Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Resenärernas värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter - Värderingsstudie

Winslott Hiselius, Lena LU and Thorselius, Hans (2011) In Bulletin 266 / 3000 Bulletin 266 / 3000.
Abstract (Swedish)
Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Våra kunskaper om vilka kvaliteter som är viktiga i bytespunkter samt hur viktiga dessa är i förhållande till andra egenskaper hos infrastrukturen är dock bristfälliga. Det övergripande syftet med projektet är därför att öka våra kunskaper inom ämnet. I projektet ingår att analysera resenärernas betalningsvilja för olika kvaliteter, vilket har varit syftet med denna rapport. Målet är att dessa värderingar, kompletterade med befintlig kunskap, skall... (More)
Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Våra kunskaper om vilka kvaliteter som är viktiga i bytespunkter samt hur viktiga dessa är i förhållande till andra egenskaper hos infrastrukturen är dock bristfälliga. Det övergripande syftet med projektet är därför att öka våra kunskaper inom ämnet. I projektet ingår att analysera resenärernas betalningsvilja för olika kvaliteter, vilket har varit syftet med denna rapport. Målet är att dessa värderingar, kompletterade med befintlig kunskap, skall kunna implementeras i Trafikverkets beräknings¬modell för samhällsekonomisk värdering av nya eller förbättrade bytespunkter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Individers värdering, Bytespunkt, Stated preference
in
Bulletin 266 / 3000
volume
Bulletin 266 / 3000
pages
62 pages
publisher
Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
report number
Bulletin 266 / 3000
external identifiers
 • other:CODEN:LUTVDG/(TVTT3216)1-64/2011
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
42c3ed7b-6ea2-4e7f-a870-e8fe391e91cc (old id 2097478)
date added to LUP
2016-04-01 15:02:45
date last changed
2018-11-21 20:32:40
@techreport{42c3ed7b-6ea2-4e7f-a870-e8fe391e91cc,
 abstract   = {Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Våra kunskaper om vilka kvaliteter som är viktiga i bytespunkter samt hur viktiga dessa är i förhållande till andra egenskaper hos infrastrukturen är dock bristfälliga. Det övergripande syftet med projektet är därför att öka våra kunskaper inom ämnet. I projektet ingår att analysera resenärernas betalningsvilja för olika kvaliteter, vilket har varit syftet med denna rapport. Målet är att dessa värderingar, kompletterade med befintlig kunskap, skall kunna implementeras i Trafikverkets beräknings¬modell för samhällsekonomisk värdering av nya eller förbättrade bytespunkter.},
 author    = {Winslott Hiselius, Lena and Thorselius, Hans},
 institution = {Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden},
 issn     = {1653-1930},
 language   = {swe},
 number    = {Bulletin 266 / 3000},
 series    = {Bulletin 266 / 3000},
 title    = {Resenärernas värdering av kvalitetsfunktioner vid bytespunkter - Värderingsstudie},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4311306/2158115.pdf},
 volume    = {Bulletin 266 / 3000},
 year     = {2011},
}