Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital. Det svenska rummet i Madrid 1915-1998

Stierna, Johan LU (2003)
Abstract
The main ambition in this study is to explore new perspectives on the relationship between ethnicity and symbolic capital, that is how different forms of ethnicity around a migrant group can be recognised and valued in the host society. At the same time, it is a case study that offers an opportunity to verify theories on local translations of transnational cultural forms by an empirical and historical analysis.These two fields of interest are addressed through a case study of Swedish residents and their organisations in Madrid between 1915 and 1998. Four historical periods are differentiated, based on the changing dynamics between macroeconomic conditions and different phases of the Swedish social room in Madrid. In... (More)
The main ambition in this study is to explore new perspectives on the relationship between ethnicity and symbolic capital, that is how different forms of ethnicity around a migrant group can be recognised and valued in the host society. At the same time, it is a case study that offers an opportunity to verify theories on local translations of transnational cultural forms by an empirical and historical analysis.These two fields of interest are addressed through a case study of Swedish residents and their organisations in Madrid between 1915 and 1998. Four historical periods are differentiated, based on the changing dynamics between macroeconomic conditions and different phases of the Swedish social room in Madrid. In each period the analysis focuses on how the agents in the Swedish room in Madrid construct and utilise social institutions, their relations to both the Spanish and the Swedish nationstates and the dialectics with local translations of swedishness. Both quantitative and qualitative empirical sources are used.Throughout the four historical periods, several local translations of swedishness emerge and evolve in the framework of the cultural forms of modernity. They imply a change in sign, form or signification in a spectrum between the extremes of pure local reproduction and innovative local cultural construction. Many of these local translations, but not all, enjoy symbolic capital. Several interrelated forces lay behind the relation between ethnicity and symbolic capital: dominant cultural and social forms in the context of reception, the structure behind and institutionalisation of bilateral relations backed up by the nationstates, the social integration of the Swedish room in Madrid and the social work of the Swedish agents to accumulate economic, social and cultural capital. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Under vilka villkor kan etnicitet relaterad till en invandrargrupp igenkännas och erkännas mottagarlandet? Hur omformas och förändras transnationella konstruktioner av etnicitet när de sätts in och används i lokala praktiker? Uppstår nya etniska och kulturella former när en kapitalstark transnationell grupp konfronteras med en migrationssituation?I en empirisk studie av svenskarna i Madrid under 1900-talet söker Johan Stierna efter möjliga svar på dessa skilda men relaterade frågor. Med hjälp av dokument, statistik, människors berättelser och deltagande observation beskrivs framväxten av ett svenskt rum i Madrid, vilket förändras i tiden i samspel med handelns struktur och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Under vilka villkor kan etnicitet relaterad till en invandrargrupp igenkännas och erkännas mottagarlandet? Hur omformas och förändras transnationella konstruktioner av etnicitet när de sätts in och används i lokala praktiker? Uppstår nya etniska och kulturella former när en kapitalstark transnationell grupp konfronteras med en migrationssituation?I en empirisk studie av svenskarna i Madrid under 1900-talet söker Johan Stierna efter möjliga svar på dessa skilda men relaterade frågor. Med hjälp av dokument, statistik, människors berättelser och deltagande observation beskrivs framväxten av ett svenskt rum i Madrid, vilket förändras i tiden i samspel med handelns struktur och nationalstaternas skiftande styrka. Detta svenska rum blev motorn bakom skilda former av svenskhet, vilka delvis förändrades i mötet med den spanska kontexten.Studien visar hur faktorer som kulturella och sociala förändringar i mottagarkontexten, formen på bilaterala relationer uppbackade av nationalstaten, social integration i det lokala sociala rummet och handlandet av agenter inom detta rum kan bidra till att skilda former av etnicitet igenkänns och erkänns i mottagarlandet. Det handlar om en etnicitet som är förändrad utan att varken vara reproduk (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Broady, Donald, University of Uppsala
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Sociology, Sociologi
pages
300 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Karolinasalen, Lund University
defense date
2003-02-28 10:00:00
ISBN
91-7267-XXX-X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
43217b61-02f1-4631-9baa-f85138b1fb3b (old id 21022)
date added to LUP
2016-04-01 16:41:22
date last changed
2018-11-21 20:43:26
@phdthesis{43217b61-02f1-4631-9baa-f85138b1fb3b,
 abstract   = {The main ambition in this study is to explore new perspectives on the relationship between ethnicity and symbolic capital, that is how different forms of ethnicity around a migrant group can be recognised and valued in the host society. At the same time, it is a case study that offers an opportunity to verify theories on local translations of transnational cultural forms by an empirical and historical analysis.<br/><br>
<br/><br>
These two fields of interest are addressed through a case study of Swedish residents and their organisations in Madrid between 1915 and 1998. Four historical periods are differentiated, based on the changing dynamics between macroeconomic conditions and different phases of the Swedish social room in Madrid. In each period the analysis focuses on how the agents in the Swedish room in Madrid construct and utilise social institutions, their relations to both the Spanish and the Swedish nationstates and the dialectics with local translations of swedishness. Both quantitative and qualitative empirical sources are used.<br/><br>
<br/><br>
Throughout the four historical periods, several local translations of swedishness emerge and evolve in the framework of the cultural forms of modernity. They imply a change in sign, form or signification in a spectrum between the extremes of pure local reproduction and innovative local cultural construction. Many of these local translations, but not all, enjoy symbolic capital. Several interrelated forces lay behind the relation between ethnicity and symbolic capital: dominant cultural and social forms in the context of reception, the structure behind and institutionalisation of bilateral relations backed up by the nationstates, the social integration of the Swedish room in Madrid and the social work of the Swedish agents to accumulate economic, social and cultural capital.},
 author    = {Stierna, Johan},
 isbn     = {91-7267-XXX-X},
 language   = {swe},
 publisher  = {Department of Sociology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital. Det svenska rummet i Madrid 1915-1998},
 year     = {2003},
}