Advanced

Journalistikens anatomi : analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996.

Rahm, Henrik LU (2002) In Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 58.
Abstract
This dissertation deals with journalistic texts in the Swedish daily press. The strike event has been chosen to make comparisons of the same event over time possible. The press coverage of five major Swedish strikes is investigated: the strike of the sawmill workers in the Sundsvall area in 1879, the general strike in 1909, the strike of the metal workers in 1945, the strike of the miners in 1969-70 and the strike of the nurses in 1995-96.The overarching purpose is to show connections between changes in society, in journalism and in the structure of newspaper texts. This is realised through two more concrete purposes. The first is to map how the text universe of the newspapers was constructed and read. The method for... (More)
This dissertation deals with journalistic texts in the Swedish daily press. The strike event has been chosen to make comparisons of the same event over time possible. The press coverage of five major Swedish strikes is investigated: the strike of the sawmill workers in the Sundsvall area in 1879, the general strike in 1909, the strike of the metal workers in 1945, the strike of the miners in 1969-70 and the strike of the nurses in 1995-96.The overarching purpose is to show connections between changes in society, in journalism and in the structure of newspaper texts. This is realised through two more concrete purposes. The first is to map how the text universe of the newspapers was constructed and read. The method for this is to reconstruct the genre system of the editorial material of the investigated papers and analyse the functions of the genres. The other purpose consists of discerning, describing and interpreting text patterns in the news genre. The text patterns are structured by dominance for or alternation between voices: the own press voice, another news paper's press voice and the voices of the strike actors.I call the journalism of 1879 quoting journalism as the papers, owing to personal and technical limitations, simply obtained texts by cuttings from each other or by printing other texts without editing. In 1909, the strike events are selected and the texts are constructed based on the respective political perspective of the newspapers, which justifies the label party-politicising journalism. In 1945, the journalistic ideal is to reflect the events. However, the political perspectives of the papers can be seen in how the events are selected and how the strike actors are presented. I call the period party-politically reporting journalism. The coverage of 1969-70 is characterised by dialogues between the paper and the strike actors, sometimes also between the actors themselves, which motivates the label dialoguing journalism. The main pattern for constructing news is alternation between the own press voice and the voices of the strike actors. In 1995-96, the journalistic texts are still constructed with dialogues between the paper and the strike actors, yet also developed into texts where the event with the participating actors is depicted as a drama on a scene, which leads to the label dramatising journalism. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Vilka samband finns mellan de förändringar som skett sedan 1879 i samhälle, journalistik och tidningstexter? Det är den övergripande frågan för denna avhandling. Svaren utgår från undersökningar av fem strejkbevakningar i tre dagstidningar 1879–1996. Strejkbevakningarna gäller Sundsvallsstrejken 1879, storstrejken 1909, Metallstrejken 1945, gruvstrejken 1969-70 och sjuksköterskestrejken 1995-96. Det som undersöks är dels vilka genrer som används i tidningarna, dels vilka textmönster som används i den viktigaste genren, genren nyheter. Vilka svar finns då på frågan? Ett svar är att journalistikens förhållande till sina källor blivit allt självständigare sedan 1879. Detta återspeglas både i genrer... (More)
Popular Abstract in Swedish

