Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På spaning efter den tid när bostadsrättsägare skyddades från flytt

Gustafsson, Kristian LU (2019) In Svensk Juristtidning p.913-921
Abstract (Swedish)
När beneficieskyddet för bostadsrätter infördes i svensk rätt var lagstiftarens syfte att bostadsrätter som utgångspunkt skulle undantas utmätning. Sedan införandet har värdet på bostadsrätter stigit. Värdestegringen har varit avgörande för rättsutvecklingen och idag skyddas endast en förhållandevis liten andel av svenska bostadsrätter från utmätning genom beneficieregeln i 5 kap. 1 § första stycket 6 p. utsökningsbalken. Utöver att värdet på bostads-rätter stigit sedan införandet, har även en påtaglig bostadsbrist utvecklats i Sverige. Artikeln rör den framväxta bostadsbristens förhållande till beneficieskyddet för bostadsrätter och frågan huruvida ändrade förhållanden på den svenska bostadsmarknaden åter bör påverka rättsutvecklingen.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
Beneficium, Bostadsmarknad, Bostadsrättslägenhet, Utmätning, Seizure, Housing market
in
Svensk Juristtidning
issue
10/19
pages
9 pages
publisher
Iustus förlag
ISSN
0039-6591
language
Swedish
LU publication?
yes
id
20614d2e-c69a-4e82-8c58-85abff585644
date added to LUP
2020-01-22 11:01:33
date last changed
2022-05-02 10:52:40
@article{20614d2e-c69a-4e82-8c58-85abff585644,
 abstract   = {{När beneficieskyddet för bostadsrätter infördes i svensk rätt var lagstiftarens syfte att bostadsrätter som utgångspunkt skulle undantas utmätning. Sedan införandet har värdet på bostadsrätter stigit. Värdestegringen har varit avgörande för rättsutvecklingen och idag skyddas endast en förhållandevis liten andel av svenska bostadsrätter från utmätning genom beneficieregeln i 5 kap. 1 § första stycket 6 p. utsökningsbalken. Utöver att värdet på bostads-rätter stigit sedan införandet, har även en påtaglig bostadsbrist utvecklats i Sverige. Artikeln rör den framväxta bostadsbristens förhållande till beneficieskyddet för bostadsrätter och frågan huruvida ändrade förhållanden på den svenska bostadsmarknaden åter bör påverka rättsutvecklingen.}},
 author    = {{Gustafsson, Kristian}},
 issn     = {{0039-6591}},
 keywords   = {{Beneficium; Bostadsmarknad; Bostadsrättslägenhet; Utmätning; Seizure; Housing market}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{10/19}},
 pages    = {{913--921}},
 publisher  = {{Iustus förlag}},
 series    = {{Svensk Juristtidning}},
 title    = {{På spaning efter den tid när bostadsrättsägare skyddades från flytt}},
 year     = {{2019}},
}