Advanced

What's Eating the Eater? Perspectives on the Everyday Anxiety of Food Consumption in Late Modernity

Östberg, Jacob LU (2003)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Dagens konsumenter översköljes ständigt av en aldrig sinande ström av budskap om vad man ska och inte ska äta för att leva hälsosamt. Detta bombardemang har ökat under de senaste årtiondena då diverse aktörer, så som representanter från hälso- och sjukvårdssektorn och statliga myndigheter, ytterligare har poängterat kopplingarna mellan individers matkonsumtion och deras hälsa. Utöver detta har aktörerna i matvarubranschen försökt kapitalisera på dessa utvecklingar genom att försöka ta fram nya, eller ompositionera gamla, produkter för att tillfredställa de hälsomedvetna marknadssegmenten. Alla dessa olika utvecklingar leder för konsumenterna till en situation där de ställs inför många olika, och... (More)
Popular Abstract in Swedish

Dagens konsumenter översköljes ständigt av en aldrig sinande ström av budskap om vad man ska och inte ska äta för att leva hälsosamt. Detta bombardemang har ökat under de senaste årtiondena då diverse aktörer, så som representanter från hälso- och sjukvårdssektorn och statliga myndigheter, ytterligare har poängterat kopplingarna mellan individers matkonsumtion och deras hälsa. Utöver detta har aktörerna i matvarubranschen försökt kapitalisera på dessa utvecklingar genom att försöka ta fram nya, eller ompositionera gamla, produkter för att tillfredställa de hälsomedvetna marknadssegmenten. Alla dessa olika utvecklingar leder för konsumenterna till en situation där de ställs inför många olika, och ibland motstridiga, grupper av experter som talar om för dem hur de ska agera. Denna avhandling tittar på hur konsumenter navigerar mellan och använder den tillgängliga kakofoni av olika expertbudskap som finns om kopplingarna mellan mat och hälsa. Den bild som framträder visar konsumenter som reflexivt inkorporerar olika bitar av expertbudskapen i sitt dagliga liv. Dock uppvisar konsumenterna också en slags vardagsångest då de känner att de inte kan avgöra huruvida de har kunnat ta till sig informationen på ett korrekt sätt. Vidare visar avhandlingen på hur konsumenter går omkring med en konstant gnagande känsla av att de inte lyckas leva upp till de normer som de ställt upp för sig själva. (Less)
Abstract
Consumers today are constantly showered with a vast array of different messages about what and how they should and should not eat in order to lead a healthy life. This bombardment has escalated over the last decades as various actors, such as representatives from the medical community and public policy makers, have increasingly stressed the connections between individuals’ food consumption habits and the state of their health. On top of this, food producers are trying to capitalize on the increased focus on health by developing, or repositioning, products that cater to the health conscious market segments. These developments lead to a situation where consumers are faced with various different, and sometimes contrasting, groups of experts... (More)
Consumers today are constantly showered with a vast array of different messages about what and how they should and should not eat in order to lead a healthy life. This bombardment has escalated over the last decades as various actors, such as representatives from the medical community and public policy makers, have increasingly stressed the connections between individuals’ food consumption habits and the state of their health. On top of this, food producers are trying to capitalize on the increased focus on health by developing, or repositioning, products that cater to the health conscious market segments. These developments lead to a situation where consumers are faced with various different, and sometimes contrasting, groups of experts that tell them what they are supposed to do. This dissertation looks at how consumers navigate between and make use of the available cacophony of different voices of food and health. The emerging picture is one of consumers reflexively incorporating bits and pieces of this expert knowledge of food consumption and health into their day-to-day lives. However, the consumers are also plagued by an everyday anxiety, as they feel unable to determine whether they are really able to make sense of the incoming expert information or not. Furthermore, the picture includes consumers constantly having to deal with a nagging sense that they are not able to live according to the norms they have set up for themselves. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Thompson, Craig, Associate Professor, University of Wiconsin-Madison
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Consumers, Health, Body, Risk, Semiotics, Market study, Interpretive Research, Food, Marknadsanalys
pages
248 pages
publisher
Lund Business Press
defense location
EC3:207
defense date
2003-05-16 13:00
ISBN
91-971179-6-X
language
English
LU publication?
yes
id
7d50c4d7-a542-40d0-a292-18f538e0f55f (old id 21161)
date added to LUP
2007-05-25 12:31:34
date last changed
2018-05-29 12:08:21
@phdthesis{7d50c4d7-a542-40d0-a292-18f538e0f55f,
 abstract   = {Consumers today are constantly showered with a vast array of different messages about what and how they should and should not eat in order to lead a healthy life. This bombardment has escalated over the last decades as various actors, such as representatives from the medical community and public policy makers, have increasingly stressed the connections between individuals’ food consumption habits and the state of their health. On top of this, food producers are trying to capitalize on the increased focus on health by developing, or repositioning, products that cater to the health conscious market segments. These developments lead to a situation where consumers are faced with various different, and sometimes contrasting, groups of experts that tell them what they are supposed to do. This dissertation looks at how consumers navigate between and make use of the available cacophony of different voices of food and health. The emerging picture is one of consumers reflexively incorporating bits and pieces of this expert knowledge of food consumption and health into their day-to-day lives. However, the consumers are also plagued by an everyday anxiety, as they feel unable to determine whether they are really able to make sense of the incoming expert information or not. Furthermore, the picture includes consumers constantly having to deal with a nagging sense that they are not able to live according to the norms they have set up for themselves.},
 author    = {Östberg, Jacob},
 isbn     = {91-971179-6-X},
 keyword   = {Consumers,Health,Body,Risk,Semiotics,Market study,Interpretive Research,Food,Marknadsanalys},
 language   = {eng},
 pages    = {248},
 publisher  = {Lund Business Press},
 school    = {Lund University},
 title    = {What's Eating the Eater? Perspectives on the Everyday Anxiety of Food Consumption in Late Modernity},
 year     = {2003},
}