close connection between diaconal, social activity and mission (evangelisation). The dialogic attitude stresses the importance of interfaith dialogue and cooperation with other religious and secular organisations, in order to prevent racism and conflicts between different religious and ethnic groups. The concluding part of the dissertation discusses the ministry and the attitudes of the Protestant churches as "bridge-builders" or "wall-builders" in a future multifaith society.},
 author    = {Stoor, Thomas},
 isbn     = {91 7217 051-4},
 language   = {swe},
 publisher  = {Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02.,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige},
 year     = {2002},
}