Advanced

Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam

Månsson, Anna LU (2002)
Abstract
"Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam" is an ethnographic study analyzing the identity-making of female Muslim converts. It is based on eighteen in-depth interviews with six women in Sweden and three women in the U.S. The process of becoming Muslim is explored by looking at the conversion narrative, the cognitive organization of a Muslim identity, and encounters with the surrounding world. By focusing on the self-making in the light of acquiring and understanding new religious and cultural ideas, the study demonstrates the intricate interplay between public and mental representation and how each woman incorporates Islam into her personal identity. Proceeding from the women’s life stories and recent work in cognitive... (More)
"Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam" is an ethnographic study analyzing the identity-making of female Muslim converts. It is based on eighteen in-depth interviews with six women in Sweden and three women in the U.S. The process of becoming Muslim is explored by looking at the conversion narrative, the cognitive organization of a Muslim identity, and encounters with the surrounding world. By focusing on the self-making in the light of acquiring and understanding new religious and cultural ideas, the study demonstrates the intricate interplay between public and mental representation and how each woman incorporates Islam into her personal identity. Proceeding from the women’s life stories and recent work in cognitive anthropology, and psychological anthropology in general, I show how the women, despite a profound break in worldview, nevertheless experience continuity between a "before" and an "after." Rather than a sudden one-time change, the material points to the conversion as a continuous process of integrating a break in worldview with a coherent self-presentation. This continuity is preserved partly through pre-existing cognitive models that remain salient throughout the conversion process. I analyze how the converts organize their Muslim identities and appropriate the religious system through cognitive models such as "the model of solidarity," "the model of gender equality and women’s right," and "the model of spiritual connection and understanding." Thus, the thesis emphasizes the importance of previously internalized ideas in the women’s understanding of Islam. Also, the tension between the women’s own self-image and socially assigned categories is analyzed. In encounters with family, parents, friends, Muslims, converts, and unknown people, the women engage diverse labels and discourses on how a Muslim, Swedish, and American woman is supposed to be and act, which triggers different strategies as well as shifting self-representations. Embracing a Muslim identity brings forth negotiation of alternative versions of "Swedishness," "Americanness," and "femaleness." The material shows how the women engage, try out, and sometimes integrate seemingly irreconcilable representations and how they identify themselves as being both Swedish and Muslim or American and Muslim. It reflects a dynamic psychocultural process, which brings forth not only reproduction of, but also changes in, cultural and religious forms. The conversion to Islam and the women’s transcultural identities reflect both a transformation of self and larger cultural and social transformations. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

"Becoming Muslim" är en etnologisk studie som baserar sig på djupintervjuer gjorda med sex svenska respektive tre amerikanska kvinnor vilka konverterat till islam. Utifrån deras livsberättelser studeras konversionsberättelsen (kap. 3), den kognitiva formationen av en muslimsk identitet (kap. 4) samt möten med det omgivande samhället (kap. 5). I avhandlingen ligger fokus på identitetsskapande och hur kvinnorna tillägnar sig nya kulturella och religiösa idéer. Jag behandlar frågor såsom: Vilka idéer och tankar inom islam finner kvinnorna tilltalande?, Vilka uttryck tar sig deras identitet som svensk muslim respektive amerikansk muslim? Hur förhåller sig omgivningen till kvinnornas konversion? Hur... (More)
Popular Abstract in Swedish

