Advanced

If Tropes

Maurin, Anna-Sofia LU (2002)
Abstract
The treatise attempts to approach and deal with some of the most fundamental problems facing anyone who wishes to uphold some version of the so-called theory of tropes. Three assumptions serve as a basis for the investigation: (i) tropes (i.e. particular properties) exist, (ii) only tropes exist (that is, tropes are the only basic or fundamental kinds of entities), and (iii) a one-category trope-theory along these lines should be developed so that the tropes it postulates are able to serve as truth-makers for all kinds of atomic propositions. Provided that these assumptions are accepted, it is found that the trope-theorist will have to deal with two important problems. First, some atomic propositions seem to require universal truth-makers.... (More)
The treatise attempts to approach and deal with some of the most fundamental problems facing anyone who wishes to uphold some version of the so-called theory of tropes. Three assumptions serve as a basis for the investigation: (i) tropes (i.e. particular properties) exist, (ii) only tropes exist (that is, tropes are the only basic or fundamental kinds of entities), and (iii) a one-category trope-theory along these lines should be developed so that the tropes it postulates are able to serve as truth-makers for all kinds of atomic propositions. Provided that these assumptions are accepted, it is found that the trope-theorist will have to deal with two important problems. First, some atomic propositions seem to require universal truth-makers. Second, some atomic propositions seem to require concrete truth-makers. As tropes are abstract particulars, it follows that the trope-theorist, in order to fulfil assumption (iii), must provide an account of exactly how he or she could construct universality and concreteness from his or her basic stock of tropes. In the treatise such constructions are attempted and some basic problems with such constructions are revealed (mainly problems having to do with the threat of regress). Although these problems are serious enough it is argued that it is nevertheless possible to deal with these basic issues while staying squarely within the boundaries of a one-category trope-ontology. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I inledningen till avhandlingen görs tre viktiga antaganden som sedan kommer att ligga till grund för all vidare argumentering; (i) för det första görs ett (i sammanhanget kontroversiellt) ontologiskt antagande. Det antas att troper (dvs. partikulära egenskaper) existerar; (ii) för det andra antas (återigen kontroversiellt) att troper är det enda som existerar (åtminstone i fundamental mening). Slutligen, (iii) görs en metodologisk förutsättning: det förutsätts att den teori som kommer att utvecklas i avhandlingen är metafysisk i vad man kan kalla en ’revisionär’ mening – dvs. ingen direkt korrespondens mellan världens grundläggande struktur och vårt begreppssystems logiska struktur förutsätts.... (More)
Popular Abstract in Swedish

I inledningen till avhandlingen görs tre viktiga antaganden som sedan kommer att ligga till grund för all vidare argumentering; (i) för det första görs ett (i sammanhanget kontroversiellt) ontologiskt antagande. Det antas att troper (dvs. partikulära egenskaper) existerar; (ii) för det andra antas (återigen kontroversiellt) att troper är det enda som existerar (åtminstone i fundamental mening). Slutligen, (iii) görs en metodologisk förutsättning: det förutsätts att den teori som kommer att utvecklas i avhandlingen är metafysisk i vad man kan kalla en ’revisionär’ mening – dvs. ingen direkt korrespondens mellan världens grundläggande struktur och vårt begreppssystems logiska struktur förutsätts. Vidare antas det att troper (eller konstellationer av troper) ska kunna fungera som sanningsgörare för språkets samtliga atomära propositioner. I ett försök att utveckla en teori som accepterar antagande (i) – (ii) och som dessutom är förenlig med de krav som antagande (iii) ställer på teorin, finner jag att åtminstone två mycket grundläggande problem kan formuleras: universaliseringsproblemet samt problemet med tingkonstruktion. Universaliseringsproblemet är detta: enkelt uttryckt tycks det som om vissa atomära propositioner kräver existensen av något som liknar realistens universalie för att göras sanna. Givet att allt som existerar är partikulära kvaliteter (troper) så måste därför universalitet på något sätt konstrueras utifrån dessa (partikulära) troper. Problemet med tingkonstruktion är detta: på samma sätt som I fallet med universalisering tycks det som om vissa atomära propositioner kräver existensen av konkreta ting för att göras sanna. Givet att världen endast består av abstrakta troper måste vi alltså visa på vilket sätt konkreta ting kan konstrueras med tillgång enbart till detta material. För att lösa dessa båda problem måste två fundamentala relationer undersökas ur ett tropteoretiskt perspektiv: för det första den exakta likhetsrelationen och för det andra den s.k. ”compresence-relationen”. Huvuddelen av avhandlingen ägnas åt försök att lösa de problem som dessa relationer ger upphov till (främst regressproblem av olika slag) på ett sätt som är i linje med avhandlingens grundläggande förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Hochberg, Herbert, University of Texas, USA
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
abstract particulars, metaphysics, ontology, resemblance, tropes, Philosophical logic, truth-makers, compresence, Teoretisk filosofi, logik
pages
183 pages
publisher
Kluwer
defense location
Sal 104, Filosofiska Institutionen, Kungshuset, Lundagård
defense date
2002-06-04 10:00:00
ISBN
1-4020-0656-X
language
English
LU publication?
yes
id
622831cc-44c1-4f59-b213-93be54576f32 (old id 20757)
date added to LUP
2016-04-04 11:54:49
date last changed
2018-11-21 21:07:57
@phdthesis{622831cc-44c1-4f59-b213-93be54576f32,
 abstract   = {The treatise attempts to approach and deal with some of the most fundamental problems facing anyone who wishes to uphold some version of the so-called theory of tropes. Three assumptions serve as a basis for the investigation: (i) tropes (i.e. particular properties) exist, (ii) only tropes exist (that is, tropes are the only basic or fundamental kinds of entities), and (iii) a one-category trope-theory along these lines should be developed so that the tropes it postulates are able to serve as truth-makers for all kinds of atomic propositions. Provided that these assumptions are accepted, it is found that the trope-theorist will have to deal with two important problems. First, some atomic propositions seem to require universal truth-makers. Second, some atomic propositions seem to require concrete truth-makers. As tropes are abstract particulars, it follows that the trope-theorist, in order to fulfil assumption (iii), must provide an account of exactly how he or she could construct universality and concreteness from his or her basic stock of tropes. In the treatise such constructions are attempted and some basic problems with such constructions are revealed (mainly problems having to do with the threat of regress). Although these problems are serious enough it is argued that it is nevertheless possible to deal with these basic issues while staying squarely within the boundaries of a one-category trope-ontology.},
 author    = {Maurin, Anna-Sofia},
 isbn     = {1-4020-0656-X},
 language   = {eng},
 publisher  = {Kluwer},
 school    = {Lund University},
 title    = {If Tropes},
 year     = {2002},
}