Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Resenärernas värdering av kvalitetfunktioner vid bytespunkter - Inventeringsrapport

Thorselius, Hans and Winslott Hiselius, Lena LU (2011) In Bulletin 265 / 3000 Bulletin 265 / 3000.
Abstract (Swedish)
Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Grunden för projektet är konstaterandet att våra kunskaper är bristfälliga när det gäller hur viktig bytespunktens egenskaper är i förhållande till andra egenskaper hos infra-strukturen, samt vilka komfortfaktorer som är viktigast. Det finns viss forskning inom områ-det. Vi kan dock konstatera att en heltäckande bild saknas och att forskningen inte tillämpas. Syftet med inventeringsfasen är att kartlägga, sammanställa och jämföra tidigare forskning och... (More)
Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Grunden för projektet är konstaterandet att våra kunskaper är bristfälliga när det gäller hur viktig bytespunktens egenskaper är i förhållande till andra egenskaper hos infra-strukturen, samt vilka komfortfaktorer som är viktigast. Det finns viss forskning inom områ-det. Vi kan dock konstatera att en heltäckande bild saknas och att forskningen inte tillämpas. Syftet med inventeringsfasen är att kartlägga, sammanställa och jämföra tidigare forskning och kunskap samt att översiktligt beskriva det arbete som bedrivs med bytespunkter idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Bytespunkt, Individers värdering
in
Bulletin 265 / 3000
volume
Bulletin 265 / 3000
pages
36 pages
publisher
Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
report number
Bulletin 265 / 3000
external identifiers
 • other:CODEN:LUTVDG/(TVTT 3215)1-35/2011
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
029e6bd4-0f35-4129-974f-a932584047e3 (old id 2103974)
date added to LUP
2016-04-01 14:17:36
date last changed
2018-11-21 20:25:20
@techreport{029e6bd4-0f35-4129-974f-a932584047e3,
 abstract   = {Väl fungerande bytespunkter är viktiga för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Själva bytet, som är en del av varje resa, kan upplevas som en stor del av reskedjan, varför det är viktigt att bytestiden minimeras men även att bytespunkten erbjuder så hög komfort- och servicenivå som möjligt. Grunden för projektet är konstaterandet att våra kunskaper är bristfälliga när det gäller hur viktig bytespunktens egenskaper är i förhållande till andra egenskaper hos infra-strukturen, samt vilka komfortfaktorer som är viktigast. Det finns viss forskning inom områ-det. Vi kan dock konstatera att en heltäckande bild saknas och att forskningen inte tillämpas. Syftet med inventeringsfasen är att kartlägga, sammanställa och jämföra tidigare forskning och kunskap samt att översiktligt beskriva det arbete som bedrivs med bytespunkter idag.},
 author    = {Thorselius, Hans and Winslott Hiselius, Lena},
 institution = {Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden},
 issn     = {1653-1930},
 language   = {swe},
 number    = {Bulletin 265 / 3000},
 series    = {Bulletin 265 / 3000},
 title    = {Resenärernas värdering av kvalitetfunktioner vid bytespunkter - Inventeringsrapport},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3893904/2158107.pdf},
 volume    = {Bulletin 265 / 3000},
 year     = {2011},
}