Advanced

Minnet går gränsvakt. Fyra poeter ur 1970-talets grekiska diktargeneration

Mellberg, Ann-Margaret LU (2003)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med min avhandling har varit att visa på några viktiga drag som framträder vid en undersökning och en jämförelse av fyra etablerade poeter från 1970-talets diktargeneration i Grekland: Michalis Ganas, Maria Kirtzaki, Tzeni Mastoraki och Kostas Papageorgiou. Genom att deras litterära skapande satts i en tydlig relief mot relevanta politiska, historiska och samhälleliga skeenden har deras lyrik kunnat förankras inte bara i den litterära traditionen utan även i det fundamentala begreppet ”hemland”. Viktigt har varit att närmare undersöka innebörden i detta begrepp hos de fyra poeterna. De dikter och prosatexter som belyses i avhandlingen har valts med syftet att skapa en förståelse för... (More)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med min avhandling har varit att visa på några viktiga drag som framträder vid en undersökning och en jämförelse av fyra etablerade poeter från 1970-talets diktargeneration i Grekland: Michalis Ganas, Maria Kirtzaki, Tzeni Mastoraki och Kostas Papageorgiou. Genom att deras litterära skapande satts i en tydlig relief mot relevanta politiska, historiska och samhälleliga skeenden har deras lyrik kunnat förankras inte bara i den litterära traditionen utan även i det fundamentala begreppet ”hemland”. Viktigt har varit att närmare undersöka innebörden i detta begrepp hos de fyra poeterna. De dikter och prosatexter som belyses i avhandlingen har valts med syftet att skapa en förståelse för sambandet mellan liv och dikt hos de fyra poeterna samt, i en vidare bemärkelse, en förståelse för vad Greklands moderna historia sedan Mindre Asienkatastrofen 1922 och framåt har kommit att betyda för dem. Militärkuppen 1967 innebar ett uppvaknande som kom att prägla poeternas debut kring decennieskiftet 1960–1970. Minnet öppnade sig för det förflutna, traumatiska upplevelser verbaliserades och poesin blev en katalysator för poeternas behov av att protestera mot det politiska förtryck som diktaturen 1967-1974 medförde. De upplevelser som exponeras i form av personliga symboler, språkliga grepp, visionära bilder av världen m. m. har under undersökningens gång kartlagts och inordnats i ett system av resonerande argument. Dessa argument torde vara användbara för att nå en vidare förståelse av de erfarenheter som poeterna delar med sina landsmän i modern tid. Titeln Minnet går gränsvakt är inspirerad av Michalis Ganas och anspelar på ovannämnda systematisering av resonerande argument. Minnet gör det förflutna närvarande och poeten förvandlas till ett medium som går från postering till postering för att kontrollera att inga inkräktare syns till som kommit för att utplåna de minnen som bevarats. Genom dessa fyra än i dag fullt verksamma poeter har tragiken i de historiska skedena gjort sig påmind. Det är min förhoppning att förståelsen för dessa grekers lyrik även kan bidraga till en förståelse för och en djupare insikt om andra samtida poeter som i världens alla hörn erfar liknande känslor av exil och utanförskap, mot en bakgrund av krig eller inbördeskrig och den förödelse som följer i deras spår. (Less)
Abstract
The primary aim of the present study is to reveal the creative awakening of Michalis Ganas, Maria Kirtzaki, Tzeni Mastoraki and Kostas Papageorgiou, four poets of the Greek 1970s Generation. All four poets were born during the decade of the 1940s. The thesis approaches the poets entire authorship from their debut, end of 1960s beginning of 1970s, until the present day, to distinguish a number of common trends and analogies in the light of personal and historical events in Greece such as the Asia Minor Disaster, World War Two, The Civil War 1946-1949 and the Dictatorship 1967–1974. An important theme discussed is the poets struggle with language and their links to the concept of ”homeland” as well as their feelings of exile and estrangement... (More)
The primary aim of the present study is to reveal the creative awakening of Michalis Ganas, Maria Kirtzaki, Tzeni Mastoraki and Kostas Papageorgiou, four poets of the Greek 1970s Generation. All four poets were born during the decade of the 1940s. The thesis approaches the poets entire authorship from their debut, end of 1960s beginning of 1970s, until the present day, to distinguish a number of common trends and analogies in the light of personal and historical events in Greece such as the Asia Minor Disaster, World War Two, The Civil War 1946-1949 and the Dictatorship 1967–1974. An important theme discussed is the poets struggle with language and their links to the concept of ”homeland” as well as their feelings of exile and estrangement caused by the trauma of their own and their families´ experience of Greek history. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Eklund, Bo-Lennart
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Kostas Papageorgiou., Tzeni Mastoraki, Maria Kirtzaki, The Greek 1970s Generation, Michalis Ganas, Greek literature, Grekisk litteratur
pages
301 pages
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård
defense date
2003-09-27 10:15
language
Swedish
LU publication?
yes
id
5dfef502-77bc-4170-9543-f4b4f2346ef8 (old id 20958)
date added to LUP
2007-05-28 11:47:44
date last changed
2018-05-29 11:19:39
@phdthesis{5dfef502-77bc-4170-9543-f4b4f2346ef8,
 abstract   = {The primary aim of the present study is to reveal the creative awakening of Michalis Ganas, Maria Kirtzaki, Tzeni Mastoraki and Kostas Papageorgiou, four poets of the Greek 1970s Generation. All four poets were born during the decade of the 1940s. The thesis approaches the poets entire authorship from their debut, end of 1960s beginning of 1970s, until the present day, to distinguish a number of common trends and analogies in the light of personal and historical events in Greece such as the Asia Minor Disaster, World War Two, The Civil War 1946-1949 and the Dictatorship 1967–1974. An important theme discussed is the poets struggle with language and their links to the concept of ”homeland” as well as their feelings of exile and estrangement caused by the trauma of their own and their families´ experience of Greek history.},
 author    = {Mellberg, Ann-Margaret},
 keyword   = {Kostas Papageorgiou.,Tzeni Mastoraki,Maria Kirtzaki,The Greek 1970s Generation,Michalis Ganas,Greek literature,Grekisk litteratur},
 language   = {swe},
 pages    = {301},
 school    = {Lund University},
 title    = {Minnet går gränsvakt. Fyra poeter ur 1970-talets grekiska diktargeneration},
 year     = {2003},
}