Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aspects of Morphological and Stylistic Variation of the Verb in Erotokritos

Sabatakakis, Vassilios LU (2003) In Studia Graeca et Latina Lundensia 9.
Abstract
The aim of the present study is to examine the polytypia (morphological variation) and semantic differentiations of the verb in Vitsentzos Kornaros' Erotokritos, to understand how these shape poetic style. We examine the stems and the endings in the imperfective active forms. Moreover, we investigate the augmented forms because at an early stage we found that Kornaros employs a degree of poetic licence in the use of the augment in the past-tense forms, where we have an interchange between an e- and an i- augment. Kornaros also uses non-augmented forms. Some word forms take a specific position in the line according to the number of syllables and stress, and our aim is to discover how commonly this occurs. The formulaic character of the... (More)
The aim of the present study is to examine the polytypia (morphological variation) and semantic differentiations of the verb in Vitsentzos Kornaros' Erotokritos, to understand how these shape poetic style. We examine the stems and the endings in the imperfective active forms. Moreover, we investigate the augmented forms because at an early stage we found that Kornaros employs a degree of poetic licence in the use of the augment in the past-tense forms, where we have an interchange between an e- and an i- augment. Kornaros also uses non-augmented forms. Some word forms take a specific position in the line according to the number of syllables and stress, and our aim is to discover how commonly this occurs. The formulaic character of the language is also closely linked to the position of words in the line, and we investigate the different kinds of formula or repetitions - because all repetitions are not formulae - to find out how widespread is the use of this device. Finally, we investigate the positioning in the line of synonymous verb forms. In Erotokritos there exists the tendency to use two or more synonymous verbs in the same line or in the same context, a stylistic feature typical of the oral tradition. Our conclusions supported the view that Kornaros is very attentive to the interplay of metre and style, employing different word forms, including both dialectal and non-dialectal verbs, partly for metrical and partly for euphonic reasons, while actively exploiting their polytypia to create or rework formulaic expressions, in his striving to create a rich and varied language. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Ämnet för avhandlingen är verbets morfologiska och stilistiska variation i den grekiska versromanen Erotokritos, ett av de främsta exemplen på den kretensiska renässansdiktningen. Undersökningen utgår från de i dikten förekommande verbformernas morfologiska variation, både vad avser stammar, ändelser och augment. Undersökningen koncentreras på de imperfektiva verbformerna där poeten kan utnyttja en speciellt stor variation för att berika sitt språks uttrycksmöjligheter. Dessutom undersöks augmentets användning; det finns både e- och i- augment men även verbformer med utelämnat augment, och denna växling mellan utvecklingshistoriskt äldre och yngre former bidrar ytterligare till den morfologiska... (More)
Popular Abstract in Swedish

Ämnet för avhandlingen är verbets morfologiska och stilistiska variation i den grekiska versromanen Erotokritos, ett av de främsta exemplen på den kretensiska renässansdiktningen. Undersökningen utgår från de i dikten förekommande verbformernas morfologiska variation, både vad avser stammar, ändelser och augment. Undersökningen koncentreras på de imperfektiva verbformerna där poeten kan utnyttja en speciellt stor variation för att berika sitt språks uttrycksmöjligheter. Dessutom undersöks augmentets användning; det finns både e- och i- augment men även verbformer med utelämnat augment, och denna växling mellan utvecklingshistoriskt äldre och yngre former bidrar ytterligare till den morfologiska mångfalden. Dikten är skriven på ett femtonstavigt jambiskt versmått. Antalet stavelser och betoningens läge i ett ord, t.ex. en verbform, bestämmer var det kan placeras i versraden. Det visas i undersökningen hur diktaren systematiskt väljer mellan olika alternativa former av samma verb med hänsyn till var i versen verbformen skall placeras. En viss tendens till skapandet av formler av den typ som är känd från antik epik kan också beläggas. Formlerna består oftast av en verbform i kombination med ett eller flera andra ord som alltid har samma position i versraden. Vissa av de formler som används kan beläggas även utanför Erotokritos. Huvuddelen varkar dock vara skapade av Erotokritos författare själv, och man kan också iaktta hur han modifierar existerande formler genom att växla mellan olika alternativa verbformer och därmed får möjlighet att ge formeln en annan position i versen. Inte bara alternativa former av samma verb utan också växling mellan synonyma verb med olika stavelseantal eller betoning utnyttjas för att åstadkomma variation i uttryckssättet. Valet mellan två synonyma verb kan alltså avgöras av var i versraden verbformen skall placeras. Ofta förekommande är användningen av två synonyma ord i samma versrad, vilket kan vara ett stilistiskt drag från den orala poetiska traditionen. Språket i Erotokritos är starkt influerat av den lokala kretensiska dialekten men inte genomgående dialektalt. Istället kan man iaktta att författaren för att åstadkomma variation växlar mellan synonymer av vilka den ena hör hemma i dialekten, medan den andra inte är ett dialektalt drag. Växlingen mellan synonyma verb av metriska eller eufoniska skäl är en parallell till växlingen mellan alternativa morfologiska varianter av samma verb. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Eklund, Bo-Lennart
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Greek language, Grekiska språket
in
Studia Graeca et Latina Lundensia
volume
9
pages
173 pages
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård
defense date
2003-05-24 10:15:00
ISSN
1100-7931
ISBN
91-22-02071-3
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Greek (015004007)
id
1899d546-da1c-4740-ad1d-73607c827d16 (old id 21111)
date added to LUP
2016-04-04 09:18:43
date last changed
2019-05-23 17:35:11
@phdthesis{1899d546-da1c-4740-ad1d-73607c827d16,
 abstract   = {The aim of the present study is to examine the polytypia (morphological variation) and semantic differentiations of the verb in Vitsentzos Kornaros' Erotokritos, to understand how these shape poetic style. We examine the stems and the endings in the imperfective active forms. Moreover, we investigate the augmented forms because at an early stage we found that Kornaros employs a degree of poetic licence in the use of the augment in the past-tense forms, where we have an interchange between an e- and an i- augment. Kornaros also uses non-augmented forms. Some word forms take a specific position in the line according to the number of syllables and stress, and our aim is to discover how commonly this occurs. The formulaic character of the language is also closely linked to the position of words in the line, and we investigate the different kinds of formula or repetitions - because all repetitions are not formulae - to find out how widespread is the use of this device. Finally, we investigate the positioning in the line of synonymous verb forms. In Erotokritos there exists the tendency to use two or more synonymous verbs in the same line or in the same context, a stylistic feature typical of the oral tradition. Our conclusions supported the view that Kornaros is very attentive to the interplay of metre and style, employing different word forms, including both dialectal and non-dialectal verbs, partly for metrical and partly for euphonic reasons, while actively exploiting their polytypia to create or rework formulaic expressions, in his striving to create a rich and varied language.},
 author    = {Sabatakakis, Vassilios},
 isbn     = {91-22-02071-3},
 issn     = {1100-7931},
 language   = {eng},
 school    = {Lund University},
 series    = {Studia Graeca et Latina Lundensia},
 title    = {Aspects of Morphological and Stylistic Variation of the Verb in Erotokritos},
 volume    = {9},
 year     = {2003},
}