Advanced

När ett plus ett blir tre - om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet

Mattisson, Ola LU and Ramberg, Ulf LU (2004) 2004:10.
Abstract (Swedish)
Den övergripande ambitionen i denna rapport är att sprida lärdomar och konkreta exempel på kommunal samverkan inom avfallssektorn. Konkret är det tre områden som står i fokus:• Att beskriva olika former av samverkan utifrån ett antal praktiska exempel.

• Att analysera vilka typer av fördelar samverkan kan ge

• Att beskriva hur parterna går tillväga när de samverkar, dvs samverkansprocessen.Förhoppningsvis kan skriften fylla rollen dels som diskussionsmaterial men också som kompetensutveckling kring samverkan för praktiker och politiker och härigenom stimulera till ytterligare inter-kommunal samverkan inom avfallsområdet.Under 2003 har nio olika samverkansfall... (More)
Den övergripande ambitionen i denna rapport är att sprida lärdomar och konkreta exempel på kommunal samverkan inom avfallssektorn. Konkret är det tre områden som står i fokus:• Att beskriva olika former av samverkan utifrån ett antal praktiska exempel.

• Att analysera vilka typer av fördelar samverkan kan ge

• Att beskriva hur parterna går tillväga när de samverkar, dvs samverkansprocessen.Förhoppningsvis kan skriften fylla rollen dels som diskussionsmaterial men också som kompetensutveckling kring samverkan för praktiker och politiker och härigenom stimulera till ytterligare inter-kommunal samverkan inom avfallsområdet.Under 2003 har nio olika samverkansfall inom avfallsområdet studerats. Fallen är valda utifrån en önskan om fallvariation avseende både samverkansform, inriktning, storlek och tid för samverkan. Fallen används som illustrationer på samverkansformens potential och tillämpbarhet. Syftet med fallen är dels att inspirera och stimulera andra aktörer att se samverkan som en möjlighet, dels att samla in och sprida erfarenheter. Vi har inte sökt efter exempel på samverkan som har avbrutits eller där parterna upplever sig ”ha misslyckats”. Tanken har varit att utifrån kända exempel inspirera och peka på utvecklingsmöjligheter snarare än att skärskåda och kritisera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Co-operation, management, waste, local government
volume
2004:10
pages
62 pages
publisher
Svenska Renhållningsverksföreningen (numera Avfall Sverige)
ISSN
1103-4092
language
Swedish
LU publication?
no
id
20888343-f218-4230-83c9-da14f38fa8c8 (old id 1764433)
date added to LUP
2011-01-26 14:38:24
date last changed
2018-11-21 20:46:10
@techreport{20888343-f218-4230-83c9-da14f38fa8c8,
 abstract   = {Den övergripande ambitionen i denna rapport är att sprida lärdomar och konkreta exempel på kommunal samverkan inom avfallssektorn. Konkret är det tre områden som står i fokus:<br/><br>
<br/><br>
•	Att beskriva olika former av samverkan utifrån ett antal praktiska exempel. <br/><br>
•	Att analysera vilka typer av fördelar samverkan kan ge<br/><br>
•	Att beskriva hur parterna går tillväga när de samverkar, dvs samverkansprocessen. <br/><br>
<br/><br>
Förhoppningsvis kan skriften fylla rollen dels som diskussionsmaterial men också som kompetensutveckling kring samverkan för praktiker och politiker och härigenom stimulera till ytterligare inter-kommunal samverkan inom avfallsområdet. <br/><br>
<br/><br>
Under 2003 har nio olika samverkansfall inom avfallsområdet studerats. Fallen är valda utifrån en önskan om fallvariation avseende både samverkansform, inriktning, storlek och tid för samverkan. Fallen används som illustrationer på samverkansformens potential och tillämpbarhet. Syftet med fallen är dels att inspirera och stimulera andra aktörer att se samverkan som en möjlighet, dels att samla in och sprida erfarenheter. Vi har inte sökt efter exempel på samverkan som har avbrutits eller där parterna upplever sig ”ha misslyckats”. Tanken har varit att utifrån kända exempel inspirera och peka på utvecklingsmöjligheter snarare än att skärskåda och kritisera.},
 author    = {Mattisson, Ola and Ramberg, Ulf},
 institution = {Svenska Renhållningsverksföreningen (numera Avfall Sverige)},
 issn     = {1103-4092},
 keyword   = {Co-operation,management,waste,local government},
 language   = {swe},
 pages    = {62},
 title    = {När ett plus ett blir tre - om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet},
 volume    = {2004:10},
 year     = {2004},
}