Advanced

Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass

Olsson, Gunnel LU (2003)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass.Avhandlingens första syfte är att beskriva den roll som kropp, känslor och rörelse spelar i skolans vardag. Här ingår såväl fysiska som verbalt språkliga rörelser. Teoretiskt vilar de analyser som förekommer i första hand på den franske fenomenologen Maurice Merleau-Pontys tankar om den levda existensen. Med det syftet har jag gjort en intensiv fältstudie i en 5: e klass i Sverige. Vilka normer som gäller för vem man ska vara som människa är någonting som i hög grad lärs in under de vanliga arbetsdagarna. Med detta fokus riktade jag samtidigt min uppmärksamhet mot, för... (More)
Popular Abstract in Swedish

Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass.Avhandlingens första syfte är att beskriva den roll som kropp, känslor och rörelse spelar i skolans vardag. Här ingår såväl fysiska som verbalt språkliga rörelser. Teoretiskt vilar de analyser som förekommer i första hand på den franske fenomenologen Maurice Merleau-Pontys tankar om den levda existensen. Med det syftet har jag gjort en intensiv fältstudie i en 5: e klass i Sverige. Vilka normer som gäller för vem man ska vara som människa är någonting som i hög grad lärs in under de vanliga arbetsdagarna. Med detta fokus riktade jag samtidigt min uppmärksamhet mot, för vilka elever som dagens skola genererar svårigheter. Mitt andra syfte blev att belysa frågan om hur dagens situation kan ha uppstått. Elevrollens förändring ville jag följa dels genom att via skolgymnastikens historia studera hur elever lärde sig att öppna sina kroppar för att bli både uttrycksfulla och ta emot intryck, dels studera hur psykologin på sitt vis har öppnat sinnen och hur dessa båda tillsammans har förändrat epistemologin. Det jag såg i klassrummet handlade i hög grad om ömsesidig kommunikation mellan kroppslig rörelse och mental aktivitet.Min avsikt var att undersöka idéer som skapar sociala och kulturella effekter. Hit kom inte bara gymnastikundervisningen utan också psykologin att höra. Särskilt intressant framstod psykoanalysen såsom ett frigörelseprojekt. Det blev under arbetet med avhandlingen allt tydligare hur psykologisk teknik och teori har införlivats i vårt vardagsvetande. Inte minst finns detta invävt i skolans pedagogik. En särskild drivkraft i valet av ämne var att jag uppfattade tidens debatt om skolan som ytlig och i varje fall då det gällde låg- och mellanstadieskolan som orättvis och missvisande. Den debatten vill jag nyansera genom att visa på den historiska framväxten av dagens situation i skolan som en medveten ideologisk idé med äldre rötter än vad vi ofta tänker oss. Som en oväntad bieffekt fick jag syn på ett spel mellan manligt och kvinnligt, där ett kvinnligt förhållningssätt undergrävde ett manligt. (Less)
Abstract
A Gap: A study in physical and mental development of communication based on a primary school classThe primary aim of the dissertation is to describe the role played by body, emotions, and movement in the everyday life of school. This includes both physical and verbal linguistic movements. In theoretical terms the analyses are mainly based on the French phenomenologist Maurice Merleau-Ponty’s ideas about lived existence. With that aim I have conducted an intensive field study in a 5th grade in Sweden. The norms that apply to who one should be as a person are largely learned during ordinary working days. With this focus I simultaneously concentrated my attention on the pupils for whom today’s school generates... (More)
A Gap: A study in physical and mental development of communication based on a primary school classThe primary aim of the dissertation is to describe the role played by body, emotions, and movement in the everyday life of school. This includes both physical and verbal linguistic movements. In theoretical terms the analyses are mainly based on the French phenomenologist Maurice Merleau-Ponty’s ideas about lived existence. With that aim I have conducted an intensive field study in a 5th grade in Sweden. The norms that apply to who one should be as a person are largely learned during ordinary working days. With this focus I simultaneously concentrated my attention on the pupils for whom today’s school generates difficulties. My other aim was to elucidate the question of how today’s situation could have arisen. I wanted to follow the changed role of pupil, partly by studying, via the history of school gymnastics, how pupils learned to open their bodies both to become expressive and to receive impressions, partly by studying how psychology has in its own way opened the senses, and how these two together have changed the prevailing epistemology. What I saw in the classroom was in large measure a matter of mutual communication between