Advanced

Varför säger Herren så? Profeterna, kontexterna, retoriken. En jämförelse mellan Amos och Malaki

Fred, Stig LU (2003)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Profeterna legitimerar i regel sitt budskap genom att inleda med den s k budbärarformeln: Så säger Herren. Därmed menar de att Herren talar genom dem. De utgör endast hand stämma. De budskap, som framförs under de knappt 400 år som Gamla testamentets skriftprofeter verkar, är emellertid oerhört mångformiga. Och detta gäller inte bara innehållet utan också utformning, språklig dräkt och växelspel mellan budbärare och budskapsmottagare. Från flera olika utgångspunkter kan man därför fråga sig: Varför säger Herren så? I avhandlingen söker författaren klarlägga budskapets kontextuella förutsättningar och på vilka sätt de synes ha påverkat uttryckssätten och de attityder, som därigenom blir tydliga.... (More)
Popular Abstract in Swedish

Profeterna legitimerar i regel sitt budskap genom att inleda med den s k budbärarformeln: Så säger Herren. Därmed menar de att Herren talar genom dem. De utgör endast hand stämma. De budskap, som framförs under de knappt 400 år som Gamla testamentets skriftprofeter verkar, är emellertid oerhört mångformiga. Och detta gäller inte bara innehållet utan också utformning, språklig dräkt och växelspel mellan budbärare och budskapsmottagare. Från flera olika utgångspunkter kan man därför fråga sig: Varför säger Herren så? I avhandlingen söker författaren klarlägga budskapets kontextuella förutsättningar och på vilka sätt de synes ha påverkat uttryckssätten och de attityder, som därigenom blir tydliga. En orientering ges dels om profetismen och det profetiska budskapet, dels om den klassiska retoriken och om retorisk analys. Huvuddelen av avhandlingen ägnas åt att jämföra den första skriftprofeten, Amos, med en av de sista, Malaki, bl a genom en retorisk analys av deras direkta tilltal. Genom analysen påvisas ett tydligt samband mellan profeternas respektive retorik och de kontextuella förutsättningarna. Efter måttet av sin förmåga var profeterna var och en på sitt sätt Herrens tjänare. Men de var i denna sin tjänst också barn av sin tid. Häri ligger förmodligen svaret på frågan Varför säger Herren så? (Less)
Abstract
Why does the Lord say thus? Prophets, Contexts, Rhetoric A Comparison Between Amos and MalachiWhen the prophets preached their messages they authorized their words by the old messenger formula "Thus says the Lord". The import of these words was to emphasize that the prophet was only the mouthpiece of the Lord. However, the prophetic literature of the Old Testament is highly varied in its scope and nature. It was of course natural that the content of the prophecies changed over time, but this is also true of their form. It also appears that the prophets changed the way in which they related to the people they were addressing. For a number of reasons it is therefore natural to ask: "Why does the Lord say thus?" This... (More)
Why does the Lord say thus? Prophets, Contexts, Rhetoric A Comparison Between Amos and MalachiWhen the prophets preached their messages they authorized their words by the old messenger formula "Thus says the Lord". The import of these words was to emphasize that the prophet was only the mouthpiece of the Lord. However, the prophetic literature of the Old Testament is highly varied in its scope and nature. It was of course natural that the content of the prophecies changed over time, but this is also true of their form. It also appears that the prophets changed the way in which they related to the people they were addressing. For a number of reasons it is therefore natural to ask: "Why does the Lord say thus?" This question is the main focus of this thesis. In the first part of the thesis a survey is given firstly about prophecy and the prophetical message, secondly about classical rhetoric and the rhetorical analysis. The main part of the thesis is a comparison between the first writing prophet, Amos, and one of the last, Malachi. The investigation comprises three steps: Firstly the shape of the text is discussed, its genres, when it, presumably, was written and by whom. Secondly a historical perspective with sociological circumstances is sketched. In this connection the rhetorical situation is defined and discussed. Finally the rhetorical analysis is realized. At the same time a survey of it constitutes a working programme with six points: 1. The rhetorical unit. - 2. Linguistic particularities. - 3. Rhetorical figures. - 4. Pragmatism. - 5. Argumentation. - 6. Rhetorical strategy. Connected with the presentation of the different steps of the investigation, fundamental problems are discussed and accounts for the author´s personal considerations and positions are given. Through the analysis is shown an obvious connection between the prophets´ respective rhetoric and the contextual conditions. Each one of the two, Amos and Malachi, was in his own way, in proportion to his ability, the Lord´s servant. However, they were, in thier service, also children of thier time. Herein we probably have the answer to the question "Why does the Lord say thus?" (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Professor Norin, Stig, Uppsala
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Bible, context, attitude., Prophecy, messenger formula, rhetoric, rhetorical strategy, rhetorical analysis, Bibelvetenskap
pages
225 pages
publisher
Stig Fred, Smålandsgatan 18, SE-252 76 Helsingborg,
defense location
Palestras hörsal, Universitetsplatsen
defense date
2003-11-15 10:15
ISBN
91-628-5692-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
22001257-d78a-42a7-9bcd-42d0bbaa325c (old id 20933)
date added to LUP
2007-05-25 14:09:28
date last changed
2018-05-29 11:40:17
@phdthesis{22001257-d78a-42a7-9bcd-42d0bbaa325c,
 abstract   = {Why does the Lord say thus? Prophets, Contexts, Rhetoric A Comparison Between Amos and Malachi<br/><br>
<br/><br>
When the prophets preached their messages they authorized their words by the old messenger formula "Thus says the Lord". The import of these words was to emphasize that the prophet was only the mouthpiece of the Lord. However, the prophetic literature of the Old Testament is highly varied in its scope and nature. It was of course natural that the content of the prophecies changed over time, but this is also true of their form. It also appears that the prophets changed the way in which they related to the people they were addressing. For a number of reasons it is therefore natural to ask: "Why does the Lord say thus?" This question is the main focus of this thesis. In the first part of the thesis a survey is given firstly about prophecy and the prophetical message, secondly about classical rhetoric and the rhetorical analysis. The main part of the thesis is a comparison between the first writing prophet, Amos, and one of the last, Malachi. The investigation comprises three steps: Firstly the shape of the text is discussed, its genres, when it, presumably, was written and by whom. Secondly a historical perspective with sociological circumstances is sketched. In this connection the rhetorical situation is defined and discussed. Finally the rhetorical analysis is realized. At the same time a survey of it constitutes a working programme with six points: 1. The rhetorical unit. - 2. Linguistic particularities. - 3. Rhetorical figures. - 4. Pragmatism. - 5. Argumentation. - 6. Rhetorical strategy. Connected with the presentation of the different steps of the investigation, fundamental problems are discussed and accounts for the author´s personal considerations and positions are given. Through the analysis is shown an obvious connection between the prophets´ respective rhetoric and the contextual conditions. Each one of the two, Amos and Malachi, was in his own way, in proportion to his ability, the Lord´s servant. However, they were, in thier service, also children of thier time. Herein we probably have the answer to the question "Why does the Lord say thus?"},
 author    = {Fred, Stig},
 isbn     = {91-628-5692-8},
 keyword   = {Bible,context,attitude.,Prophecy,messenger formula,rhetoric,rhetorical strategy,rhetorical analysis,Bibelvetenskap},
 language   = {swe},
 pages    = {225},
 publisher  = {Stig Fred, Smålandsgatan 18, SE-252 76 Helsingborg,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Varför säger Herren så? Profeterna, kontexterna, retoriken. En jämförelse mellan Amos och Malaki},
 year     = {2003},
}