Advanced

Att bli konstnär: Om identitet, subjektivitet och konstnärskap i det senmoderna samhället.

Stenberg, Henrik LU (2002)
Abstract
This dissertation explore young peoples will to become artists. A group of artstudents have been interviewed and severel questions are raised. How do the students perceive their artistry and their role as artists? In what way is artistic creation meaningful to them? What does the relationship between the individual project of becoming an artist and their societal participation look like? As artists they examine different phenomena subjectively and they sometimes exceed personal and social boundaries. What may this look like and how may it be understod? In order to understand and interpret the art students’ work and reasons to become artists sociologically, I use Anthony Giddens analysis of the late-modern society and and the late-modern... (More)
This dissertation explore young peoples will to become artists. A group of artstudents have been interviewed and severel questions are raised. How do the students perceive their artistry and their role as artists? In what way is artistic creation meaningful to them? What does the relationship between the individual project of becoming an artist and their societal participation look like? As artists they examine different phenomena subjectively and they sometimes exceed personal and social boundaries. What may this look like and how may it be understod? In order to understand and interpret the art students’ work and reasons to become artists sociologically, I use Anthony Giddens analysis of the late-modern society and and the late-modern identity. Giddens creates a sociological understanding of the individual in society rather than an understanding of specific social groups. An understanding, which is well suited to highlight, the frequently individual life projects, created by the art students. However, Giddens theory is broad and opens for critisism. The art students, give their views of society and of themselves, which are not always in agreement with Giddens’ theory and therefore create different thoughts about the late-modern identity. When I develop Giddens’ theory, it is through an interaction between Giddens, the artstudents and other theories, between which I create a dialogue about identity, the exceedeing of social boundaries and the role of subjecticity in the late modern society. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I denna avhandling ställs frågan varför unga människor vill bli konstnärer och vilken mening det konstnärliga skapandet kan tänkas ge dem. En grupp unga konstelever har intervjuats och för var och en av de intervjuade är konstens mening högst personlig samtidigt som mening också skapas i den konstnärliga gemenskap eleverna ingår i. Författaren vill försöka förstå både denna gemenskaps betydelse för konstelevernas konstnärliga och personliga utveckling såväl som de individuella vägarna till ett eget konstnärskap. Ett genomgående tema i konstelevernas berättelser är deras vilja att undersöka olika företeelser utifrån en subjektiv utgångspunkt. Genom det subjektiva perspektivet och den konstnärliga... (More)
Popular Abstract in Swedish

I denna avhandling ställs frågan varför unga människor vill bli konstnärer och vilken mening det konstnärliga skapandet kan tänkas ge dem. En grupp unga konstelever har intervjuats och för var och en av de intervjuade är konstens mening högst personlig samtidigt som mening också skapas i den konstnärliga gemenskap eleverna ingår i. Författaren vill försöka förstå både denna gemenskaps betydelse för konstelevernas konstnärliga och personliga utveckling såväl som de individuella vägarna till ett eget konstnärskap. Ett genomgående tema i konstelevernas berättelser är deras vilja att undersöka olika företeelser utifrån en subjektiv utgångspunkt. Genom det subjektiva perspektivet och den konstnärliga handlingen kan eleverna ge olika fenomen mångtydiga betydelser samt överskrida personliga och sociala gränser. Konstelevernas verksamhet kommer att förstås med hjälp av sociologisk och socialpsykologisk teori om individens situation i det senmoderna samhället där sociologen Anthony Giddens spelar en huvudroll. Giddens undersöker de särskilda villkor för identitetsskapande som finns i det senmoderna samhället genom att förbinda en analys av samhällets strukturer med en förståelse för individens konkreta livsvillkor och personliga biografi. Den breda förståelseform Giddens erbjuder öppnar också för kritik och frågan är på vilka sätt Giddens teori är användbar för att förstå individens skapande av identitet och subjektivitet och vilka brister Giddens teori har. Konsteleverna ger uttryck för erfarenheter och upplevelser som inte helt låter sig fångas av samhällsteorin utan också kan ses som en kritik mot denna, en kritik som i sin tur innebär att teorin kan utvecklas. Författaren låter därför konstelevernas utsagor återfalla på samhällsteorin. Genom ett möte mellan konsteleverna, Giddens och andra teorier kommer en diskussion om identitet, sociala överskridanden och subjektivitetens roll i det senmoderna samhället till stånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Johansson, Thomas, Göteborgs universitet.
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
sequastration of experience, internal referential system, subjectivity, identity, late modernity, Artstudents, contemporary art, trust, intimacy., Sociology, Sociologi
pages
221 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård
defense date
2002-05-30 10:15:00
ISBN
91-7267-121-1
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a7999c73-e2d8-4209-95c2-bca4ae252db9 (old id 20734)
date added to LUP
2016-04-01 16:51:14
date last changed
2018-11-21 20:44:43
@phdthesis{a7999c73-e2d8-4209-95c2-bca4ae252db9,
 abstract   = {This dissertation explore young peoples will to become artists. A group of artstudents have been interviewed and severel questions are raised. How do the students perceive their artistry and their role as artists? In what way is artistic creation meaningful to them? What does the relationship between the individual project of becoming an artist and their societal participation look like? As artists they examine different phenomena subjectively and they sometimes exceed personal and social boundaries. What may this look like and how may it be understod? In order to understand and interpret the art students’ work and reasons to become artists sociologically, I use Anthony Giddens analysis of the late-modern society and and the late-modern identity. Giddens creates a sociological understanding of the individual in society rather than an understanding of specific social groups. An understanding, which is well suited to highlight, the frequently individual life projects, created by the art students. However, Giddens theory is broad and opens for critisism. The art students, give their views of society and of themselves, which are not always in agreement with Giddens’ theory and therefore create different thoughts about the late-modern identity. When I develop Giddens’ theory, it is through an interaction between Giddens, the artstudents and other theories, between which I create a dialogue about identity, the exceedeing of social boundaries and the role of subjecticity in the late modern society.},
 author    = {Stenberg, Henrik},
 isbn     = {91-7267-121-1},
 language   = {swe},
 publisher  = {Department of Sociology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Att bli konstnär: Om identitet, subjektivitet och konstnärskap i det senmoderna samhället.},
 year     = {2002},
}