Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ta plats eller få plats? : Studier av marginaliserade människors förändrade vardagsliv

Kjellman, Cecilia LU (2003) In Meddelande från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar
Abstract
The aim is to study and analyse processes intended to change the daily lives of two marginalised groups and enable them to participate to a greater extent in the community. The two marginalised groups are young male drug addicts and older intellectually disabled. The thesis is permeated by three geographic perspectives: 1) the time-geographic approach, 2) sense of place and 3) social-geographic theories of how marginalisation influences a person’s prospects of acquiring a place. A plausible reason for combining these three perspectives is that they will increase understanding of the connection between the prerequisites for daily life and an individual’s likelihood of acquiring a place. The time geographic approach uses several concepts to... (More)
The aim is to study and analyse processes intended to change the daily lives of two marginalised groups and enable them to participate to a greater extent in the community. The two marginalised groups are young male drug addicts and older intellectually disabled. The thesis is permeated by three geographic perspectives: 1) the time-geographic approach, 2) sense of place and 3) social-geographic theories of how marginalisation influences a person’s prospects of acquiring a place. A plausible reason for combining these three perspectives is that they will increase understanding of the connection between the prerequisites for daily life and an individual’s likelihood of acquiring a place. The time geographic approach uses several concepts to describe and analyse empirical data. In my studies, projects, constraints and prisms are particularly important in the analysis of empirical information. Sense of place is built on people’s experiences and perceptions of it. Our recollections and previous experiences of places, positive or negative, are often the starting point when we settle into new places. For the groups that I have researched, understanding how social relations function and how they experience and use places became particularly important. People have a need to identify with others. By shutting themselves off from groups they find frightening, they also reinforce identification with the group they belong to. Both physical and/or symbolic markings in a place make it clear what sort of place it is, or for whom the place is or is not. The drug addicts’ process of change is divided into four phases. The intellectually disabled processes of change are divided into three phases. The collected empirical information is accounted for in every phase, under the same heading. These headings consist of the following concepts and angles of approach: daily routines, constraints, projects and activities, shadow effects, movement pattern, sense of place, social relations and marginalisation. The cured drug addict tries to take his place in a new way. In order to do this he has to be constantly aware of capacity limitations and compensate for these by establishing links to new people and new pastimes. The intellectually disabled have new places to be in and some have been given more power to make decisions regarding their daily lives. The outside environment contains more constraints depending on e.g. how people in the surroundings react and on the traffic milieu. Insight into different people’s possibilities and prerequisites provides increased opportunities to understand their unique context. Together with more general knowledge of groups and categories I can show the significance of being placed in a group, what consequences this may imply for the individuals, and their possibilities of being permitted to live their daily lives in the community and of obtaining a place. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract
Syftet är att studera och analysera processer vars mål är att förändra vardagen för två marginaliserade grupper, så att de i större utsträckning blir delaktiga i samhället. De två undersökta grupperna är manliga unga narkomaner och äldre utvecklingsstörda. Avhandlingen består av tre geografiska perspektiv: 1) det tidsgeografiska synsättet, 2) känslan för platsen och 3) socialgeografiska teorier om hur marginalisering påverkar människors möjlighet att ta plats. Genom att kombinera dessa tre perspektiv är tanken att förståelsen för sambandet mellan vardagslivets förutsättningar och människors möjligheter att ta plats skall öka. I analysen av det empiriska materialet är de tidsgeografiska begreppen projekt,... (More)
Popular Abstract
Syftet är att studera och analysera processer vars mål är att förändra vardagen för två marginaliserade grupper, så att de i större utsträckning blir delaktiga i samhället. De två undersökta grupperna är manliga unga narkomaner och äldre utvecklingsstörda. Avhandlingen består av tre geografiska perspektiv: 1) det tidsgeografiska synsättet, 2) känslan för platsen och 3) socialgeografiska teorier om hur marginalisering påverkar människors möjlighet att ta plats. Genom att kombinera dessa tre perspektiv är tanken att förståelsen för sambandet mellan vardagslivets förutsättningar och människors möjligheter att ta plats skall öka. I analysen av det empiriska materialet är de tidsgeografiska begreppen projekt, restriktioner och prismor viktiga. Känsla för plats innebär att människors upplevelse och förståelse av platser fokuseras. Våra minnesbilder och tidigare erfarenheter av platser, positiva eller negativa, är ofta utgångspunkten för vår upplevelse när vi etablerar oss på nya platser. Att förstå hur sociala relationer fungerar blir särskilt viktigt för de grupper jag undersöker, för att förstå hur de upplever och använder platser. Människor har ett behov av att markera vilka människor de identifierar sig med. Genom att avskärma sig från grupper som upplevs som skrämmande stärks också identiteten till den grupp