"Becoming Muslim" är en etnologisk studie som baserar sig på djupintervjuer gjorda med sex svenska respektive tre amerikanska kvinnor vilka konverterat till islam. Utifrån deras livsberättelser studeras konversionsberättelsen (kap. 3), den kognitiva formationen av en muslimsk identitet (kap. 4) samt möten med det omgivande samhället (kap. 5). I avhandlingen ligger fokus på identitetsskapande och hur kvinnorna tillägnar sig nya kulturella och religiösa idéer. Jag behandlar frågor såsom: Vilka idéer och tankar inom islam finner kvinnorna tilltalande?, Vilka uttryck tar sig deras identitet som svensk muslim respektive amerikansk muslim? Hur förhåller sig omgivningen till kvinnornas konversion? Hur upplever konvertiterna olika typer av möten med, till exempel, föräldrar, vänner, arbetsgivare, andra muslimer och okända på stan? Istället för att se konversionen till islam som ett plötsligt och fundamentalt brott med tidigare liv och värderingar visar jag på hur konversionen bättre kan förstås som en pågående process i vilken kvinnorna skapar sammanhang, ibland trots till synes motstridiga budskap och idéer. Berättandet om konversionen och nya erfarenheter utgör en väsentlig aspekt av själva konversionen. Genom berättandet förenar kvinnorna förändringen i livet och i självbilden med en kontinuerlig livshistoria. I processen att bli muslim uppstår både kontinuitet och förändring. Utifrån studiet av kognitiva modeller, d.v.s. mentala strukturer av redan internaliserade idéer, visar jag hur kvinnorna tolkar och tillskriver islam mening utifrån specifikt individuella tankar och känslor, ofta knutna till starka emotionella minnen. På så vis integreras ett nytt religiöst system i en personlig identitet, vilket medför förändring i världsbild och livsstil samtidigt som tidigare värderingar som varit utav betydelse för kvinnorna före konversionen förstärks och bekräftas. I vissa fall är det inte endast religiösa idéer som tilltalar kvinnorna i mötet med islam utan även sociala och politiska tankar kring familjeideal, relationen mellan man och kvinna samt social rättvisa. Kvinnorna identifierar sig således med både "västerländska" och muslimska idéer. I tider då muslimer och den s.k. "muslimska världen" framställs som "den Andre" och i konflikt med den "västerländska världen", är kvinnornas transkulturella erfarenheter av största vikt. I berättelserna, i dialogen med mig, försöker de inte bara begripliggöra en avgörande transformation i livet och skapa sammanhang mellan "ett före" och "ett efter", mellan den man var innan och den man är nu, utan också reducera det gap som de dagligen upplever mellan sin egen självbild och hur omgivningen kategoriserar dem. I och genom sin berättelse vill kvinnorna begripliggöra sitt val inte bara för mig utan även för en större allmänhet. De vill bli förstådda och erkända utifrån sin egen biografi. Med utgångspunkt från livsberättelserna samt teorier inom psykologisk/kognitiv antropologi, belyses både kulturella och psykologiska aspekter av konversionen. Detta teoretiska tillvägagångssätt möjliggör en analys av samspelet mellan offentliga representationer och det personliga tillägnandet av dessa. Studien lyfter fram en process, i vilken ett aktivt och meningsskapande subjekt reagerar på och bearbetar olika erfarenheter och diskurser vilket frambringar inte endast reproduktion utan även förändring av kulturella och religiösa fenomen. Konversionen till islam medför således både transformation av kvinnornas självförståelse och större sociala och kulturella transformationer. I berättelserna kan vi urskilja genererandet och formandet av alternativa versioner, inte bara av muslimskhet utan också av svenskhet, amerikanskhet och kvinnlighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Ph.D. Lindqvist, Beatriz, Södertörns Högskola
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
ethnology, Cultural anthropology, person-centered ethnography, psychological anthropology, Muslims in the U.S., Muslims in Sweden, Islam in the West, conversion narrative, conversion to Islam, Muslim identity, identity-making, cognitive models, Kulturantropologi, etnologi, Non-Christian religions, Världsreligioner (ej kristendom)
pages
254 pages
publisher
Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden,
defense location
Kulturens auditorium, Lund
defense date
2002-12-13 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUHFDA/HFET- -01/1047/- -SE
ISBN
91-628-5398-8
language
English
LU publication?
yes
id
9e861013-ac63-402d-aab2-e2bb52e04332 (old id 20681)
date added to LUP
2016-04-04 12:21:13
date last changed
2018-11-21 21:10:27
@phdthesis{9e861013-ac63-402d-aab2-e2bb52e04332,
 abstract   = {"Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam" is an ethnographic study analyzing the identity-making of female Muslim converts. It is based on eighteen in-depth interviews with six women in Sweden and three women in the U.S. The process of becoming Muslim is explored by looking at the conversion narrative, the cognitive organization of a Muslim identity, and encounters with the surrounding world. By focusing on the self-making in the light of acquiring and understanding new religious and cultural ideas, the study demonstrates the intricate interplay between public and mental representation and how each woman incorporates Islam into her personal identity. Proceeding from the women’s life stories and recent work in cognitive anthropology, and psychological anthropology in general, I show how the women, despite a profound break in worldview, nevertheless experience continuity between a "before" and an "after." Rather than a sudden one-time change, the material points to the conversion as a continuous process of integrating a break in worldview with a coherent self-presentation. This continuity is preserved partly through pre-existing cognitive models that remain salient throughout the conversion process. I analyze how the converts organize their Muslim identities and appropriate the religious system through cognitive models such as "the model of solidarity," "the model of gender equality and women’s right," and "the model of spiritual connection and understanding." Thus, the thesis emphasizes the importance of previously internalized ideas in the women’s understanding of Islam. Also, the tension between the women’s own self-image and socially assigned categories is analyzed. In encounters with family, parents, friends, Muslims, converts, and unknown people, the women engage diverse labels and discourses on how a Muslim, Swedish, and American woman is supposed to be and act, which triggers different strategies as well as shifting self-representations. Embracing a Muslim identity brings forth negotiation of alternative versions of "Swedishness," "Americanness," and "femaleness." The material shows how the women engage, try out, and sometimes integrate seemingly irreconcilable representations and how they identify themselves as being both Swedish and Muslim or American and Muslim. It reflects a dynamic psychocultural process, which brings forth not only reproduction of, but also changes in, cultural and religious forms. The conversion to Islam and the women’s transcultural identities reflect both a transformation of self and larger cultural and social transformations.},
 author    = {Månsson, Anna},
 isbn     = {91-628-5398-8},
 language   = {eng},
 publisher  = {Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam},
 year     = {2002},
}