bodily movement and mental activity. My intention was to investigate ideas that create social and cultural effects. I found that not only gymnastics instruction but also psychology belonged here. Psychoanalysis seemed particularly interesting as a liberation project. During my work on the dissertation it became increasingly clear how psychological technique and theory have been incorporated in our everyday knowledge. This is not least interwoven in the pedagogics of school. A special motivation in my choice of topic came from the fact that I found the contemporary debate about school superficial and, as regards the lower and intermediate levels at least, unfair and misleading. I wanted to add some nuance to that debate by showing the historical growth of today’s situation in school as a conscious ideology with roots going back further than we often imagine. As an unexpected side effect I caught sight of an interaction between male and female, whereby a female attitude undermined a male one. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Kayser Nielsen, Niels, Århus universitet. Danmark
organization
alternative title
A Gap: A study in physical and mental development of communication based on a primary school class
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
kindness/cruelty. Demands of competences., masculinity/feminity, rhytm/beat, practice/theory, emotions. Hover between self/together, perceptions, Phenomenology, psychoanalysis. Historical development, Cultural anthropology, ethnology, Kulturantropologi, etnologi, Psychology, Psykologi
pages
392 pages
publisher
Brutus Östlings Bokförlag Symposion
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lund, at 10.15
defense date
2003-10-10 10:15
ISBN
91-7139-618-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
9a0a78d1-c3e3-4bc9-b133-50c25cd8d6c5 (old id 20983)
date added to LUP
2007-05-28 12:10:06
date last changed
2018-05-29 12:22:09
@phdthesis{9a0a78d1-c3e3-4bc9-b133-50c25cd8d6c5,
 abstract   = {A Gap: A study in physical and mental development of communication based on a primary school class<br/><br>
<br/><br>
The primary aim of the dissertation is to describe the role played by body, emotions, and movement in the everyday life of school. This includes both physical and verbal linguistic movements. In theoretical terms the analyses are mainly based on the French phenomenologist Maurice Merleau-Ponty’s ideas about lived existence. With that aim I have conducted an intensive field study in a 5th grade in Sweden. The norms that apply to who one should be as a person are largely learned during ordinary working days. With this focus I simultaneously concentrated my attention on the pupils for whom today’s school generates difficulties. My other aim was to elucidate the question of how today’s situation could have arisen. I wanted to follow the changed role of pupil, partly by studying, via the history of school gymnastics, how pupils learned to open their bodies both to become expressive and to receive impressions, partly by studying how psychology has in its own way opened the senses, and how these two together have changed the prevailing epistemology. What I saw in the classroom was in large measure a matter of mutual communication between bodily movement and mental activity. My intention was to investigate ideas that create social and cultural effects. I found that not only gymnastics instruction but also psychology belonged here. Psychoanalysis seemed particularly interesting as a liberation project. During my work on the dissertation it became increasingly clear how psychological technique and theory have been incorporated in our everyday knowledge. This is not least interwoven in the pedagogics of school. A special motivation in my choice of topic came from the fact that I found the contemporary debate about school superficial and, as regards the lower and intermediate levels at least, unfair and misleading. I wanted to add some nuance to that debate by showing the historical growth of today’s situation in school as a conscious ideology with roots going back further than we often imagine. As an unexpected side effect I caught sight of an interaction between male and female, whereby a female attitude undermined a male one.},
 author    = {Olsson, Gunnel},
 isbn     = {91-7139-618-7},
 keyword   = {kindness/cruelty. Demands of competences.,masculinity/feminity,rhytm/beat,practice/theory,emotions. Hover between self/together,perceptions,Phenomenology,psychoanalysis. Historical development,Cultural anthropology,ethnology,Kulturantropologi,etnologi,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 pages    = {392},
 publisher  = {Brutus Östlings Bokförlag Symposion},
 school    = {Lund University},
 title    = {Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass},
 year     = {2003},
}