man tillhör. Genom både fysiska och/eller symboliska markeringar på platser tydliggörs vad det är för plats eller vem platsen är/inte är till för. Narkomanernas förändringsprocess är indelad i fyra faser: Manlig aktiv narkoman, Narkoman på behandlingshem, (Nykter) narkoman i eftervården, och Nykter narkoman eller narkoman efter eftervården. De utvecklingsstördas förändring är indelad i tre faser: Institutionslivet, Uppbrottet från institutionen och Samhällslivet. Den insamlade empirin redovisas i varje fas under samma rubriker i samma ordning. Dessa rubriker utgörs av följande begrepp och infallsvinklar: dagliga rutiner, restriktioner, projekt och aktiviteter, skuggeffekter, rörelsemönster, känslan för platsen, sociala relationer och marginalisering. Den nyktre narkomanen försöker att ta plats på ett nytt sätt. För att klara av detta krävs att han hela tiden är medveten om sin kapacitetsbegränsning och kompenserar detta genom att upprätta nya kopplingar till nya människor och till nya sysselsättningar. De utvecklingsstörda har fått nya platser att vara på. Några har fått mer makt att bestämma över delar av sitt vardagsliv. Utemiljön innehåller flera nya restriktioner beroende på t.ex. hur människor i omgivningen reagerar och på trafikmiljön. Insikten om olika människors möjligheter och förutsättningar ger ökade möjligheter att förstå deras unika sammanhang. Tillsammans med mer generell kunskap om grupper och kategorier visar jag på betydelsen av att vara placerad i en grupp. Här tydliggörs vilka konsekvenser detta kan få för individerna, deras möjlighet att få lov att leva sina vardagsliv mitt i samhället och vilka möjligheter de har att få ta plats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Ellegård, Kajsa, Linköping University
organization
alternative title
To seize or to be given a Place? : Studies of marginalised people's changes in daily life
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Intellectually disabled, Drug addicts, Constraints, Projects, Health, Daily life, Marginalised groups, Social geography, Time geography, Sence of place, Socialgeografi
in
Meddelande från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar
issue
148
pages
260 pages
publisher
Department of Social and Economic Geography, Lund University
defense location
Sölvegatan 13, föreläsningssalen, third floor
defense date
2003-05-26 10:15:00
external identifiers
 • scopus:53849144629
ISSN
0346-6787
ISBN
41-973856-7-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
73f9192c-4b77-4696-891d-01bff93b32b8 (old id 21158)
date added to LUP
2016-04-01 15:51:43
date last changed
2021-02-17 08:11:11
@phdthesis{73f9192c-4b77-4696-891d-01bff93b32b8,
 abstract   = {The aim is to study and analyse processes intended to change the daily lives of two marginalised groups and enable them to participate to a greater extent in the community. The two marginalised groups are young male drug addicts and older intellectually disabled. The thesis is permeated by three geographic perspectives: 1) the time-geographic approach, 2) sense of place and 3) social-geographic theories of how marginalisation influences a person’s prospects of acquiring a place. A plausible reason for combining these three perspectives is that they will increase understanding of the connection between the prerequisites for daily life and an individual’s likelihood of acquiring a place. The time geographic approach uses several concepts to describe and analyse empirical data. In my studies, projects, constraints and prisms are particularly important in the analysis of empirical information. Sense of place is built on people’s experiences and perceptions of it. Our recollections and previous experiences of places, positive or negative, are often the starting point when we settle into new places. For the groups that I have researched, understanding how social relations function and how they experience and use places became particularly important. People have a need to identify with others. By shutting themselves off from groups they find frightening, they also reinforce identification with the group they belong to. Both physical and/or symbolic markings in a place make it clear what sort of place it is, or for whom the place is or is not. The drug addicts’ process of change is divided into four phases. The intellectually disabled processes of change are divided into three phases. The collected empirical information is accounted for in every phase, under the same heading. These headings consist of the following concepts and angles of approach: daily routines, constraints, projects and activities, shadow effects, movement pattern, sense of place, social relations and marginalisation. The cured drug addict tries to take his place in a new way. In order to do this he has to be constantly aware of capacity limitations and compensate for these by establishing links to new people and new pastimes. The intellectually disabled have new places to be in and some have been given more power to make decisions regarding their daily lives. The outside environment contains more constraints depending on e.g. how people in the surroundings react and on the traffic milieu. Insight into different people’s possibilities and prerequisites provides increased opportunities to understand their unique context. Together with more general knowledge of groups and categories I can show the significance of being placed in a group, what consequences this may imply for the individuals, and their possibilities of being permitted to live their daily lives in the community and of obtaining a place.},
 author    = {Kjellman, Cecilia},
 isbn     = {41-973856-7-0},
 issn     = {0346-6787},
 language   = {swe},
 number    = {148},
 publisher  = {Department of Social and Economic Geography, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Meddelande från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar},
 title    = {Ta plats eller få plats? : Studier av marginaliserade människors förändrade vardagsliv},
 year     = {2003},
}