Vilka samband finns mellan de förändringar som skett sedan 1879 i samhälle, journalistik och tidningstexter? Det är den övergripande frågan för denna avhandling. Svaren utgår från undersökningar av fem strejkbevakningar i tre dagstidningar 1879–1996. Strejkbevakningarna gäller Sundsvallsstrejken 1879, storstrejken 1909, Metallstrejken 1945, gruvstrejken 1969-70 och sjuksköterskestrejken 1995-96. Det som undersöks är dels vilka genrer som används i tidningarna, dels vilka textmönster som används i den viktigaste genren, genren nyheter. Vilka svar finns då på frågan? Ett svar är att journalistikens förhållande till sina källor blivit allt självständigare sedan 1879. Detta återspeglas både i genrer och i textkonstruktion; genrer som bakgrund och reportage är självklara från 1909, och nyhetstexterna konstrueras i ökad utsträckning utifrån ett ideal om allpartiskhet. Ett annat svar är att pratminusjournalistiken kan spåras tillbaka till 1909 års nyhetstexter. Tekniken har blivit så självklar 1969 att nedslaget kan kallas den dialogiserande journalistiken. I bevakningen av sjuksköterskestrejken 1995-96 används tekniken även i ett nytt slags journalistik, den dramaturgiserande journalistiken, som skapar en scen där strejkaktörernas handlingar och yttranden blir delar av ett drama. Det kan också uttryckas som att den relativa friheten för textutformning i genrerna reportage och bakgrund har kommit att gälla även nyhetsgenren. Ett tredje svar är att flera av de sex textmönstren i nyhetstexterna finns kvar sedan 1879, om än med förändringar i frekvens och funktion. Ett exempel är det textmönster där den egna pressrösten dominerar, som går från en bred användning 1879 till att nästan uteslutande användas i de korta förstasidesnyheterna 1995-96. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Senior Lecturer Ledin, Per, Department of Scandinavian Languages, Stockholm University, Sweden
organization
alternative title
The Anatomy of Journalism : Analyses of Genres and Text Patterns in the Coverage of Five Strikes in the Swedish Daily Press 1879–1996
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Scandinavian languages and literature, journalistic professionalism, paratexts, discourse representation, discourse community, discourse, news genre, text structure, journalism, strike coverage, discursive practice, text pattern, voices, intertextuality, genre, Nordiska språk (språk och litteratur), General and comparative literature, literature criticism, literary theory, Allmän och jämförande litteratur, litteraturkritik, litteraturteori
in
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A
volume
58
pages
374 pages
publisher
Department of Scandinavian Languages, Lund University
defense location
Department of Scandinavian Languages, Lund University, Lund, Sweden
defense date
2002-06-01 10:00:00
ISSN
0347-8971
ISBN
91-628-5262-0
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Swedish (015011001)
id
574df866-f2b2-4723-8061-a453afefebdd (old id 20786)
date added to LUP
2016-04-01 16:51:56
date last changed
2019-05-22 06:47:56
@phdthesis{574df866-f2b2-4723-8061-a453afefebdd,
 abstract   = {This dissertation deals with journalistic texts in the Swedish daily press. The strike event has been chosen to make comparisons of the same event over time possible. The press coverage of five major Swedish strikes is investigated: the strike of the sawmill workers in the Sundsvall area in 1879, the general strike in 1909, the strike of the metal workers in 1945, the strike of the miners in 1969-70 and the strike of the nurses in 1995-96.<br/><br>
<br/><br>
The overarching purpose is to show connections between changes in society, in journalism and in the structure of newspaper texts. This is realised through two more concrete purposes. The first is to map how the text universe of the newspapers was constructed and read. The method for this is to reconstruct the genre system of the editorial material of the investigated papers and analyse the functions of the genres. The other purpose consists of discerning, describing and interpreting text patterns in the news genre. The text patterns are structured by dominance for or alternation between voices: the own press voice, another news paper's press voice and the voices of the strike actors.<br/><br>
<br/><br>
I call the journalism of 1879 quoting journalism as the papers, owing to personal and technical limitations, simply obtained texts by cuttings from each other or by printing other texts without editing. In 1909, the strike events are selected and the texts are constructed based on the respective political perspective of the newspapers, which justifies the label party-politicising journalism. In 1945, the journalistic ideal is to reflect the events. However, the political perspectives of the papers can be seen in how the events are selected and how the strike actors are presented. I call the period party-politically reporting journalism. The coverage of 1969-70 is characterised by dialogues between the paper and the strike actors, sometimes also between the actors themselves, which motivates the label dialoguing journalism. The main pattern for constructing news is alternation between the own press voice and the voices of the strike actors. In 1995-96, the journalistic texts are still constructed with dialogues between the paper and the strike actors, yet also developed into texts where the event with the participating actors is depicted as a drama on a scene, which leads to the label dramatising journalism.},
 author    = {Rahm, Henrik},
 isbn     = {91-628-5262-0},
 issn     = {0347-8971},
 language   = {swe},
 publisher  = {Department of Scandinavian Languages, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A},
 title    = {Journalistikens anatomi : analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996.},
 volume    = {58},
 year     = {2002},
}